Voľba nastavení ochrany súkromia

Pomocou webových služieb môžete zlepšiť prehliadanie webu. Chrome napríklad môže použiť webovú službu na automatické ponúkanie dokončení vyhľadávacích dopytov a adries webových stránok, ktoré zadávate do panela s adresou.

Väčšina týchto nastavení je predvolene zapnutá, ale môžete si vybrať, ktoré z nich chcete vypnúť.

Počítač
 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Kliknite na položku Nastavenia.
 3. V dolnej časti stránky kliknite na možnosť Zobraziť rozšírené nastavenia.
 4. V časti Ochrana súkromia upravte nastavenia:
  • Ak chcete spravovať spôsob, akým Chrome zaobchádza s obsahom a povoleniami pre konkrétne weby, kliknite na možnosť Nastavenia obsahu.
  • Ak chcete odstrániť informácie z aktivity prehliadania, napríklad históriu, súbory cookie alebo uložené heslá, kliknite na položku Vymazať údaje prehliadania.
  • Zrušte začiarknutie políčok pri všetkých nastaveniach súkromia, ktoré chcete vypnúť.

Prečítajte si o jednotlivých možnostiach ochrany súkromia v zozname nižšie:

 • Použiť webovú službu na riešenie chýb navigácie: Keď sa k nejakej webovej stránke nemôžete pripojiť, môžu sa vám zobraziť odporúčania iných stránok podobných tej, ktorú sa pokúšate zobraziť. Chrome odosiela Googlu webovú adresu stránky, ktorú sa pokúšate zobraziť. Takýmto spôsobom vám ponúkne iné návrhy.
 • Použiť službu predpokladaných dopytov, ktorá pomáha dokončovať hľadané výrazy a webové adresy zadávané do panela s adresou alebo do vyhľadávacieho poľa spúšťača aplikácií: Návrhy sú založené na súvisiacich vyhľadávaniach na webe, histórii prehliadania a populárnych webových stránkach. Ak váš predvolený vyhľadávač poskytuje službu návrhov, prehliadač môže odoslať text zadaný do panela s adresou vášmu predvolenému vyhľadávaču. Ďalšie informácie o službe predpokladaných dopytov panela s adresou
 • Zrýchliť načítavanie stránok pomocou predvídania akcií siete: Prehliadače používajú na načítanie webových stránok adresy IP. Keď navštívite webovú stránku, Chrome môže vyhľadať adresy IP všetkých jej odkazov a načítať tie, na ktoré by ste mohli následne prejsť. Ak toto nastavenie zapnete, webové stránky (a akýkoľvek vložený obsah), ktoré budú predbežne načítané, môžu vkladať a načítavať svoje súbory cookie, ako keby ste ich navštívili, a to aj v prípade, že ich nakoniec vôbec nenavštívite.
 • Automaticky hlásiť podrobnosti o možných problémoch so zabezpečením spoločnosti Google: Ak je toto políčko začiarknuté, tieto údaje sa odošlú vždy, keď Chrome zistí podozrivý súbor na stiahnutie alebo web. Ďalšie informácie o malvéri a upozorneniach pri neobvyklom sťahovaní
 • Ochráňte seba aj svoje zariadenie pred nebezpečnými stránkami: Keď Chrome zistí, že sa pokúšate prejsť na webové stránky, ktoré môžu byť nebezpečné, okamžite vás upozorní. Keď navštívite webové stránky, Chrome ich porovná so zoznamom známych škodlivých stránok, ktorý je uložený vo vašom počítači. Ak web zodpovedá položke v zozname, prehliadač odošle časť adresy Googlu na zistenie, či navštevujete rizikové weby. Ďalšie informácie o ochrane pomocou bezpečného prehliadania
 • Použiť webovú službu na opravu pravopisných chýb: Táto funkcia Chromu umožňuje používať rovnakú technológiu kontroly pravopisu ako Vyhľadávanie Google. Chrome zadaný text odošle na servery Google.
 • Automaticky odosielať štatistiky o používaní a správy o zlyhaní spoločnosti Google: Pomôžte nám určiť tie funkcie a zlepšenia, na ktorých by sme mali pracovať. Povoľte Chromu automaticky odosielať tieto štatistiky používania a správy o zlyhaní Googlu. Ďalšie informácie o štatistikách používania a správach o zlyhaní
 • Posielať s údajmi prehliadania požiadavku Nesledovať: Spolu s odosielanými údajmi prehliadania môžete odosielať aj požiadavku Nesledovať. Mnoho webových stránok však bude aj napriek tomu zbierať a používať vaše údaje prehliadania na zlepšenie zabezpečenia, na poskytovanie obsahu, služieb, reklám a odporúčaní na príslušných webových stránkach a na generovanie štatistík prehľadov.
Telefón alebo tablet s Androidom
 1. Otvorte aplikáciu Chrome Chrome logo
 2. Klepnite na Ponuku Chrome  > Nastavenia > (Rozšírené) Ochrana súkromia.
 3. Klepnite na funkciu, ktorú chcete aktualizovať:
  • Návrhy v prípade chýb navigácie. Ak sa stránku nedarí načítať, Chrome môže namiesto nej zobraziť ďalšie návrhy.
  • Návrhy pre vyhľadávanie a webové adresy. Počas zadávania textu do panela s adresou môže Chrome použiť službu predpokladaných dopytov a zobraziť tak súvisiace vyhľadávania, zhody z histórie prehliadania a populárne webové stránky.
  • Bezpečnostné problémy. Chrome môže automaticky odosielať podrobnosti potenciálnych bezpečnostných problémov do Googlu. Táto funkcia slúži na to, aby sa v budúcnosti zvýšilo zabezpečenie pre vás aj ostatných používateľov.
  • Bezpečné prehliadanie. Ak zapnete túto funkciu, Chrome vás pomocou technológie Bezpečné prehliadanie bude chrániť pred malvérom a phishingovými útokmi.
  • Predbežne načítavať zdroje stránok. Chrome môže vyhľadať adresy všetkých odkazov na webovej stránke vopred, vďaka čomu urýchli ich načítanie, keď na ľubovoľný z nich kliknete. Webové stránky môžu tiež vopred načítať odkazy, na ktoré by ste mohli o chvíľu kliknúť.
  • Štatistiky používania a správy o zlyhaní. Umožňuje prehliadaču Google Chrome odosielať štatistiky používania a správy o zlyhaní do Googlu.
  • Nesledovať. Spolu s odosielanými údajmi prehliadania môžete odosielať aj požiadavku Nesledovať. Účinnosť tejto funkcie však závisí od toho, či webové stránky na žiadosť odpovedia. Mnoho webových stránok bude aj naďalej zhromažďovať vaše údaje prehliadania a používať ich.
iPhone a iPad
 1. Otvorte aplikáciu Chrome Chrome logo
 2. Klepnite na Ponuku Chrome  > Nastavenia.
 3. V časti Rozšírené klepnite na položku Ochrana súkromia.
 4. Klepnite na funkciu, ktorú chcete aktualizovať:
  • Pomocou tlačidla Vymazať údaje prehliadania môžete odstrániť osobné informácie a údaje webových stránok, ktoré ste navštívili.
  • V časti Iné zariadenia môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu Handoff. Handoff umožňuje prechádzať medzi prehliadaním v mobilnom zariadení a na počítači.
  • V časti Webové služby môžete zvoliť, či Chrome bude zobrazovať návrhy alebo posielať štatistiky používania a správy o zlyhaní.

Súvisiace témy