Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Ứng dụng Google
Menu chính

Đặt hoặc thay đổi cụm mật khẩu đồng bộ hóa

Với cụm mật khẩu đồng bộ hóa, bạn có thể thêm lớp mã hóa bổ sung để Google không thể đọc dữ liệu của bạn.

Một cụm mật khẩu đồng bộ hóa sẽ mã hóa tất cả dữ liệu được đồng bộ hóa của bạn. Nếu đặt cụm mật khẩu, bạn có thể sử dụng đám mây của Google để lưu trữ và đồng bộ hóa dữ liệu của bạn mà không cho phép Google đọc dữ liệu đó.

Dù bạn có sử dụng cụm mật khẩu hay không, dữ liệu được đồng bộ hóa của bạn sẽ được bảo vệ bằng mã hóa khi truyền tải.

Trước khi bạn tạo cụm mật khẩu đồng bộ hóa

Trước khi bạn tạo cụm mật khẩu, điều quan trọng là phải biết rằng:

 • Bạn cần phải nhập cụm mật khẩu đồng bộ hóa mới vào Chrome trên tất cả các thiết bị để tiếp tục đồng bộ hóa.
 • Bạn cần phải nhập cụm mật khẩu đồng bộ hóa mới khi đăng nhập vào Chrome trên thiết bị mới.

Sau khi bạn tạo cụm mật khẩu đồng bộ hóa

Sau khi bạn tạo cụm mật khẩu đồng bộ hóa:

 • Nguồn cấp dữ liệu của bạn sẽ không hiển thị các đề xuất dựa trên các trang web bạn duyệt trong Chrome.
 • Bạn không thể xem mật khẩu đã lưu của mình trên passwords.google.com hoặc sử dụng Smart Lock cho Mật khẩu.
 • Lịch sử của bạn sẽ không đồng bộ hóa giữa các thiết bị. Địa chỉ web bạn nhập vào thanh địa chỉ trong Chrome vẫn sẽ đồng bộ hóa.

Lưu ý: Nếu bạn quên cụm mật khẩu đồng bộ hóa của mình, Google không thể giúp bạn khôi phục lại cụm mật khẩu đó. Bạn sẽ cần phải đặt lại cụm mật khẩu đồng bộ hóa đó. Tìm hiểu cách đặt lại cụm mật khẩu đồng bộ hóa của bạn.

Tạo cụm mật khẩu đồng bộ hóa

Cụm mật khẩu đồng bộ hóa được lưu trữ trên máy tính của bạn và không bao giờ được gửi tới Google. Chỉ những người có cụm mật khẩu mới có thể đồng bộ hóa dữ liệu được mã hóa của bạn với thiết bị mới.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Nhấn vào tên tài khoản của bạn.
 4. Nhấn vào Đồng bộ hóa.
 5. Ở dưới cùng, nhấn vào Mã hóa.
 6. Chọn Mã hóa tất cả dữ liệu đã đồng bộ hóa bằng cụm mật khẩu đồng bộ hóa của riêng bạn.
 7. Tạo và xác nhận cụm mật khẩu của bạn.
 8. Nhấn vào Lưu.

Đặt lại hoặc xóa cụm mật khẩu đồng bộ hóa của bạn

Bạn nên đặt lại tính năng đồng bộ hóa nếu:

 • Đồng bộ hóa yêu cầu mật khẩu Google cũ của bạn và bạn không nhớ mật khẩu đó
 • Bạn quên cụm mật khẩu
 • Bạn muốn thay đổi cụm mật khẩu
 • Bạn muốn ngừng sử dụng cụm mật khẩu

Việc đặt lại hoặc xóa cụm mật khẩu đồng bộ hóa của bạn sẽ xóa tất cả dữ liệu đã đồng bộ hóa từ các máy chủ của Google và ngắt kết nối tất cả máy tính cũng như thiết bị đã đồng bộ hóa. Dữ liệu trên máy tính hoặc thiết bị của bạn sẽ không bị xóa.

Đừng lo lắng: dấu trang, lịch sử, mật khẩu hiện tại và các cài đặt khác của bạn sẽ vẫn còn trong Chrome. Bạn có thể bắt đầu đồng bộ hóa lần nữa bằng cách đăng nhập lại vào Chrome trên thiết bị của mình.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Đi đến Trang tổng quan Google.
 3. Nhấn vào Đặt lại đồng bộ hóa.
 4. Xác nhận bằng cách nhấn OK.
 5. Đăng nhập vào Chrome:
  1. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
  2. Nhấn vào Đăng nhập vào Chrome.
 6. Quá trình đồng bộ hóa sẽ bắt đầu lại và bạn sẽ không còn có cụm mật khẩu đồng bộ hóa nữa. Nếu bạn vẫn muốn sử dụng cụm mật khẩu đồng bộ hóa, hãy tạo một cụm mật khẩu mới:
  1. Nhấn vào tên tài khoản của bạn.
  2. Nhấn vào Đồng bộ hóa.
  3. Ở dưới cùng, nhấn vào Mã hóa.
  4. Chọn Mã hóa tất cả dữ liệu đã đồng bộ hóa bằng cụm mật khẩu đồng bộ hóa của riêng bạn.
  5. Tạo và xác nhận cụm mật khẩu của bạn.
  6. Nhấn vào Lưu.
 7. Đăng nhập vào Chrome trên tất cả các thiết bị khác mà bạn sử dụng Chrome. Hãy tìm hiểu cách đăng nhập vào Chrome.

Megan là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?