Nastavenia ochrany osobných údajov v prehliadači Chrome

Niektoré funkcie prehliadača používajú informácie (ako sú navštevované webové stránky) na to, aby zvýšili vaše pohodlie a chránili vás pri práci na webe. Prečítajte si viac informácií o týchto funkciách a o tom, akým spôsobom sa využívajú vaše informácie na vylepšenie prehliadania webu. V našich Pravidlách ochrany osobných údajov si môžete prečítať podrobnejšie informácie o tom, ako zaobchádzame s vašimi informáciami.

Všetky tieto funkcie (s výnimkou funkcií „Automaticky odosielať štatistiky používania a správy o zlyhaní“ a „Odosielať žiadosť Nesledovať s odosielanými údajmi prehliadania“) sú v predvolenom nastavení povolené. Tieto funkcie môžete kedykoľvek zakázať v Nastaveniach ochrany osobných údajov kliknutím na ponuku Chrome Chrome menu > Nastavenia > Zobraziť rozšírené nastavenia > Súkromie.

Použitie webovej služby na riešenie chýb navigácie

 • Informácie o tejto funkcii: V prípadoch, keď webová adresa neodpovedá alebo nie je možné nadviazať spojenie, vám môže systém ponúknuť návrhy alternatívnych webových stránok podobných tým, na ktoré sa pokúšate dostať.
 • Odosielané informácie: V prípadoch, keď webová adresa neodpovedá alebo keď nie je možné nadviazať spojenie, prehliadač odošle spoločnosti Google adresy URL stránok, na ktoré sa pokúšate dostať, aby vám mohol ponúknuť iné návrhy.
 • Viac informácií o návrhoch pri chybách navigácie

Používanie predpovedí na automatické dokončovanie vyhľadávaní a adries URL zadávaných do panela s adresou

 • Informácie o tejto funkcii: Počas zadávania textu do panela s adresou môže prehliadač použiť službu predpovedí a zobraziť podobné webové vyhľadávania, zhody z histórie prehliadania a populárne webové stránky.
 • Odosielané informácie: Ak váš predvolený vyhľadávací nástroj poskytuje službu predpovedí, prehliadač odošle text zadaný do panela s adresou vášmu predvolenému vyhľadávaciemu nástroju, aby získal predpokladané dopyty pre vyhľadávanie a webové adresy. Tieto informácie sa následne zobrazia v ponuke panela s adresou. Ak je vaším predvoleným vyhľadávacím nástrojom služba Google, tento text sa zaznamená do denníka v súlade s pravidlami pre zápis do denníka pre predpokladané dopyty všeobecného poľa.
 • Prečítajte si viac informácií o službe predpovedí panela s adresou.

Predvídanie akcií siete na zlepšenie výkonnosti načítania stránky

 • Informácie o tejto funkcii: prehliadače používajú na načítanie webových stránok adresy IP. Tým, že prehliadač túto informáciu vyhľadá vopred, urýchli načítanie webovej stránky. Webové stránky môžu tiež využívať technológiu predbežného vykresľovania, pomocou ktorej vopred načítajú odkazy, na ktoré by ste mohli o chvíľu kliknúť.
 • Odosielané informácie: Keď navštívite webovú stránku, prehliadač môže vyhľadať adresy IP všetkých odkazov na webovej stránke a predbežne načítať odkazy, na ktoré by ste mohli kliknúť.
 • Viac informácií o technológii predbežného vykresľovania

Povolenie ochrany pred neoprávneným získavaním údajov (phishing) a škodlivým softvérom

 • Informácie o tejto funkcii: Povoľte zobrazovanie upozornení v prípadoch, keď prehliadač zistí, že webové stránky, ktoré chcete navštíviť, môžu byť škodlivé.
 • Odosielané informácie: Filter Bezpečné vyhľadávanie pri návšteve webovej stránky skontroluje, či sa navštívené webové stránky nenachádzajú na zozname známych škodlivých stránok uložených v počítači. Ak sa adresa URL, ktorú sa chystáte navštíviť, zhoduje s niektorou z položiek na zozname, prehliadač odošle kópiu časti adresy URL spoločnosti Google, ktorá následne určí, či ide o nebezpečné stránky.
 • Viac informácií o neoprávnenom získavaní údajov (phishingu) a rozpoznávaní škodlivého softvéru

Použitie webovej služby na opravu pravopisných chýb

 • Informácie o tejto funkcii: Táto funkcia umožňuje prehliadaču Chrome používať technológiu na kontrolu pravopisu, ktorú používa služba Vyhľadávanie Google. Ak chcete povoliť túto funkciu, kliknite pravým tlačidlom myši vo vnútri poľa, do ktorého zadávate text, a vyberte možnosť Možnosti kontroly pravopisu > Žiadať návrhy od spoločnosti Google.
 • Odosielané informácie: Ak je táto funkcia povolená, prehliadač Chrome bude odosielať zadaný text na servery spoločnosti Google.
 • Viac informácií o technológii kontroly pravopisu Vyhľadávania Google

Automatické odosielanie štatistík používania a správ o zlyhaní

 • Informácie o tejto funkcii: Pomôžte nám určiť funkcie a vylepšenia, na ktorých by sme mali prioritne pracovať. Povoľte systému, aby v prípade zlyhania odoslal spoločnosti Google informácie o súboroch, aplikáciách a službách, ktoré boli v inkriminovanej chvíli otvorené alebo spustené.
 • Odosielané informácie: Štatistiky používania obsahujú súhrnné informácie, ako sú predvoľby, kliknutia na tlačidlá a využitie pamäte. Nie sú v nich však adresy URL webových stránok ani osobné informácie. Správy o zlyhaní obsahujú systémové informácie z času, kedy došlo k zlyhaniu. V závislosti od toho, aké aplikácie a služby boli v čase zlyhania spustené, môžu obsahovať adresy URL webových stránok alebo osobné informácie.
 • Viac informácií o štatistikách používania a správach o zlyhaní

Odosielanie žiadosti „Nesledovať“ s odosielanými údajmi prehliadania

 • Informácie o tejto funkcii: Spolu s odosielanými údajmi prehliadania môžete odosielať aj žiadosť Nesledovať. Účinnosť tejto funkcie však závisí od toho, či webové stránky na žiadosť odpovedia a ako budú žiadosť interpretovať. Niektoré webové stránky napríklad odpovedia na túto žiadosť tým, že zobrazia reklamy, ktoré nie sú založené na iných webových stránkach, ktoré ste navštívili. Mnoho webových stránok bude aj naďalej zhromažďovať a používať vaše údaje prehliadania, napríklad na zlepšenie zabezpečenia, na poskytovanie obsahu, služieb, reklám a odporúčaní na príslušných webových stránkach a na generovanie štatistík prehľadov.
 • Viac informácií o žiadosti Nesledovať

Nastavenia obsahu

 • Informácie o tejto funkcii: Prehliadač môže ukladať súbory cookie a umožniť webovým stránkam používať určité funkcie, ako sú napríklad doplnky alebo jazyk JavaScript, na prispôsobenie vášho prehliadania.
 • Povolený obsah: Prehliadač predvolene povoľuje súbory cookie, obrázky, jazyk JavaScript a doplnky. Kontextové okná sú v predvolenom nastavení zablokované. Na povolenie zdieľania polohy a upozornení na pracovnej ploche je potrebný váš súhlas.
 • Viac informácií o nastaveniach webového obsahu

Používate Chromebook v práci alebo v škole? Je možné, že niektoré nastavenia ochrany osobných údajov vykonáva správca siete. V takomto prípade ich nebudete môcť sami zmeniť. Viac informácií o používaní spravovaného Chromebooku