Błąd 7

Czy ten błąd występuje, gdy aktualizujesz Google Chrome? Jeśli tak, przeczytaj artykuł o błędzie aktualizacji.

Problem

Przyczyną tego błędu jest najprawdopodobniej problem, który wystąpił na komputerze z folderem Application podczas instalacji.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, usuń folder Application, a następnie ponów próbę instalacji. Wykonaj te czynności (w systemie Windows):

 1. Kliknij menu Start > Uruchom.
 2. W zależności od używanego systemu operacyjnego w polu tekstowym wpisz jedno z poniższych poleceń.

  Przeglądarka Chrome zainstalowana w lokalnym profilu użytkownika:

  • Windows XP: %USERPROFILE%\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome
  • Windows Vista: %USERPROFILE%\AppData\Local\Google\Chrome

  Przeglądarka Chrome zainstalowana w folderze z plikami programów:

  • 32-bitowy Windows XP/Vista/7/8: %PROGRAMFILES%\Google\Chrome
  • 64-bitowy Windows: %PROGRAMFILES%\..\Program Files (x86)\Google\Chrome
 3. Kliknij OK.
 4. Usuń folder Application. Jeśli masz trudności z usunięciem tego folderu, sprawdź, czy na komputerze są aktywne procesy przeglądarki Google Chrome, i je zakończ. Oto kilka sposobów na znalezienie i zakończenie tych procesów:
  • Naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Delete i kliknij polecenie Menedżer zadań. Kliknij kartę Procesy i zakończ każdy proces, którego nazwa zawiera słowo „google” lub „chrome”.
  • Pobierz program Process Explorer firmy zewnętrznej, który jest dostępny na stronie http://technet.microsoft.com/pl-pl/sysinternals/bb896653.aspx. W menu Find wpisz „Chrome/Application” i zakończ wszystkie znalezione procesy.

  Spróbuj ponownie usunąć folder Application.

 5. Po usunięciu folderu Application jeszcze raz spróbuj zainstalować Google Chrome.

Laura jest specjalistką od Google Chrome i autorką tej strony Centrum pomocy. Chętnie pozna Twoją opinię na jej temat.

Czy ten artykuł był pomocny?