Đặt hoặc đổi cụm mật khẩu đồng bộ hóa

Khi bạn đăng nhập vào Chrome và bật đồng bộ hóa, Chrome sẽ sử dụng tài khoản Google của bạn để mã hóa mật khẩu được đồng bộ hóa của bạn. Thay vào đó, bạn có thể chọn mã hóa tất cả dữ liệu được đồng bộ hóa của mình bằng một cụm mật khẩu đồng bộ hóa riêng biệt. Nếu đặt cụm mật khẩu, bạn có thể sử dụng máy chủ ảo của Google để lưu trữ và đồng bộ hóa dữ liệu của bạn mà không cho phép Google đọc dữ liệu đó.

Tìm hiểu thêm về cụm mật khẩu đồng bộ hóa

Trước khi quyết định sử dụng cụm mật khẩu đồng bộ hóa Chrome riêng biệt, bạn cần biết một số điều quan trọng sau đây.

Nơi bạn cần phải sử dụng mật khẩu này

Sau khi đặt cụm mật khẩu đồng bộ hóa, bạn cần nhập cụm mật khẩu vào Chrome trên mọi thiết bị bạn đã đăng nhập để tiếp tục đồng bộ hóa. Bạn cũng sẽ cần cụm mật khẩu đó mỗi khi đăng nhập vào Chrome trên một thiết bị mới.

Một số tính năng của Google sẽ không khả dụng sau khi bạn đặt cụm mật khẩu đồng bộ hóa
 • Google Hiện hành sẽ không hiển thị đề xuất dựa trên trang web bạn duyệt trong Chrome.
 • Bạn sẽ không thể xem mật khẩu đã lưu của mình trên https://passwords.google.com hoặc sử dụng Smart Lock cho Mật khẩu trên Android.
 • Lịch sử của bạn sẽ không đồng bộ hóa giữa các thiết bị. Trang web hoặc URL bạn nhập trong thanh địa chỉ trong Chrome sẽ vẫn đồng bộ hóa.
Vị trí lưu trữ cụm mật khẩu

Cụm mật khẩu đồng bộ hóa Chrome của bạn được lưu trữ trên máy tính của bạn sẽ không bao giờ được gửi cho Google. Chỉ những người có cụm mật khẩu của bạn mới có thể đồng bộ hóa dữ liệu được mã hóa của bạn với thiết bị mới.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn quên cụm mật khẩu

Nếu bạn quên cụm mật khẩu đồng bộ hóa Chrome của mình, Google không thể giúp bạn phục hồi cụm mật khẩu. Bạn cần phải làm theo hướng dẫn bên dưới để đặt lại tính năng Đồng bộ hóa.

Lưu ý: Dù bạn có sử dụng cụm mật khẩu hay không, dữ liệu đã đồng bộ hóa của bạn được bảo vệ bằng mã hóa trong quá trình truyền tải.

Tạo cụm mật khẩu đồng bộ hóa

Để tìm hiểu cách tạo cụm mật khẩu đồng bộ hóa, hãy chọn thiết bị của bạn dưới đây.

Máy tính
 1. Ở góc trên bên phải cửa sổ trình duyệt, nhấp vào menu Chrome Chrome menu.
 2. Chọn Cài đặt.
 3. Đăng nhập vào Chrome nếu chưa đăng nhập.
 4. Trong phần "Đăng nhập" ở trên cùng, nhấp vào nút Cài đặt đồng bộ hóa nâng cao.
 5. Trong "Tùy chọn mã hóa", chọn Mã hóa tất cả dữ liệu đã đồng bộ hóa bằng cụm mật khẩu đồng bộ hóa của riêng bạn.
 6. Tạo và xác nhận cụm mật khẩu đồng bộ hóa.
 7. Nhấp vào OK.
Chromebook
 1. Đăng nhập vào Chromebook, nếu bạn chưa đăng nhập.
 2. Nhấp vào khu vực trạng thái ở góc dưới cùng bên phải màn hình nơi ảnh tài khoản của bạn xuất hiện.
 3. Chọn Cài đặt và tìm phần "Mọi người".
 4. Nhấp vào Cài đặt đồng bộ hóa nâng cao.
 5. Chọn Mã hóa tất cả dữ liệu đã đồng bộ hóa bằng cụm mật khẩu đồng bộ hóa của riêng bạn.
 6. Tạo và xác nhận cụm mật khẩu đồng bộ hóa.
 7. Nhấp vào OK.
Thiết bị Android
 1. Mở menu Chrome More.
 2. Chạm vào Cài đặt.
 3. Chạm vào tên tài khoản của bạn.
 4. Chạm lại vào tên tài khoản của bạn.
 5. Chạm vào Mã hóa.
 6. Chọn Mã hóa tất cả dữ liệu đã đồng bộ hóa bằng cụm mật khẩu đồng bộ hóa của riêng bạn.
 7. Tạo và xác nhận cụm mật khẩu của bạn.
 8. Chạm vào OK.
iPhone hoặc iPad
 1. Mở menu Chrome More.
 2. Chạm vào Cài đặt.
 3. Chạm vào tên tài khoản của bạn.
 4. Chạm vào Mã hóa.
 5. Chọn Mã hóa tất cả dữ liệu đã đồng bộ hóa bằng cụm mật khẩu đồng bộ hóa của riêng bạn.
 6. Tạo và xác nhận cụm mật khẩu của bạn.
 7. Chạm vào Gửi.

Đặt lại hoặc xóa cụm mật khẩu đồng bộ hóa

Khi nào bạn nên đặt lại đồng bộ hóa

Bạn nên đặt lại tính năng đồng bộ hóa nếu:

 • Đồng bộ hóa yêu cầu mật khẩu Google cũ của bạn và bạn không nhớ được mật khẩu đó.
 • Bạn quên cụm mật khẩu của mình.
 • Bạn muốn thay đổi cụm mật khẩu của bạn.
 • Bạn muốn dừng sử dụng cụm mật khẩu hoàn toàn.
Điều gì sẽ xảy ra khi bạn đặt lại hoặc xóa cụm mật khẩu đồng bộ hóa của mình

Việc đặt lại hoặc xóa cụm mật khẩu đồng bộ hóa của bạn sẽ xóa mọi dữ liệu đã đồng bộ hóa khỏi máy chủ của Google và ngắt kết nối tất cả máy tính và thiết bị được đồng bộ hóa, nhưng sẽ không xóa dữ liệu trong máy tính hoặc thiết bị.

Đừng lo lắng: tùy chọn, dấu trang và mật khẩu hiện tại của bạn sẽ vẫn còn trong Chrome. Bạn có thể bắt đầu đồng bộ hóa lại bằng cách đăng nhập lại vào Chrome trên thiết bị của mình.

Cách đặt lại hoặc xóa cụm mật khẩu
 1. Chuyển tới Trang tổng quan Google.
 2. Nhấp vào Đặt lại đồng bộ hóa.
 3. Nhấp OK để xác nhận.
 4. Ở góc trên bên phải cửa sổ trình duyệt, nhấp vào menu Chrome Chrome menu.
 5. Chọn Cài đặt.
 6. Đăng nhập vào Chrome.. Đồng bộ hóa sẽ bắt đầu lại và bạn sẽ không còn cụm mật khẩu đồng bộ hóa. Bạn có thể tạo cụm mật khẩu đồng bộ hóa mới bằng cách làm theo các bước trong phần "Tạo cụm mật khẩu đồng bộ hóa" bên trên.
 7. Nếu bạn đã đăng nhập vào Chrome bằng tài khoản do trường học hoặc cơ quan của bạn cấp, bạn có thể đã đăng nhập. Trong trường hợp này, nhấp vào Thiết lập đồng bộ hóa > Xong.
 8. Lặp lại bước 4 đến 6 ở trên cho tất cả các thiết bị khác nếu bạn sử dụng Chrome.

Lưu ý: Quá trình này sẽ xóa mọi dữ liệu đã đồng bộ hóa khỏi máy chủ của Google và ngắt kết nối tất cả máy tính và thiết bị được đồng bộ hóa, nhưng sẽ không xóa dữ liệu trong máy tính hoặc thiết bị. Đừng lo lắng: bạn sẽ vẫn có thể xem tùy chọn, dấu trang và mật khẩu hiện tại của mình trong Chrome. Bạn có thể bắt đầu đồng bộ hóa lại bằng cách đăng nhập lại vào Chrome trên thiết bị của mình.

Megan là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?