Cập nhật không thành công (lỗi: 7) Đã xảy ra lỗi khi kiểm tra cập nhật

Có phải bạn đã gặp lỗi này khi đang cập nhật Google Chrome không? Nếu có thì bạn hãy xem bài viết lỗi cập nhật thay thế.

Sự cố

Lỗi này chủ yếu là do sự cố với thư mục Ứng dụng trên máy tính của bạn trong quá trình cài đặt.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, bạn hãy xóa thư mục Ứng dụng, sau đó thử cài đặt lại. Hãy làm theo các bước sau (dành cho Windows):

 1. Đi tới trình đơn Start > Run.
 2. Nhập một trong những lệnh sau vào trường văn bản, tuỳ thuộc vào hệ điều hành của bạn.

  Chrome được cài đặt vào tiểu sử người dùng địa phương của bạn:

  • Windows XP: %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Google\Chrome
  • Windows Vista: %USERPROFILE%\AppData\Local\Google\Chrome

  Chrome được cài đặt vào các tệp chương trình của bạn:

  • Windows XP/Vista/7/8 32 bit: %PROGRAMFILES%\Google\Chrome
  • Windows 64 bit: %PROGRAMFILES%\..\Program Files (x86)\Google\Chrome
 3. Nhấp vào OK.
 4. Xoá thư mục Ứng dụng. Nếu bạn gặp khó khăn khi xóa thư mục này, hãy kiểm tra các quá trình Google Chrome đang hoạt động trên máy tính và kết thúc các quá trình này. Dưới đây là một số cách để tìm và tắt các quá trình này:
  • Nhấn Ctrl+Alt+Delete trên bàn phím và nhấp vào Task Manager. Nhấp vào tab Processes và kết thúc mọi quá trình có "google" hoặc "chrome" trong tên.
  • Tải xuống một chương trình của bên thứ ba có tên là Process Explorer tại địa chỉ http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896653.aspx. Sử dụng trình đơn Tìm để tìm kiếm "Chrome/Ứng dụng", sau đó kết thúc tất cả các quá trình kết quả.

  Bây giờ, hãy thử xóa lại thư mục Ứng dụng.

 5. Sau khi thư mục Ứng dụng được xóa, hãy thử cài đặt lại Google Chrome.

Laura là chuyên gia về Google Chrome, đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy gửi phản hồi về trang này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?