Voľba nastavení ochrany osobných údajov

Niektoré funkcie prehliadača Google Chrome vám môžu spríjemniť prehliadanie pomocou webových služieb. Chrome napríklad môže použiť webovú službu na automatické ponúkanie dokončení vyhľadávacích dopytov a adries webových stránok, ktoré zadávate do panela s adresou. Väčšina týchto nastavení je v predvolenom nastavení zapnutá. Kedykoľvek ich môžete vypnúť.

Vypnutie nastavení ochrany osobných údajov

 1. V pravom hornom rohu okna prehliadača kliknite na ikonu Ponuky Chrome Chrome menu.
 2. Kliknite na možnosť Nastavenia.
 3. V dolnej časti stránky kliknite na možnosť Zobraziť rozšírené nastavenia.
 4. V časti Ochrana osobných údajov zrušte začiarknutie pri možnostiach, ktoré už nechcete používať. Keď niektorú možnosť v časti Ochrana osobných údajov vypnete, príslušné informácie sa už spoločnosti Google nebudú odosielať.

Podrobnejšie informácie o tom, ako zaobchádzame s vašimi informáciami, si môžete prečítať v našom upozornení o ochrane osobných údajov.

Informácie o jednotlivých nastaveniach ochrany osobných údajov

Použiť webovú službu na riešenie chýb navigácie
 • Informácie o tejto funkcii: Keď sa k nejakej webovej stránke nemôžete pripojiť, môžu sa vám zobraziť odporúčania alternatívnych stránok podobných tej, ktorú sa pokúšate zobraziť.
 • Odosielané informácie: Chrome odosiela spoločnosti Google webovú adresu stránky, ktorú sa pokúšate zobraziť. Takýmto spôsobom vám ponúkne iné návrhy.
 • Ďalšie informácie o návrhoch pri chybách navigácie
Použiť službu predpokladaných dopytov, ktorá pomáha dokončovať hľadané výrazy a webové adresy zadávané do panela s adresou alebo do vyhľadávacieho poľa spúšťača aplikácií
 • Informácie o tejto funkcii: Keď do panela s adresou začnete zadávať hľadaný výraz alebo adresu URL, zobrazia sa vám návrhy výrazov alebo adries, ktoré sú dokončením daného textu. Návrhy sú založené na súvisiacich vyhľadávaniach na webe, histórii prehliadania a populárnych webových stránkach.
 • Odosielané informácie: Ak váš predvolený vyhľadávač poskytuje službu predpokladaných dopytov, prehliadač odošle text zadaný do panela s adresou vášmu predvolenému vyhľadávaču. Ak je vaším predvoleným vyhľadávačom Google, tento text sa zaznamená do denníka v súlade s pravidlami zápisu do denníka pre predpokladané dopyty všeobecného poľa.
 • Ďalšie informácie o službe predpokladaných dopytov panela s adresou
Zrýchliť načítavanie stránok pomocou predvídania akcií siete
 • Informácie o tejto funkcii: Prehliadače používajú na načítanie webových stránok adresy IP. Keď navštívite webovú stránku, Chrome môže vyhľadať adresy IP všetkých jej odkazov a predbežne vykresliť (načítať) alebo vyvolať tie, na ktoré by ste mohli následne prejsť. Webové stránky môžu technológiu predbežného vykresľovania alebo načítania využiť na rýchlejšie načítanie odkazov, na ktoré by ste následne mohli kliknúť.
 • Odosielané informácie: Ak toto nastavenie zapnete, webové stránky (a ich vložené zdroje), ktoré budú predbežne vykresľované alebo načítavané, môžu vkladať a načítavať svoje súbory cookie, ako keby ste ich navštívili, a to aj v prípade, že predbežne vykreslenú alebo načítanú stránku nakoniec vôbec nenavštívite.
 • Ďalšie informácie o technológii predbežného vykresľovania
Automaticky nahlasovať Googlu podrobnosti o možných problémoch so zabezpečením
 • Informácie o tejto funkcii: Táto funkcia pomáha prehliadaču Chrome lepšie rozpoznať súbory, ktoré sú škodlivé alebo nebezpečné.
 • Odosielané informácie: Keď narazíte na podozrivý stiahnutý súbor alebo webové stránky, prehliadač Chrome môže požiadať o odoslanie informácií o tejto podozirvej udalosti Googlu, aby tak zlepšil kvalitu funkcie Bezpečné prehliadanie. Tieto údaje sa odošlú vždy, keď Chrome zistí takýto typ súboru alebo stránok.
 • Ďalšie informácie o malvéri a upozorneniach pri neobvyklom sťahovaní
Ochráňte seba aj svoje zariadenie pred nebezpečnými stránkami
 • Informácie o tejto funkcii: Ak prehliadač zistí, že webové stránky, na ktoré sa chystáte prejsť, môžu byť škodlivé, automaticky vás upozorní.
 • Odosielané informácie: Keď navštívite webové stránky, Chrome ich porovná so zoznamom známych škodlivých stránok, ktorý je uložený vo vašom počítači. Ak webová adresa zodpovedá položke v zozname, prehliadač odošle časť webovej adresy spoločnosti Google na posúdenie, či navštevujete rizikové stránky.
 • Ďalšie informácie o rozpoznávaní phishingu a malvéru
Použiť webovú službu na opravu pravopisných chýb
Automaticky odosielať štatistiky o používaní a správy o zlyhaní spoločnosti Google
 • Informácie o tejto funkcii: Pomôžte nám určiť priority pre funkcie a zlepšenia, na ktorých by sme mali pracovať. Odosielajte spoločnosti Google informácie o súboroch, aplikáciách a službách spustených pri zlyhaní.
 • Odosielané informácie: Štatistiky používania obsahujú informácie, ako sú predvoľby, kliknutia na tlačidlá a využitie pamäte. Nie sú v nich však webové adresy stránok ani osobné informácie. Prehliadač Chrome tiež odošle údaje o používaní webu, ktoré nemôžu byť prepojené s aktivitou žiadneho individuálneho používateľa (prostredníctvom technológie RAPPOR). Správy o zlyhaní obsahujú systémové informácie z času, kedy došlo k zlyhaniu. V závislosti od toho, aké aplikácie a služby boli v čase zlyhania spustené, môžu obsahovať webové adresy stránok alebo osobné informácie.
 • Ďalšie informácie o štatistikách používania a správach o zlyhaní
Odosielanie žiadosti „Nesledovať“ s odosielanými údajmi prehliadania
 • Informácie o tejto funkcii: Spolu s odosielanými údajmi prehliadania môžete odosielať aj žiadosť Nesledovať. Mnoho webových stránok však bude aj napriek tomu zbierať a používať vaše údaje prehliadania na zlepšenie zabezpečenia, na poskytovanie obsahu, služieb, reklám a odporúčaní na príslušných webových stránkach a na generovanie štatistík prehľadov.
 • Odosielané informácie: So žiadosťou „Nesledovať“ sa neodosielajú žiadne osobné ani systémové informácie.
 • Ďalšie informácie o žiadosti „Nesledovať“

Nastavenia obsahu

 • Informácie o tejto funkcii: Prehliadač môže ukladať súbory cookie a umožniť webovým stránkam používať na prispôsobenie vášho prehliadania určité funkcie, ako sú napríklad doplnky alebo JavaScript.
 • Odosielané informácie: Predvolene sú v prehliadači povolené súbory cookie, obrázky, JavaScript a doplnky. Kontextové okná sú predvolene zablokované. Na povolenie zdieľania polohy a upozornení na pracovnej ploche je potrebný váš súhlas.
 • Ďalšie informácie o nastaveniach webového obsahu

Používate Chromebook v práci alebo v škole? Je možné, že niektoré nastavenia ochrany osobných údajov nastavuje váš správca siete. V takom prípade ich nebudete môcť zmeniť. Ďalšie informácie o používaní spravovaného Chromebooku