„Strona internetowa jest niedostępna” (błędy sieciowe 2, 101, 102, 104, 105 i 324)

Problem

Ten komunikat wyświetla się, gdy Google Chrome nie może znaleźć ani załadować żądanej strony internetowej.

Rozwiązania

Sprawdź adres i połączenie internetowe

Upewnij się, że adres URL strony na pasku adresu jest prawidłowy. Następnie sprawdź, czy da się otworzyć tę samą stronę w innej przeglądarce, takiej jak Internet Explorer lub Firefox. Jeśli strony nie można wyświetlić w żadnej przeglądarce, być może jest ona tymczasowo niedostępna. Upewnij się też, że połączenie internetowe działa prawidłowo.

Sprawdź wyświetlany błąd

Jeśli strona ładuje się w innej przeglądarce, ale nie w Google Chrome, kliknij link Więcej informacji o tym błędzie na wyświetlonej stronie, by zobaczyć dokładny błąd.

Jeśli pojawia się „Błąd 124 (net__ERR_WINSOCK_UNEXPECTED_WRITTEN_BYTES)”, zobacz artykuł Strona internetowa nie otwiera się lub nie ładuje.

W przypadku tych błędów wypróbuj podane rozwiązania:

 • Błąd 101 (net::ERR_CONNECTION_RESET)
 • Błąd 2 (net::ERR_FAILED): Nieznany błąd
 • Błąd 104 (net::ERR_CONNECTION_FAILED)
 • Błąd 105 (net::ERR_NAME_NOT_RESOLVED)
 • Błąd 102 (net::ERR_CONNECTION_REFUSED): Nieznany błąd
 • Błąd 324 (net::ERR_EMPTY_RESPONSE)
Sprawdź, czy na komputerze nie ma złośliwego oprogramowania
Stwierdziliśmy, że częstą przyczyną problemów z nawiązywaniem przez Google Chrome połączeń z serwerem internetowym jest obecne na komputerze złośliwe oprogramowanie. Dowiedz się więcej o usuwaniu złośliwego oprogramowania z komputera.
Usuń pliki cookie

Witryny, które odwiedzasz, tworzą pliki cookie, by przechowywać w nich takie informacje dotyczące przeglądania, jak ustawienia witryny czy dane profilu. Uszkodzony plik cookie może powodować wyświetlanie komunikatu o błędzie. Aby usunąć pliki cookie, wykonaj te czynności:

 1. Kliknij menu Chrome Chrome menu na pasku narzędzi przeglądarki.
 2. Wybierz Ustawienia.
 3. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.
 4. W sekcji „Prywatność” kliknij Ustawienia treści.
 5. W sekcji „Pliki cookie” kliknij Wszystkie pliki cookie i dane witryn.
 6. Kliknij przycisk Usuń wszystkie.
 7. Kliknij X, by zamknąć okno dialogowe.
Upewnij się, że Google Chrome jest dozwolony w ustawieniach oprogramowania antywirusowego i zapory sieciowej.
Każdy program jest inny, więc szczegółowe instrukcje znajdziesz w zasobach pomocy używanego oprogramowania.
Dostosuj ustawienia serwera proxy

Wykonaj te czynności (w Windowsie):

 1. Kliknij menu Chrome Chrome menu.
 2. Wybierz Ustawienia.
 3. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.
 4. Kliknij Zmień ustawienia serwera proxy. Pojawi się okno dialogowe Właściwości: Internet.
 5. Kliknij Ustawienia sieci LAN.
 6. Upewnij się, że zaznaczone jest pole wyboru „Automatycznie wykryj ustawienia”.
 7. Kliknij OK w każdym kolejnym oknie dialogowym.

Laura jest specjalistką od Google Chrome i autorką tej strony Centrum pomocy. Chętnie pozna Twoją opinię na jej temat.

Czy ten artykuł był pomocny?