Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Khắc phục sự cố trang web mở chậm hoặc không tải

Nếu trang web bạn muốn xem trong Chrome tải chậm hoặc không mở, hãy thử khởi động lại Chrome. Nếu nhiều trang web không tải hoặc Chrome liên tục bị lỗi, hãy tìm hiểu cách sửa chữa Chrome nếu Chrome bị lỗi hoặc không mở.

Trước tiên: Khởi động lại Chrome

Đôi khi, có thể Chrome đang cố gắng thực hiện quá nhiều tác vụ khiến cho các trang web tải chậm.

 1. Đóng Chrome và mở lại:
  • Máy chạy Windows: Nhấn Ctrl+Q.
  • Máy Mac: Nhấn Command+Q.
 2. Thử tải lại trang web.

Mẹo: Nếu đang sử dụng máy tính, bạn cũng có thể mở lại mọi tab đã mở trước đó:

 • Máy chạy Windows: Nhấn Ctrl+Shift+T.
 • Máy Mac: Nhấn Command+Shift+T.

Tiếp theo: Khắc phục sự cố tải trang

Nếu khởi động lại Chrome không khắc phục được sự cố, hãy thử các bước bên dưới để giải quyết sự cố.

Xem vấn đề là do Chrome hay trang web

Để biết đây là sự cố với trang web hay Chrome, hãy thử mở trang web trên một trình duyệt khác. Ví dụ: thử sử dụng Internet Explorer, Firefox hoặc Safari để tải trang web.

Nếu trang tải đúng cách trong trình duyệt khác

Nếu trang web tải thành công trong một trình duyệt khác, hãy thử các bước bên dưới để khắc phục vấn đề trong Chrome:

 1. Thử đóng các tab Chrome. Máy tính của bạn có thể không đủ bộ nhớ để tải trang web. Máy tính dựa vào bộ nhớ để chạy các ứng dụng, tiện ích và chương trình. Dung lượng bộ nhớ thấp có thể khiến chúng chạy chậm hoặc ngừng hoạt động.

  Đóng mọi tab ngoại trừ tab mà bạn đang cố gắng tải rồi thử tải lại tab đó.
   
 2. Xóa bộ nhớ cache và cookie của bạn. Chrome của bạn có thể đã lưu trữ thông tin về trang web hoặc thông tin của bạn khiến trang web ngừng tải hoàn toàn.

  Hãy thử xóa bộ nhớ cache và cookie của bạn, rổi thử tải lại trang web.
   
 3. Sử dụng Công cụ làm sạch Chrome cho Windows. Trên máy tính có thể có những chương trình không mong muốn cản trở trang web tải bình thường.

  Nếu bạn là người dùng Windows, hãy sử dụng Công cụ làm sạch Chrome để giúp bạn tìm và gỡ bỏ các chương trình không mong muốn này.

Nếu trang không tải trong trình duyệt khác

Nếu trang web không tải trong trình duyệt khác thì sự cố có thể do trang web hoặc thiết bị của bạn. Tìm hiểu thêm bên dưới.

Khởi động lại thiết bị của bạn

Đôi khi, các chương trình hoặc ứng dụng khác ngăn không cho trang tải đúng cách.

Hãy tắt máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, sau đó bật lại và thử tải lại trang.

Khắc phục các sự cố về trang web

Nếu trang web không tải trong trình duyệt khác thì sự cố có thể do trang web. Bạn có thể thử hai cách để khắc phục sự cố này:

Thử một thiết bị hoặc máy tính khác

Nếu trang web không tải trong trình duyệt khác, sự cố có thể do thiết bị của bạn.

Hãy thử một máy tính hoặc thiết bị di động khác để xem cách đó có khắc phục được sự cố hay không. Nếu cách này giải quyết được sự cố, bạn có thể thử một vài cách để khắc phục sự cố trên thiết bị ban đầu của mình:

 • Kiểm tra kết nối Internet của bạn.
 • Kiểm tra mọi bản cập nhật phần mềm hiện có.

Nếu cách này không khắc phục được sự cố, hãy đăng sự cố của bạn lên Diễn đàn trợ giúp Chrome.

Bạn vẫn không khắc phục được sự cố? Hãy yêu cầu trợ giúp thêm về sự cố của bạn trong Diễn đàn trợ giúp Chrome.

Megan là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?