Den här webbsidan är inte tillgänglig (nätverksfel 2, 101, 102, 104, 105 och 324)

Problem

Meddelandet visas när Google Chrome inte kunde hitta och hämta den begärda webbsidan.

Lösningar

Kontrollera webbadressen och nternetanslutningen

Dubbelkolla att du har angett rätt webbadress i adressfältet. När du är säker på att du använder rätt webbadress kontrollerar du om du kan öppna samma webbsida i en annan webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. Om du inte kan hämta webbsidan i någon webbläsare kan det hända att webbsidan ligger nere tillfälligt. Kontrollera också att datorn är ordentligt ansluten till internet.

Kontrollera felmeddelandet som du får

Om det går att läsa in webbsidan i en annan webbläsare men inte i Google Chrome kontrollerar du exakt vilket fel du får genom att klicka på länken Mer information om det här felet på sidan.

Om du får Fel 124 (net__ERR_WINSOCK_UNEXPECTED_WRITTEN_BYTES) läser du artikeln Webbsidan öppnas inte eller läses inte in.

Testa lösningarna nedan för följande fel:

 • Fel 101 (net::ERR_CONNECTION_RESET)
 • Fel 2 (net::ERR_FAILED): okänt fel
 • Fel 104 (net::ERR_CONNECTION_FAILED)
 • Fel 105 (net::ERR_NAME_NOT_RESOLVED)
 • Fel 102 (net::ERR_CONNECTION_REFUSED): okänt fel
 • Error 324 (net::ERR_EMPTY_RESPONSE)
Titta efter skadlig programvara
Vi har funnit att skadlig programvara ofta är boven i dramat på en dator om Google Chrome inte kan ansluta till en webbserver. Läs mer om hur du tar bort skadlig programvara från datorn.
Ta bort cookies

Cookies är filer med information som har skapats av webbplatser som du har besökt. Det kan till exempel vara dina inställningar för webbplatsen eller profilinformation. En skadad cookiefil kan göra att det här felet uppstår. Följ dessa steg om du vill ta bort dina cookies:

 1. Klicka på Chrome-menyn Chrome menu i webbläsarens verktygsfält.
 2. Välj Inställningar.
 3. Klicka på Visa avancerade inställningar.
 4. Klicka på Innehållsinställningar under Sekretess.
 5. Klicka på Alla cookies och webbplatsdata under Cookies.
 6. Klicka på Ta bort alla.
 7. Klicka på X om du vill stänga dialogrutan.
Kontrollera att Google Chrome tillåts i dina antivirus- och brandväggsprogram
Alla program fungerar olika, så läs programmens hjälpdokumentation om du behöver mer information.
Justera proxyserverns inställningar

Följ de här stegen (för Windows):

 1. Klicka på Chrome-menyn Chrome menu.
 2. Välj Inställningar.
 3. Klicka på Visa avancerade inställningar.
 4. Klicka på Ändra proxyinställningar Då öppnas dialogrutan Internetegenskaper.
 5. Klicka på LAN-inställningar.
 6. Kontrollera att kryssrutan Automatisk identifiering av inställningar är markerad.
 7. Klicka på OK i alla dialogrutor.