Lỗi 7

Bạn có gặp phải lỗi này khi cập nhật Google Chrome không? Nếu có, hãy xem bài viết lỗi cập nhật thay thế.

Sự cố

Lỗi này chủ yếu là do sự cố với thư mục Ứng dụng trên máy tính của bạn trong quá trình cài đặt.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy xóa thư mục Ứng dụng, sau đó thử cài đặt lại. Hãy làm theo các bước sau (dành cho Windows):

 1. Đi tới trình đơn Start > Run.
 2. Nhập một trong những lệnh sau vào trường văn bản, tùy thuộc vào hệ điều hành của bạn.
  • Windows XP: %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Google\Chrome
  • Windows Vista: %USERPROFILE%\AppData\Local\Google\Chrome
 3. Nhấp vào OK.
 4. Xóa thư mục Ứng dụng. Nếu bạn gặp khó khăn khi xóa thư mục này, hãy kiểm tra các quá trình Google Chrome đang hoạt động trên máy tính và kết thúc các quá trình này. Dưới đây là một số cách để tìm và tắt các quá trình này:
  • Nhấn Ctrl+Alt+Delete trên bàn phím và nhấp vào Task Manager. Nhấp vào tab Processes và kết thúc mọi quá trình có "google" hoặc "chrome" trong tên.
  • Tải xuống chương trình của bên thứ ba có tên Process Explorer tại http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896653.aspx. Sử dụng trình đơn Find để tìm kiếm "Chrome/Application", sau đó kết thúc tất cả các quá trình kết quả.

  Bây giờ, hãy thử xóa lại thư mục Ứng dụng.

 5. Sau khi thư mục Ứng dụng được xóa, hãy thử cài đặt lại Google Chrome.

Báo cáo các sự cố khác

Nếu bạn tiếp tục gặp phải lỗi này, vui lòng cung cấp thêm chi tiết cho chúng tôi.