การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของ Chrome

ตัวเลือกหลายรายการในเบราว์เซอร์จะใช้ข้อมูล เช่น หน้าเว็บที่คุณกำลังเข้าชม เพื่อปกป้องและเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์การใช้งานบนเว็บของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะดังกล่าวพร้อมวิธีใช้ข้อมูลของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียกดูเว็บ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการข้อมูลของคุณในนโยบายส่วนบุคคล ของเรา

คุณสมบัติทั้งหมดนี้ (ยกเว้น "ส่งสถิติการใช้งานและรายงานข้อขัดข้องโดยอัตโนมัติ" และ "ส่งคำขอ "ไม่ติดตาม" พร้อมประวัติการเรียกดูของคุณ") มีการเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น คุณสามารถเลือกที่จะปิดใช้งานคุณลักษณะดังกล่าวได้ตลอดในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวโดยการคลิกเมนู Chrome Chrome menu > การตั้งค่า > แสดงการตั้งค่าขั้นสูง > ความเป็นส่วนตัว

Use a web service to help resolve navigation errors

 • เกี่ยวกับคุณลักษณะนี้: ในกรณีที่ที่อยู่เว็บไม่แปลงอย่างถูกต้อง หรือคุณไม่สามารถทำการเชื่อมต่อ คุณสามารถขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับหน้าเว็บอื่นที่คล้ายกับหน้าที่คุณพยายามจะเข้าชม
 • ข้อมูลที่ถูกส่งไป: ในกรณีที่ที่อยู่เว็บถูกต้องแล้ว หรือคุณไม่สามารถทำการเชื่อมต่อได้ เบราว์เซอร์จะส่ง URL ของหน้าเว็บที่คุณพยายามเข้าชมไปให้ Google เพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่คุณ
 • เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำแนะนำเรื่องข้อผิดพลาดในการนำทาง

ใช้บริการคาดเดาเพื่อช่วยเติมข้อความค้นหาและ URL ที่พิมพ์ลงในแถบที่อยู่

 • เกี่ยวกับคุณลักษณะนี้: เมื่อคุณพิมพ์ข้อความในแถบที่อยู่เว็บ เบราว์เซอร์สามารถใช้บริการการคาดคะเนเพื่อแสดงการค้นเว็บที่เกี่ยวข้องกัน สิ่งที่ตรงกับประวัติการเข้าชม และเว็บไซต์ที่นิยม
 • ข้อมูลที่ถูกส่งไป: หากเครื่องมือค้นหาเริ่มต้นของคุณมีบริการการคาดคะเน เบราว์เซอร์จะส่งข้อความที่คุณพิมพ์ในแถบที่อยู่เว็บไปยังเครื่องมือค้นหาเริ่มต้น เพื่อเรียกข้อมูลการค้นหาและที่อยู่เว็บที่คาดคะเนไว้ จากนั้นข้อมูลดังกล่าวจะแสดงในเมนูของแถบที่อยู่เว็บ หาก Google เป็นเครื่องมือค้นหาเริ่มต้นของคุณ ข้อความนี้จะได้รับการบันทึกตามนโยบายการบันทึกสำหรับการคาดคะเนของแถบอเนกประสงค์
 • เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการการคาดคะเนของแถบที่อยู่เว็บ

คาดคะเนการทำงานของเครือข่ายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการโหลดหน้าเว็บ

 • เกี่ยวกับคุณลักษณะนี้: เบราว์เซอร์จะใช้ที่อยู่ IP ในการโหลดหน้าเว็บ การค้นหาข้อมูลนี้ไว้ล่วงหน้าจะทำให้ลิงก์ที่คุณคลิกบนหน้าเว็บโหลดได้เร็วขึ้น เว็บไซต์ยังสามารถใช้เทคโนโลยีการแสดงผลล่วงหน้าเพื่อโหลดลิงก์ที่คุณอาจคลิกต่อไปไว้ล่วงหน้า
 • ข้อมูลที่ถูกส่งไป: เมื่อคุณเยี่ยมชมหน้าเว็บใดๆ เบราว์เซอร์สามารถจะมองหาที่อยู่ IP ของลิงก์ทั้งหมดบนหน้าเว็บนั้นๆ และเตรียมลิงก์ต่างๆ ที่คุณอาจจะคลิกต่อไปไว้ล่วงหน้าได้
 • เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการแสดงผลล่วงหน้า

เปิดใช้งานการป้องกันฟิชชิงและมัลแวร์

 • เกี่ยวกับคุณลักษณะนี้: รับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อใดก็ตามที่เบราว์เซอร์ตรวจพบว่าเว็บไซต์ที่คุณกำลังจะเข้าชมอาจเป็นอันตราย
 • ข้อมูลที่ถูกส่ง: เมื่อคุณเข้าชมหน้าเว็บ Google Safe Browsing จะตรวจสอบเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมกับรายชื่อเว็บไซต์ไม่ดีที่รู้จักซึ่งจัดเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ หาก URL ที่คุณกำลังเข้าชมตรงกับรายชื่อดังกล่าว เบราว์เซอร์จะส่งสำเนาส่วนหนึ่งของ URL นั้นมายัง Google เพื่อตัดสินว่าคุณกำลังเข้าชมไซต์ที่มีความเสี่ยงอยู่ไหม
 • เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจหาฟิชชิงและมัลแวร์

ใช้บริการเว็บเพื่อช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดในการสะกดคำ

 • เกี่ยวกับคุณลักษณะนี้: คุณลักษณะนี้เปิดโอกาสให้ Chrome ใช้เทคโนโลยีตรวจสอบการสะกดเดียวกันกับการค้นหาโดย Google หากต้องการเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ ให้คลิกขวาภายในช่องข้อความที่คุณกำลังพิมพ์อยู่และเลือก ตัวเลือกเครื่องตรวจตัวสะกด > ขอคำแนะนำจาก Google
 • ข้อมูลที่ถูกส่งไป: เมื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ Chrome จะส่งข้อความที่คุณพิมพ์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google
 • เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการตรวจสอบการสะกดของ Google Search

ส่งสถิติการใช้งานและรายงานข้อขัดข้องโดยอัตโนมัติ

 • เกี่ยวกับคุณลักษณะนี้: ช่วยให้เราสามารถจัดลำดับความสำคัญของคุณลักษณะและการปรับปรุงที่ควรดำเนินการ อนุญาตให้ระบบส่งข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ แอปพลิเคชัน และบริการต่างๆ ที่ถูกเรียกใช้เมื่อคุณกำลังประสบข้อขัดข้องมายัง Google
 • ข้อมูลที่ถูกส่งไป: สถิติการใช้งานประกอบด้วยข้อมูลแบบรวม เช่น ค่ากำหนด การคลิกปุ่ม และการใช้หน่วยความจำ ทั้งนี้ไม่รวมถึง URL ของหน้าเว็บหรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ส่วนรายงานข้อขัดข้องนั้นจะประกอบด้วยข้อมูลระบบในเวลาที่มีการขัดข้อง และอาจประกอบด้วย URL ของหน้าเว็บหรือข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการขัดข้อง
 • เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถิติการใช้งานและรายงานข้อขัดข้อง

ส่งคำขอ "ไม่ติดตาม" พร้อมประวัติการเรียกดูของคุณ

 • เกี่ยวกับคุณลักษณะนี้: คุณสามารถรวมคำขอ "ไม่ติดตาม" เข้ากับประวัติการเรียกดูของคุณ อย่างไรก็ตาม ผลที่ได้จะขึ้นอยู่กับว่าเว็บไซต์ตอบสนองต่อคำขอหรือไม่และมีการตีความคำขออย่างไร ตัวอย่างเช่น บางเว็บไซต์อาจตอบสนองต่อคำขอนี้โดยการแสดงโฆษณาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์อื่นๆ ที่คุณเคยเข้าชม เว็บไซต์จำนวนมากจะยังคงเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลการท่องเว็บของคุณ เช่น เพื่อปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย เพื่อมอบเนื้อหา บริการ โฆษณา และคำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ของตน และเพื่อสร้างสถิติการรายงาน
 • เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ "ไม่ติดตาม"

การตั้งค่าเนื้อหา

 • เกี่ยวกับคุณลักษณะนี้: เบราว์เซอร์สามารถจัดเก็บคุกกี้และอนุญาตให้เว็บไซต์ใช้คุณสมบัติบางอย่าง เช่น ปลั๊กอินและ JavaScript เพื่อกำหนดค่าการเรียกดูของคุณ
 • เนื้อหาที่ได้รับอนุญาต: โดยค่าเริ่มต้น เบราว์เซอร์จะอนุญาตให้ใช้คุกกี้ ภาพ JavaScript และปลั๊กอิน ส่วนป๊อบอัปจะถูกบล็อกโดยค่าเริ่มต้น การแบ่งปันตำแหน่งและการแจ้งเตือนของเดสก์ท็อปจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคุณเป็นการเฉพาะ
 • เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเนื้อหาเว็บ

หากคุณใช้ Chromebook ในที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณอาจทำการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบางอย่างเหล่านี้ให้กับคุณ ซึ่งในกรณีนี้คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าดังกล่าวได้ด้วยตนเอง เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ Chromebook ที่มีการจัดการ