Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Khắc phục sự cố trang web mở chậm hoặc không tải

Nếu trang web mở chậm hoặc hoàn toàn không mở, hãy thử khởi động lại Chrome.

Nếu nhiều trang web không tải hoặc Chrome liên tục bị lỗi, hãy tìm hiểu cách sửa chữa Chrome nếu Chrome bị lỗi hoặc không mở.

Mã lỗi trang web

Các mã lỗi sau có nghĩa là đã xảy ra sự cố khi mở trang web. Để khắc phục, hãy làm theo các bước khắc phục sự cố trong bài viết này.

 • ERR_NAME_NOT_RESOLVED
 • ERR_INTERNET_DISCONNECTED
 • ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
 • ERR_CONNECTION_RESET
 • ERR_NEWORK_CHANGED
 • ERR_TIMED_OUT
 • ERR_CONNECTION_REFUSED
 • ERR_CACHE_MISS
 • ERR_EMPTY_RESPONSE
 • ERR_ADDRESS_UNREACHABLE

Bước 1: Kiểm tra mạng của bạn

Trên máy tính, hãy kiểm tra xem bạn có đang kết nối Internet không. Đảm bảo rằng thiết bị của bạn có kết nối với dữ liệu mạng hoặc Wi-Fi.

Bước 2: Khởi động lại Chrome

Đôi khi, có thể Chrome đang cố gắng thực hiện quá nhiều tác vụ khiến cho các trang web mở chậm.

 1. Đóng Chrome.
  • Windows: Nhấn Ctrl + q.
  • Mac: Nhấn ⌘ + q.
 2. Mở lại Chrome.
 3. Thử mở lại trang web.

Mẹo: Bạn cũng có thể mở lại bất kỳ tab nào đã mở trước đó:

 • Windows: Nhấn Ctrl + Shift + t.
 • Mac: Nhấn ⌘ + Shift + t.

Bước 3: Khắc phục sự cố tải trang

Nếu khởi động lại Chrome không khắc phục được sự cố, hãy thử các bước bên dưới để giải quyết sự cố.

1. Xem vấn đề là do Chrome hay trang web

Để biết đây là sự cố với trang web hay Chrome, hãy thử mở trang web trên một trình duyệt khác. Ví dụ: thử sử dụng Internet Explorer, Firefox hoặc Safari để mở trang web.

Nếu trang mở đúng cách trong trình duyệt khác

Nếu trang web mở thành công trong một trình duyệt khác, hãy thử các bước bên dưới để khắc phục vấn đề trong Chrome:

 1. Đóng mọi tab ngoại trừ tab mà bạn đang cố gắng mở rồi thử tải lại trang web.
  • Máy tính của bạn có thể không đủ bộ nhớ để tải trang web. Máy tính sử dụng bộ nhớ để chạy các ứng dụng, tiện ích và chương trình. Dung lượng bộ nhớ thấp có thể khiến chúng chạy chậm hoặc ngừng hoạt động.
 2. Xóa bộ nhớ cache và cookie của bạn rồi thử mở lại trang web.
  • Chrome có thể đã lưu trữ thông tin về trang web hoặc thông tin của bạn khiến trang web ngừng tải hoàn toàn.
 3. Nếu bạn sử dụng Windows, hãy dùng Công cụ làm sạch Chrome.
  • Trên máy tính có thể có những chương trình không mong muốn cản trở trang web mở đúng cách. Công cụ làm sạch Chrome sẽ giúp bạn tìm và xóa các chương trình không mong muốn này.

Nếu trang không mở trong trình duyệt khác

Nếu trang web không mở trong trình duyệt khác thì sự cố có thể do trang web hoặc máy tính của bạn.

Tiếp tục khắc phục sự cố với bước tiếp theo.

2. Khởi động lại máy tính của bạn

Đôi khi, các chương trình hoặc ứng dụng khác ngăn trang web tải đúng cách.

Hãy tắt rồi bật lại máy tính của bạn và thử mở lại trang.

3. Khắc phục các sự cố về trang web

Đây có thể là sự cố với trang web. Bạn có thể thử hai cách để khắc phục sự cố này:

4. Thử một máy tính khác

Đây có thể là sự cố với máy tính của bạn.

Hãy thử một máy tính khác để xem cách đó có khắc phục được sự cố hay không. Nếu sự cố của bạn được giải quyết, bạn có thể thử một vài cách để khắc phục sự cố trên thiết bị ban đầu của mình:

 • Kiểm tra kết nối Internet của bạn.
 • Kiểm tra mọi bản cập nhật phần mềm hiện có.

Bạn vẫn không khắc phục được sự cố? Hãy yêu cầu trợ giúp thêm về sự cố của bạn trong Diễn đàn trợ giúp Chrome.

Megan là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?