Bảo vệ dữ liệu đã đồng bộ hóa của bạn

Khi bạn đăng nhập vào Chrome và bật đồng bộ hóa, Chrome sẽ bảo mật thông tin của bạn bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập tài khoản Google của bạn để mã hóa mật khẩu đã đồng bộ hóa của bạn. Hoặc, bạn có thể chọn mã hóa tất cả dữ liệu đã đồng bộ hóa của bạn bằng cụm mật khẩu đồng bộ hóa. Cụm mật khẩu đồng bộ hóa này được lưu trữ trên máy tính của bạn và không được gửi cho Google.

Điều chỉnh cài đặt mã hóa

Hướng dẫn dành cho Windows, Mac và Linux

 1. Nhấp vào trình đơn Chrome Chrome menu trên thanh công cụ của trình duyệt.
 2. Chọn Đăng nhập bằng <địa chỉ email của bạn> (bạn phải đăng nhập vào Chrome).
 3. Trong phần "Đăng nhập", nhấp vào Cài đặt đồng bộ hóa nâng cao.
 4. Chọn tùy chọn mã hóa:
  • Mã hóa mật khẩu đã đồng bộ hóa bằng thông tin đăng nhập Google của bạn: Đây là tùy chọn mặc định. Mật khẩu đã lưu của bạn được mã hóa trên máy chủ Google và được bảo vệ bằng thông tin đăng nhập tài khoản Google của bạn.
  • Mã hóa tất cả dữ liệu đã đồng bộ hóa bằng cụm mật khẩu đồng bộ hóa của riêng bạn: Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn mã hóa tất cả dữ liệu bạn đã chọn để đồng bộ hóa. Bạn có thể cung cấp cụm mật khẩu của riêng bạn và cụm mật khẩu đó sẽ chỉ được lưu trữ trên máy tính của bạn.
 5. Nhấp OK.

Hướng dẫn dành cho Chromebook

 1. Nếu chưa, hãy đăng nhập vào Chromebook của bạn.
 2. Nhấp vào khu vực trạng thái ở góc dưới bên phải màn hình, nơi ảnh tài khoản của bạn xuất hiện.
 3. Chọn Cài đặt và tìm phần "Người dùng".
 4. Nhấp Cài đặt đồng bộ hóa nâng cao.
 5. Chọn tùy chọn mã hóa:
  • Mã hóa mật khẩu đã đồng bộ hóa bằng thông tin đăng nhập Google của bạn: Đây là tùy chọn mặc định. Mật khẩu đã lưu của bạn được mã hóa trên máy chủ của Google và được bảo vệ bằng thông tin đăng nhập tài khoản Google của bạn.
  • Mã hóa tất cả dữ liệu đã đồng bộ hóa bằng cụm mật khẩu đồng bộ hóa của riêng bạn: Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn mã hóa tất cả dữ liệu bạn đã chọn để đồng bộ hóa. Bạn có thể cung cấp cụm mật khẩu của riêng bạn và cụm mật khẩu đó sẽ chỉ được lưu trữ trên máy tính của bạn.
 6. Nhấp OK.

Khi bạn cần cụm mật khẩu mã hóa của mình

Nếu bạn quyết định chọn cụm mật khẩu của riêng bạn, bạn sẽ cần cung cấp cụm mật khẩu đó mỗi khi bạn đăng nhập vào Chrome trên máy tính mới. Nếu bạn thay đổi tùy chọn mã hóa của mình trên một máy tính, đảm bảo thực hiện thay đổi tương tự trên bất kỳ máy tính nào khác để tiếp tục đồng bộ hóa. Lưu ý: Sau khi bạn mã hóa tất cả dữ liệu đã đồng bộ hóa bằng cụm mật khẩu của riêng bạn, bạn sẽ không thể quay lại để chỉ mã hóa mật khẩu mà không đặt lại đồng bộ hóa.

Bạn quên cụm mật khẩu mã hóa?

Nếu bạn quên cụm mật khẩu, bạn sẽ cần đặt lại đồng bộ hóa qua Trang tổng quan của Google. Thao tác này sẽ xóa tất cả dữ liệu đã đồng bộ hóa khỏi máy chủ của Google và ngắt kết nối tất cả máy tính và thiết bị đã đồng bộ hóa, nhưng không xóa dữ liệu trên thiết bị hoặc máy tính của bạn. Vì vậy, các mật khẩu, dấu trang và tùy chọn hiện tại của bạn sẽ vẫn còn trên trình duyệt. Sau đó, bạn có thể bật lại đồng bộ hóa bằng cụm mật khẩu mới.

Bài viết này hữu ích như thế nào:

Phản hồi được ghi lại. Cảm ơn bạn!
 • Hoàn toàn không hữu ích
 • Không hữu ích lắm
 • Có phần hữu ích
 • Rất hữu ích
 • Cực kỳ hữu ích