Úprava nastavení obsahu webových stránek

V nastavení obsahu můžete zvolit, jak Chrome bude nakládat se soubory cookie, obrázky, pluginy a dalším obsahem. Tato nastavení určují, jaký obsah vám webové stránky mohou zobrazovat a jaké údaje mohou využívat, když si je prohlížíte.

Počítač
 1. Otevřete v prohlížeči Google Chrome nové okno. 
 2. Vpravo nahoře klikněte na nabídku Chrome Chrome menu.
 3. Vyberte Nastavení.
 4. V dolní části klikněte na Zobrazit rozšířená nastavení.
 5. V sekci Ochrana soukromí klikněte na tlačítko Nastavení obsahu.
 6. Následující nastavení obsahu můžete upravovat:
  • Soubory cookie: Soubory cookie jsou soubory vytvořené navštívenými webovými stránkami, do kterých se ukládají údaje o prohlížení, např. nastavení webu nebo údaje o profilu. 
  • Obrázky: Obrázky jsou ve výchozím nastavení povoleny.
  • JavaScript: JavaScript slouží k tomu, aby stránky byly více interaktivní.
  • Obslužné nástroje: Chrome webovým službám umožňuje, aby se dotázaly, zde je chcete používat k otevírání určitých odkazů. Některé odkazy například dokáží spustit e-mailový program. Pokud používáte Gmail nebo Hotmail, toto nastavení stránce umožní otevírat odkazy, které by jinak spustily program mimo prohlížeč.  
  • Pluginy: Pluginy stránkám umožňují zobrazení určitých typů webového obsahu (například soubory Flash nebo Windows Media), které prohlížeče samy o sobě zpracovat nedokáží. Ve výchozím nastavení jsou povoleny. Další informace o správě pluginů
  • Vyskakovací okna: Automatické zobrazování vyskakovacích oken je ve výchozím nastavení blokováno. Další informace o správě vyskakovacích oken
  • Poloha: Ve výchozím nastavení vás Google Chrome upozorní, kdykoli se nějaké stránky pokusí využít informace o vaší přesné poloze. Další informace o sdílení polohy
  • Oznámení: Některé weby, například Kalendář Google, mohou zobrazovat oznámení na ploše počítače. Ve výchozím nastavení vás Google Chrome upozorní, kdykoli budou webové stránky vyžadovat oprávnění, aby mohly automaticky zobrazovat oznámení. Další informace o oznámeních
  • Celá obrazovka: Některé webové stránky mohou žádat o otevření v režimu celé obrazovky. Můžete zvolit, jak bude Chrome s těmito požadavky zacházet.
  • Ukazatel myši: Některé stránky nebo webové aplikace (například hry) mohou vyžadovat deaktivaci ukazatele myši. Můžete zvolit, jak bude Chrome s těmito požadavky zacházet.
  • Mikrofon: Některé stránky mohou žádat o přístup ke kameře a mikrofonu. Další informace o přístupu ke kameře a mikrofonu
  • Kamera: Některé stránky mohou žádat o přístup ke kameře a mikrofonu. Další informace o přístupu ke kameře a mikrofonu
  • Přístup pluginu mimo izolovaný prostor: Aby bylo možné například streamovat video nebo instalovat software, některé stránky vyžadují zvláštní pluginy. Další informace o povolení přístupu pluginům k počítači
  • Automatické stahování: Může se stát, že z jednoho webu budete chtít stáhnout několik souborů. Lze zvolit, zda tyto soubory chcete stahovat automaticky či nikoliv.
  • Úplná kontrola zařízení MIDI: Některé webové stránky mohou chtít využít exkluzivní zprávy systému (SysEx) pro plný přístup k zařízením MIDI (Musical Instrument Digital Interface).
  • Úrovně přiblížení: Můžete nastavit míru přiblížení konkrétních webových stránek.
Telefon nebo tablet Android
 1. Spusťte aplikaci Chrome Chrome logo.
 2. Klepněte na nabídku .
 3. Klepněte na Nastavení webu.
 4. Vyberte nastavení, které chcete aktualizovat:
  • Soubory cookie: Weby do zařízení mohou ukládat malé soubory, které slouží k uložení nastavení webů nebo k zachování přihlášení. Pokud do mobilního zařízení soubory cookie ukládat nechcete, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.
  • Poloha: Ve výchozím nastavení vás Google Chrome upozorní, kdykoli se nějaký web pokusí využít informace o vaší poloze. Další informace o sdílení polohy
  • Kamera: Stránky mohou žádat o přístup ke kameře a mikrofonu. Další informace o přístupu ke kameře a mikrofonu
  • Mikrofon: Stránky mohou žádat o přístup ke kameře a mikrofonu. Další informace o přístupu ke kameře a mikrofonu 
  • JavaScript: JavaScript slouží k obohacení webů o interaktivní prvky. Takto upravené weby fungují správně, jen když v mobilním zařízení mohou spouštět JavaScript.
  • Vyskakovací okna: Automaticky webům zabrání v zobrazování dalších oken.
  • Celá obrazovka: Weby mohou žádat o otevření v režimu celé obrazovky. Můžete zvolit, jak bude Chrome s těmito požadavky zacházet.
  • Oznámení: Některé weby, například Kalendář Google, mohou zobrazovat oznámení na ploše počítače. Ve výchozím nastavení vás Google Chrome upozorní, kdykoli budou webové stránky vyžadovat oprávnění, aby mohly automaticky zobrazovat oznámení. Další informace o oznámeních
  • Jazyk: Umožňuje překládat stránky v jiných jazycích.
iPhone nebo iPad
 1. Spusťte aplikaci Chrome Chrome logo.
 2. Klepněte na nabídku .
 3. Klepněte na Nastavení.
 4. V sekci Rozšířená nastavení klepněte na Nastavení obsahu.
 5. Vyberte nastavení, které chcete aktualizovat:
  • Blokování oken: Automaticky webům zabrání v zobrazování dalších oken.
  • Překladač Google: Umožňuje automaticky překládat některé stránky do vašeho jazyka.