เลือกการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ

คุณปรับปรุงประสบการณ์ท่องเว็บได้โดยใช้บริการเว็บ ตัวอย่างเช่น Chrome สามารถใช้บริการเว็บเพื่อเสนอการเติมข้อความค้นหาหรือที่อยู่เว็บไซต์ที่คุณพิมพ์ในแถบที่อยู่เว็บโดยอัตโนมัติ

การตั้งค่าเหล่านี้ส่วนใหญ่เปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถเลือกที่จะเปิดหรือปิดค่าใดก็ได้

คอมพิวเตอร์
 1. เปิด Chrome บนคอมพิวเตอร์
 2. คลิกการตั้งค่า
 3. ที่ด้านล่างของหน้า ให้คลิกแสดงการตั้งค่าขั้นสูง
 4. ในส่วน "ความเป็นส่วนตัว" ปรับการตั้งค่าดังนี้
  • หากต้องการจัดการวิธีที่ Chrome จัดการเนื้อหาและสิทธิ์สำหรับเว็บไซต์ ให้คลิกการตั้งค่าเนื้อหา
  • หากต้องการลบข้อมูลจากกิจกรรมการท่องเว็บของคุณ เช่น ประวัติการเข้าชม คุกกี้ หรือรหัสผ่านที่บันทึกไว้ ให้คลิกล้างข้อมูลการท่องเว็บ
  • ยกเลิกการเลือกช่องการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่คุณไม่ต้องการอีกต่อไป

เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกความเป็นส่วนตัวแต่ละรายการจากรายการด้านล่าง

 • ใช้บริการเว็บเพื่อช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดในการนำทาง: เมื่อคุณไปยังหน้าเว็บไม่ได้ คุณสามารถรับคำแนะนำสำหรับหน้าอื่นๆ ที่คล้ายกับหน้าที่คุณพยายามเข้าถึง Chrome จะส่งที่อยู่เว็บของหน้าที่คุณพยายามเข้าถึงไปยัง Google เพื่อให้คำแนะนำ
 • ใช้บริการคาดคะเนที่จะช่วยเติมข้อความค้นหาและ URL ที่พิมพ์ลงในแถบที่อยู่เว็บหรือช่องค้นหาของเครื่องเรียกใช้งานแอป: คำแนะนำเหล่านี้อิงจากการค้นเว็บที่เกี่ยวข้อง ประวัติการท่องเว็บ และเว็บไซต์ยอดนิยม หากเครื่องมือค้นหาเริ่มต้นของคุณให้บริการคำแนะนำ เบราว์เซอร์จะส่งข้อความที่คุณพิมพ์ลงในแถบที่อยู่เว็บไปยังเครื่องมือค้นหา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการคาดคะเนของแถบที่อยู่เว็บ
 • คาดคะเนการทำงานของเครือข่ายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการโหลดหน้าเว็บ: เบราว์เซอร์ใช้ที่อยู่ IP เพื่อโหลดหน้าเว็บ เมื่อคุณไปที่หน้าเว็บใด Chrome สามารถค้นหาที่อยู่ IP ของลิงก์ทั้งหมดในหน้านั้น แล้วโหลดลิงก์ต่อไปที่คุณอาจต้องการไป หากคุณเปิดการตั้งค่านี้ เว็บไซต์และเนื้อหาแบบฝังทั้งหมดที่โหลดไว้ล่วงหน้าอาจตั้งค่าคุกกี้ของตนเองและอ่านคุกกี้นั้นเสมือนกับว่าคุณได้ไปที่หน้าดังกล่าวแล้ว แม้ว่าคุณไม่ได้ไปก็ตาม
 • รายงานรายละเอียดของปัญหาความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นให้ Google ทราบโดยอัตโนมัติ: หากคุณเลือกช่องนี้ ระบบจะส่งข้อมูลนี้ทุกครั้งที่ Chrome ตรวจพบการดาวน์โหลดหรือเว็บไซต์ที่น่าสงสัย เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเตือนมัลแวร์และการดาวน์โหลดที่ผิดปกติ
 • ปกป้องคุณและอุปกรณ์ของคุณจากเว็บไซต์หรือไฟล์ที่เป็นอันตราย: รับการแจ้งเตือนทันทีทุกครั้งที่ Chrome เห็นว่าเว็บไซต์ที่คุณกำลังจะเข้าชมอาจเป็นอันตราย เมื่อคุณไปที่เว็บไซต์ใดก็ตาม Chrome จะตรวจสอบเว็บไซต์นั้นกับรายชื่อเว็บไซต์ที่ทราบแล้วว่าเป็นเว็บไซต์ไม่ดีซึ่งเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ หากเว็บไซต์ตรงกับรายการใดๆ ในรายชื่อ เบราว์เซอร์จะส่งสำเนาบางส่วนของที่อยู่นั้นไปที่ Google เพื่อตัดสินว่าคุณกำลังเข้าชมเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงหรือไม่ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปกป้องด้วย Safe Browsing
 • ใช้บริการเว็บเพื่อช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวสะกด: ใช้เทคโนโลยีการตรวจตัวสะกดแบบเดียวกับ Google Search ใน Chrome Chrome จะส่งข้อความที่คุณพิมพ์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google
 • ส่งสถิติการใช้งานและรายงานข้อขัดข้องไปยัง Google โดยอัตโนมัติ: ช่วยเราจัดลำดับความสำคัญของคุณลักษณะและการปรับปรุงที่เราควรดำเนินการโดยอนุญาตให้ Chrome ส่งสถิติการใช้งานและรายงานข้อขัดข้องไปยัง Google โดยอัตโนมัติ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถิติการใช้งานและรายงานข้อขัดข้อง
 • ส่งคำขอ "อย่าติดตาม" ไปกับการเข้าชมของคุณ: คุณสามารถส่งคำขอ "อย่าติดตาม" ไปกับการเข้าชมของคุณ อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์จำนวนมากจะยังคงรวบรวมและใช้ข้อมูลการท่องเว็บเพื่อปรับปรุงความปลอดภัย มอบเนื้อหา บริการ โฆษณา และคำแนะนำเกี่ยวกับเว็บไซต์ของตน และสร้างสถิติในการรายงาน
โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 1. เปิดแอป Chrome Chrome logo
 2. แตะเมนู Chrome  > การตั้งค่า > (ขั้นสูง) ความเป็นส่วนตัว
 3. แตะคุณลักษณะที่คุณต้องการอัปเดต
  • คำแนะนำเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการนำทาง หากหน้าเว็บใดไม่โหลด Chrome สามารถแสดงหน้าเว็บแนะนำอื่นๆ แทนหน้าที่คุณกำลังพยายามเข้าชม
  • การแนะนำคำค้นหาและ URL คุณสามารถตั้งค่าให้ Chrome สามารถใช้บริการคาดคะเนเพื่อแสดงการค้นหาที่เกี่ยวข้อง รายการที่ตรงกันจากประวัติการเข้าชม และเว็บไซต์ยอดนิยมขณะที่คุณพิมพ์ลงในแถบที่อยู่เว็บ
  • เหตุการณ์ด้านความปลอดภัย คุณสามารถกำหนดให้ Chrome ส่งรายละเอียดของปัญหาด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ไปที่ Google เพื่อให้คุณและคนอื่นๆ ปลอดภัยยิ่งขึ้นในอนาคต
  • Safe Browsing คุณสามารถเปิดเทคโนโลยี Safe Browsing เพื่อปกป้องคุณจากมัลแวร์และการโจมตีแบบฟิชชิง
  • ดึงทรัพยากรในหน้าเว็บล่วงหน้า Chrome สามารถค้นหาที่อยู่ของลิงก์ทั้งหมดบนหน้าเว็บหนึ่งล่วงหน้า เพื่อให้ลิงก์ที่คุณคลิกบนหน้าเว็บโหลดเร็วขึ้น เว็บไซต์สามารถโหลดลิงก์ที่คุณอาจคลิกต่อไปไว้ล่วงหน้าได้เช่นกัน
  • สถิติการใช้งานและรายงานข้อขัดข้อง ให้ Google Chrome ส่งสถิติการใช้งาน Google และรายงานข้อขัดข้องไปยัง Google
  • ไม่ติดตาม คุณสามารถรวมคำขอ "ไม่ติดตาม" เข้ากับการเข้าชมของคุณ อย่างไรก็ตาม ผลที่ได้จะขึ้นอยู่กับการตอบสนองคำขอของเว็บไซต์ เว็บไซต์หลายๆ แห่งจะยังคงรวบรวมและใช้ข้อมูลการท่องเว็บของคุณอยู่ต่อไป
iPhone และ iPad
 1. เปิดแอป Chrome Chrome logo
 2. แตะเมนู Chrome  > การตั้งค่า
 3. ในส่วน "ขั้นสูง" แตะความเป็นส่วนตัว
 4. แตะคุณลักษณะที่คุณต้องการอัปเดต
  • ในส่วน "ล้างข้อมูลการท่องเว็บ" คุณสามารถลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ที่คุณเคยเข้าชมและข้อมูลของคุณ
  • ในส่วน "อุปกรณ์อื่นๆ" ให้เปิดหรือปิด "แฮนด์ออฟ" แฮนด์ออฟช่วยให้คุณสลับไปมาระหว่างการท่องเว็บบนอุปกรณ์เคลื่อนที่กับการท่องเว็บบนคอมพิวเตอร์ได้
  • ในส่วน "บริการเว็บ" เลือกว่าจะให้ Chrome แสดงคำแนะนำแก่คุณหรือส่งสถิติการใช้งานและรายงานข้อขัดข้อง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เมแกนเป็นผู้เชี่ยวชาญ Google Chrome และเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ ช่วยเธอปรับปรุงบทความนี้โดยการแสดงความคิดเห็นด้านล่าง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม