Voľba nastavení ochrany osobných údajov

Niektoré funkcie prehliadača Google Chrome vám môžu spríjemniť prehliadanie pomocou webových služieb. Chrome napríklad môže použiť webovú službu na automatické ponúkanie dokončení vyhľadávacích dopytov a adries webových stránok, ktoré zadávate do panela s adresou. Väčšina týchto nastavení je v predvolenom nastavení zapnutá, ale kedykoľvek ich môžete vypnúť.

Postup na počítači
 1. Otvorte v počítači prehliadač Chrome.
 2. V pravom hornom rohu kliknite na Ponuku Chrome menu.
 3. Kliknite na položku Nastavenia.
 4. V dolnej časti stránky kliknite na možnosť Zobraziť rozšírené nastavenia.
 5. V časti Ochrana súkromia upravte nastavenia:
  • Ak chcete spravovať spôsob, akým Chrome zaobchádza s obsahom a povoleniami pre konkrétne weby, kliknite na možnosť Nastavenia obsahu.
  • Ak chcete odstrániť údaje o navštívených weboch, kliknite na možnosť Vymazať údaje prehliadania.
  • Zrušte začiarknutie políčok pri všetkých nastaveniach súkromia, ktoré chcete vypnúť.

Kliknutím zobrazíte informácie o jednotlivých možnostiach nastavenia súkromia:

Použiť webovú službu na riešenie chýb navigácie

Keď sa k nejakej webovej stránke nemôžete pripojiť, môžu sa vám zobraziť odporúčania iných stránok podobných tej, ktorú sa pokúšate zobraziť.

Chrome odosiela Googlu webovú adresu stránky, ktorú sa pokúšate zobraziť. Takýmto spôsobom vám ponúkne iné návrhy.

Použiť službu predpokladaných dopytov, ktorá pomáha dokončovať hľadané výrazy a webové adresy zadávané do panela s adresou alebo do vyhľadávacieho poľa spúšťača aplikácií

Návrhy sú založené na súvisiacich vyhľadávaniach na webe, histórii prehliadania a populárnych webových stránkach. Ak váš predvolený vyhľadávač poskytuje službu predpokladaných dopytov, prehliadač odošle text zadaný do panela s adresou vášmu predvolenému vyhľadávaču.

Ďalšie informácie o službe predpokladaných dopytov panela s adresou

Zrýchliť načítavanie stránok pomocou predvídania akcií siete

Prehliadače používajú na načítanie webových stránok adresy IP. Keď navštívite webovú stránku, Chrome môže vyhľadať adresy IP všetkých jej odkazov a načítať tie, na ktoré by ste mohli následne prejsť.

Ak toto nastavenie zapnete, webové stránky (a akýkoľvek vložený obsah), ktoré budú predbežne načítané, môžu vkladať a načítavať svoje súbory cookie, ako keby ste ich navštívili, a to aj v prípade, že ich nakoniec vôbec nenavštívite. Ďalšie informácie o technológii predbežného vykresľovania

Automaticky nahlasovať Googlu podrobnosti o možných problémoch so zabezpečením

Keď narazíte na podozrivý stiahnutý súbor alebo webové stránky, prehliadač Chrome môže požiadať o odoslanie informácií o tejto udalosti.

Ak je toto pole začiarknuté, tieto údaje sa odošlú vždy, keď Chrome zistí takýto typ súboru alebo stránok. Ďalšie informácie o malvéri a upozorneniach pri neobvyklom sťahovaní

Ochráňte seba aj svoje zariadenie pred nebezpečnými stránkami

Keď Chrome zistí, že sa pokúšate prejsť na webové stránky, ktoré môžu byť nebezpečné, okamžite vás upozorní. Keď navštívite webové stránky, Chrome ich porovná so zoznamom známych škodlivých stránok, ktorý je uložený vo vašom počítači.

Ďalšie informácie o ochrane pomocou bezpečného prehliadania

Ak webová adresa zodpovedá položke v zozname, prehliadač odošle časť webovej adresy Googlu na posúdenie, či navštevujete rizikové stránky.

Použiť webovú službu na opravu pravopisných chýb

Táto funkcia Chromu umožňuje používať rovnakú technológiu kontroly pravopisu ako Vyhľadávanie Google. Chrome zadaný text odošle na servery Google.

Automaticky odosielať štatistiky o používaní a správy o zlyhaní spoločnosti Google

Štatistiky používania

Pomôžte nám určiť tie funkcie a zlepšenia, na ktorých by sme mali pracovať. Odosielajte Googlu informácie o používaní Chromu. Patria sem:

 • predvoľby;
 • počet kliknutí na tlačidlo;
 • využitie pamäte.

Štatistiky neobsahujú webové adresy ani žiadne osobné informácie – ak nenavštívite škodlivý web. Chrome tiež odošle údaje o používaní webu, ktoré nemôžu byť prepojené s aktivitou žiadneho individuálneho používateľa (prostredníctvom technológie RAPPOR).

Správy o zlyhaní

Pomôžte nám vylepšiť Chrome. Odosielajte nám informácie o tom, čo ste v čase zlyhania Chromu práve robili. Medzi tieto informácie môžu patriť:

 • informácie o systéme v čase zlyhania;
 • webové adresy alebo osobné informácie (v závislosti od činnosti, ktorú ste v čase zlyhania vykonávali);
 • súbory, aplikácie a služby, ktoré boli v čase zlyhania spustené.

Ďalšie informácie o štatistikách používania a správach o zlyhaní

Odosielať žiadosť Nesledovať s odosielanými údajmi prehliadania

Spolu s odosielanými údajmi prehliadania môžete odosielať aj požiadavku Nesledovať. Mnoho webových stránok však bude aj napriek tomu zbierať a používať vaše údaje prehliadania na zlepšenie zabezpečenia, na poskytovanie obsahu, služieb, reklám a odporúčaní na príslušných webových stránkach a na generovanie štatistík prehľadov.

Postup na telefóne a tablete s Androidom
 1. Otvorte aplikáciu Chrome Chrome logo.
 2. Klepnite na Ponuku Chrome  > Nastavenia > (Rozšírené) Ochrana súkromia.
 3. Klepnite na funkciu, ktorú chcete aktualizovať:
  • Návrhy v prípade chýb navigácie. Ak sa nám webovú adresu nepodarí nájsť alebo sa nám nepodarí nadviazať spojenie, prehliadač Chrome vám môže zobraziť návrhy pre stránku, na ktorú ste sa pokúšali dostať.
  • Návrhy pre vyhľadávanie a webovej adresy. Počas zadávania textu do panela s adresou môže prehliadač použiť službu predpokladaných dopytov a zobraziť tak súvisiace vyhľadávania, zhody z histórie prehliadania a populárne webové stránky.
  • Bezpečnostné problémy. Chrome môže automaticky odosielať podrobnosti potenciálnych bezpečnostných problémov do Googlu. Táto funkcia slúži na to, aby sa v budúcnosti zvýšilo zabezpečenie pre vás aj ostatných používateľov.
  • Bezpečné prehliadanie. Ak zapnete túto funkciu, Chrome vás pomocou technológie Bezpečné prehliadanie bude chrániť pred malvérom a phishingovými útokmi.
  • Predbežne načítavať zdroje stránok. Keď navštívite webovú stránku, Chrome môže vyhľadať adresy IP všetkých odkazov na tejto webovej stránke. Tým, že prehliadač túto informáciu vyhľadá vopred, urýchli načítanie webovej stránky. Webové stránky môžu tiež vopred načítať odkazy, na ktoré by ste mohli o chvíľu kliknúť.
  • Štatistiky používania a správy o zlyhaní. Umožňuje prehliadaču Google Chrome odosielať štatistiky používania a správy o zlyhaní do Googlu.
  • Nesledovať. Spolu s odosielanými údajmi prehliadania môžete odosielať aj požiadavku Nesledovať. Účinnosť tejto funkcie však závisí od toho, či webové stránky na žiadosť odpovedia. Mnoho webových stránok bude aj naďalej zhromažďovať vaše údaje prehliadania a používať ich.
Postup na zariadeniach iPhone a iPad
 1. Otvorte aplikáciu Chrome Chrome logo.
 2. Klepnite na Ponuku Chrome  > Nastavenia.
 3. V časti Rozšírené klepnite na položku Ochrana súkromia.
 4. Klepnite na funkciu, ktorú chcete aktualizovať:
  • Pomocou tlačidla Vymazať údaje prehliadania môžete odstrániť osobné informácie a údaje webových stránok, ktoré ste navštívili.
  • V časti Iné zariadenia môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu Handoff. Handoff umožňuje jednoducho prechádzať medzi prehliadaním v mobilnom zariadení a na počítači.
  • V časti Webové služby môžete zvoliť, či Chrome bude zobrazovať návrhy alebo posielať spoločnosti Google štatistiky používania a správy o zlyhaní.

Súvisiace témy