Błąd 7

Czy ten błąd występuje, gdy aktualizujesz Google Chrome? Jeśli tak, przeczytaj artykuł o błędzie aktualizacji.

Problem

Przyczyną tego błędu jest najprawdopodobniej problem, który wystąpił na komputerze z folderem Application podczas instalacji.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, usuń folder Application, a następnie ponów próbę instalacji. Wykonaj te czynności (w systemie Windows):

 1. Kliknij menu Start > Uruchom.
 2. W zależności od używanego systemu operacyjnego w polu tekstowym wpisz jedno z poniższych poleceń.

  Przeglądarka Chrome zainstalowana w lokalnym profilu użytkownika:

  • Windows XP: %USERPROFILE%\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome
  • Windows Vista: %USERPROFILE%\AppData\Local\Google\Chrome

  Przeglądarka Chrome zainstalowana w folderze z plikami programów:

  • 32-bitowy Windows XP/Vista/7/8: %PROGRAMFILES%\Google\Chrome
  • 64-bitowy Windows: %PROGRAMFILES%\..\Program Files (x86)\Google\Chrome
 3. Kliknij OK.
 4. Usuń folder Application. Jeśli masz trudności z usunięciem tego folderu, sprawdź, czy na komputerze są aktywne procesy przeglądarki Google Chrome, i je zakończ. Oto kilka sposobów na znalezienie i zakończenie tych procesów:
  • Naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Delete i kliknij polecenie Menedżer zadań. Kliknij kartę Procesy i zakończ każdy proces, którego nazwa zawiera słowo „google” lub „chrome”.
  • Pobierz program Process Explorer firmy zewnętrznej, który jest dostępny na stronie http://technet.microsoft.com/pl-pl/sysinternals/bb896653.aspx. W menu Find wpisz „Chrome/Application” i zakończ wszystkie znalezione procesy.

  Spróbuj ponownie usunąć folder Application.

 5. Po usunięciu folderu Application jeszcze raz spróbuj zainstalować Google Chrome.

Zgłaszanie dodatkowych problemów

Jeśli ten błąd wciąż się pojawia, przekaż nam więcej informacji.

Jak oceniasz przydatność tego artykułu:

Zarejestrowano opinię. Dziękujemy
 • Zupełnie nieprzydatny
 • Niezbyt przydatny
 • Trochę przydatny
 • Bardzo przydatny
 • Niezwykle przydatny