Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Chọn cài đặt bảo mật của bạn

Bạn có thể cải thiện trải nghiệm duyệt web của mình bằng cách sử dụng dịch vụ web. Ví dụ: Chrome có thể sử dụng dịch vụ web để tự động đề xuất hoàn thành các cụm từ tìm kiếm hoặc các địa chỉ trang web bạn nhập vào thanh địa chỉ.

Hầu hết các cài đặt này được bật theo mặc định nhưng bạn có thể chọn những cài đặt mình muốn tắt hoặc bật.

 1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, nhấp vào Nâng cao.
 4. Trong phần "Quyền riêng tư và bảo mật", thay đổi cài đặt của bạn:
  • Tắt bất kỳ cài đặt bảo mật nào mà bạn không muốn dùng nữa.
  • Để quản lý cách Chrome xử lý nội dung và quyền cho trang web, nhấp vào Cài đặt nội dung.
  • Để xóa thông tin khỏi hoạt động duyệt web của bạn, chẳng hạn như lịch sử, cookie hoặc mật khẩu đã lưu, nhấp vào Xóa dữ liệu duyệt web.

Tìm hiểu về từng tùy chọn bảo mật trong danh sách bên dưới:

 • Sử dụng dịch vụ web để giúp khắc phục lỗi điều hướng: Khi không thể kết nối với trang web, bạn có thể nhận đề xuất cho các trang khác tương tự như trang bạn đang cố gắng truy cập. Chrome gửi cho Google địa chỉ trang web bạn đang cố truy cập để cung cấp đề xuất cho bạn.
 • Sử dụng dịch vụ dự đoán để giúp hoàn thành các tìm kiếm và URL được nhập vào thanh địa chỉ: Những đề xuất này dựa trên các tìm kiếm web có liên quan, lịch sử duyệt web của bạn và các trang web phổ biến. Nếu công cụ tìm kiếm mặc định của bạn cung cấp dịch vụ đề xuất, trình duyệt có thể gửi văn bản bạn nhập vào thanh địa chỉ đến công cụ tìm kiếm đó.
 • Sử dụng dịch vụ dự đoán để tải trang nhanh hơn: Trình duyệt sử dụng địa chỉ IP để tải trang web. Khi bạn truy cập một trang web, Chrome có thể tra cứu địa chỉ IP của tất cả liên kết thuộc trang đó và tải các liên kết mà bạn có thể sẽ truy cập tiếp theo. Nếu bạn bật cài đặt này, các trang web và bất kỳ nội dung đã nhúng nào được tải sẵn có thể đặt và đọc cookie riêng của chúng như thể bạn đã truy cập vào các trang đó, ngay cả khi bạn không hề truy cập.
 • Tự động gửi một số thông tin hệ thống và nội dung trang cho Google để giúp phát hiện các ứng dụng và trang web nguy hiểm: Nếu bạn chọn hộp kiểm, thông tin này sẽ được gửi định kỳ để cho Google biết về mọi mối đe dọa mà bạn gặp phải. Thông tin cũng sẽ được gửi bất cứ khi nào bạn truy cập một trang web đáng ngờ. Thông tin này giúp Chrome chặn các tài nguyên tải xuống có nội dung xấuphát hiện phần mềm độc hại hiệu quả hơn.
 • Bảo vệ bạn và thiết bị của bạn khỏi các trang web nguy hiểm: Nhận cảnh báo tức thì bất cứ khi nào Chrome thấy trang web mà bạn đang truy cập có thể có hại. Khi bạn truy cập một trang web, Chrome sẽ đối chiếu trang web đó với danh sách các trang web có nội dung xấu đã biết được lưu trữ trên máy tính của bạn. Nếu trang web khớp với bất kỳ trang web nào trên danh sách, trình duyệt của bạn sẽ gửi một phần bản sao của địa chỉ tới Google để xác định xem có phải bạn đang truy cập vào trang web nguy hiểm không. Tìm hiểu thêm về tính năng bảo vệ Duyệt web an toàn.
 • Tự động gửi số liệu thống kê sử dụng và báo cáo sự cố cho Google: Giúp chúng tôi ưu tiên các tính năng và cải tiến mà chúng tôi cần thực hiện bằng cách cho phép Chrome tự động gửi các số liệu thống kê sử dụng và báo cáo sự cố này cho Google. Tìm hiểu thêm về thống kê sử dụng và báo cáo sự cố.
 • Gửi yêu cầu "Không theo dõi" kèm theo lưu lượng duyệt web của bạn: Bạn có thể bao gồm yêu cầu "Không theo dõi" kèm theo lưu lượng duyệt web của mình. Tuy nhiên, nhiều trang web sẽ vẫn thu thập và sử dụng dữ liệu duyệt web của bạn để tăng cường bảo mật, cung cấp nội dung, dịch vụ, quảng cáo và đề xuất các trang web của họ, đồng thời tạo số liệu thống kê báo cáo.
 • Sử dụng dịch vụ web để giúp khắc phục lỗi chính tả: Sử dụng cùng một công nghệ kiểm tra chính tả trong Chrome như Google Tìm kiếm. Chrome gửi văn bản bạn đã nhập tới máy chủ của Google.

Chủ đề có liên quan

 • Đọc chi tiết về cách chúng tôi xử lý thông tin của bạn trong Thông báo bảo mật.
 • Nếu bạn đang sử dụng Chromebook tại cơ quan hoặc trường học, quản trị viên mạng của bạn có thể áp dụng một số cài đặt bảo mật này cho bạn, trong trường hợp bạn không thể tự thay đổi các cài đặt đó. Tìm hiểu về cách sử dụng Chromebook được quản lý.

Megan là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?