Ändra inställningar för bilder, JavaScript och annat webbinnehåll

I innehållsinställningarna kan du välja hur exempelvis cookies, bilder och plugin-program ska fungera i Chrome. De här inställningarna styr vilket slags innehåll som får visas på en webbplats och vilken information webbplatsen får ta del av när du surfar.

På datorn

Så här hittar du innehållsinställningarna i Chrome på datorn:

 1. Klicka på Chrome-menyn Chrome menu högst upp till höger i webbläsaren.
 2. Välj Inställningar.
 3. Klicka på Visa avancerade inställningar längst ned.
 4. Under Sekretess klickar du på knappen Innehållsinställningar.

Läs mer om hur du hanterar innehållsinställningar och behörigheter för enskilda webbplatser

På en mobil enhet:

Så här hittar du innehållsinställningarna i Chrome på en Android-enhet, iPhone eller iPad:

 1. Öppna Chrome-menyn.
 2. Tryck på Inställningar.
 3. Tryck på Innehållsinställningar under Avancerat.
Innehållsinställningar: Chrome för Android
 • Blockera popupfönster. Förhindra att webbplatser visar flera fönster automatiskt.
 • Acceptera cookies. Webbplatsen kan lagra små filer på enheten. De kan användas för att spara webbplatsinställningar eller se till så att du förblir inloggad. Avmarkera detta om du vill förhindra att webbsidor sparar cookies på din mobila enhet.
 • Aktivera JavaScript. Många webbutvecklare använder JavaScript för att göra webbplatserna mer interaktiva. Det kan hända att webbplatsen bara fungerar korrekt om JavaScript kan köras på den mobila enheten.
 • Ringa röst- och videosamtal. Webbplatser med mediefunktioner, till exempel videokonferenser, kan begära åtkomst till kameran och mikrofonen.
 • Google Översätt. Översätt sidor som är skrivna på andra språk.
 • Platsinställningar för Google. Tillåt att webbplatser med platsspecifikt innehåll frågar om du vill att platsinformationen på den mobila enheten ska delas.
 • Webbplatsinställningar. Om du vill radera platsbehörighet eller lokal data som lagrats på enheten för en viss webbplats trycker du på det här alternativet.
Innehållsinställningar: Chrome för iOS
 • Blockera popupfönster. Förhindra att webbplatser visar flera fönster automatiskt.
 • Acceptera cookies. Webbplatsen kan lagra små filer på enheten. De kan användas för att spara webbplatsinställningar eller se till så att du förblir inloggad. Avmarkera detta om du vill förhindra att webbsidor sparar cookies på din mobila enhet.
 • Upptäck kodning automatiskt. Tillåt att Chrome upptäcker typsnittsavkodning av webbsidor. Om rutor visas istället för text visas sidorna korrekt om du aktiverar den här inställningen. Om du vill surfa snabbare rekommenderar vi att du inaktiverar läget för automatisk avkodning när du har stängt webbsidan.