Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka

Úprava nastavení pre obsah webov

V nastaveniach obsahu môžete zvoliť, ako bude Chrome spracovávať súbory cookie, obrázky a médiá vo formáte Flash. Tieto nastavenia ovládajú, aký obsah vám môžu weby zobrazovať a aké údaje môžu používať počas vášho prehliadania.

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na položky Viac Viac a potom Nastavenia.
 3. V dolnej časti kliknite na možnosť Rozšírené.
 4. V časti Ochrana súkromia a zabezpečenie kliknite na možnosť Nastavenia obsahu.
 5. Kliknite na typ obsahu, ktorý chcete upraviť.
  • Súbory cookie. Súbory cookie sú vytvárané webmi, ktoré navštívite. Ukladajú informácie o prehliadaní a uľahčujú tak používanie online služieb. Ďalšie informácie o spravovaní súborov cookie
  • Obrázky. Obrázky sú v predvolenom nastavení povolené.
  • JavaScript. JavaScript slúži na to, aby stránky boli viac interaktívne.
  • Obslužné nástroje. Chrome umožňuje externým aplikáciám a webovým službám otvárať určité odkazy. Niektoré odkazy napríklad dokážu spustiť web (Gmail) alebo program (iTunes). Ak ste pre určitý typ odkazu nastavili predvolenú akciu, ale chcete ju odstrániť, vymažte dáta prehliadania a vyberte položku Súbory cookie a ďalšie dáta webov.
  • Flash. Doplnok Adobe Flash umožňuje v počítači počúvať a prezerať zvukový obsah aj videobsah. Predvolene sa Chrome spýta, či chcete spustiť Flash pri návšteve stránky, ktorá ho používa. Ďalšie informácie o používaní doplnku Flash
  • Automaticky otvárané okná. Automatické zobrazovanie automaticky otváraných okien je v predvolenom nastavení zablokované. Ďalšie informácie o spravovaní automaticky otváraných okien
  • Poloha. Predvolene sa Chrome spýta, či môže web vidieť informácie o vašej presnej polohe. Ďalšie informácie o zdieľaní polohy
  • Upozornenia. Niektoré weby, ako napríklad Kalendár Google, môžu na pracovnej ploche vášho počítača zobrazovať upozornenia. Predvolene sa Chrome spýta, či môže web zobrazovať upozornenia. Ďalšie informácie o upozorneniach
  • Mikrofón. Niektoré weby môžu žiadať o prístup ku kamere a mikrofónu. Ďalšie informácie o kamerách a mikrofónoch
  • Kamera. Niektoré weby môžu žiadať o prístup ku kamere a mikrofónu. Ďalšie informácie o kamerách a mikrofónoch
  • Prístup k doplnku mimo karantény. Niektoré weby potrebujú doplnky, aby mohli streamovať video alebo inštalovať softvér. Predvolene sa Chrome spýta, či doplnok webu môže obísť karanténu prehliadača Chrome a priamo pristupovať k vášmu počítaču.
  • Automatické sťahovanie. Ak chcete stiahnuť viacero súborov z určitého webu, môžete vybrať, aby sa sťahovali automaticky.
  • Úplné ovládanie zariadení MIDI. Niektoré weby môžu chcieť využiť exkluzívne správy systému (SysEx) na úplný prístup k zariadeniam MIDI (Musical Instrument Digital Interface).
  • Zariadenia USB. Zariadenie USB môžete pripojiť k webu, čím mu ho umožníte ovládať a zaznamenávať z neho informácie. Ďalšie informácie o párovaní Chromu so zariadeniami USB
  • Synchronizácia na pozadí. Ak počítač prejde do režimu offline počas vykonávania určitej úlohy (ako napr. odosielanie četovej správy alebo nahrávanie fotky), niektoré weby môžu dokončiť úlohu, keď prejde späť do režimu online. Synchronizácia sa vykoná na pozadí, a to aj v prípade, že príslušný web opustíte.
  • Úrovne priblíženia. Môžete nastaviť úroveň priblíženia konkrétnych webov. Ďalšie informácie o priblížení a oddialení
  • Dokumenty PDF. Chrome predvolene otvára súbory PDF v zobrazovači súborov PDF v Chrome. Ak súbory PDF nechcete otvárať, ale radšej sťahovať, zapnite možnosť Súbory PDF neotvárať v Chrome, ale radšej ich sťahovať.
  • Chránený obsah. Vyberte túto možnosť, ak chcete prehrať v Chrome chránený obsah. V zariadeniach so systémom Windows alebo Chromebookoch tiež povoľte, aby weby videli potrebné informácie o vašom zariadení. Ďalšie informácie o chránenom obsahu