Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Åtgärda problem med webbsidor som öppnas långsamt eller inte alls

Om en webbsida läses in långsamt eller inte öppnas inte alls testar du att starta om Chrome.

Om det är flera webbsidor som inte läses in, eller om Chrome kraschar, läser du om hur du löser problem med Chrome om webbläsaren kraschar eller inte öppnas.

Felkoder för webbsidor

Följande felkoder betyder att det är problem med att öppna webbsidan. Åtgärda problemet genom att följa anvisningarna i den här artikeln.

 • ERR_NAME_NOT_RESOLVED
 • ERR_INTERNET_DISCONNECTED
 • ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
 • ERR_CONNECTION_RESET
 • ERR_NEWORK_CHANGED
 • ERR_TIMED_OUT
 • ERR_CONNECTION_REFUSED
 • ERR_CACHE_MISS
 • ERR_EMPTY_RESPONSE
 • ERR_ADDRESS_UNREACHABLE

Steg 1: Kontrollera nätverken

Kontrollera att datorn fortfarande är ansluten till internet. Se till att enheten är ansluten till ett datanätverk eller Wi-Fi.

Steg 2: Starta om Chrome

Ibland kan det hända att Chrome försöker göra för mycket samtidigt, vilket leder till att det tar långt tid att öppna webbsidorna.

 1. Stäng Chrome.
  • Windows: Tryck på Ctrl + q.
  • Mac: Tryck på ⌘+q
 2. Öppna Chrome igen,
 3. Öppna webbsidan igen.

Tips! Du kan även öppna alla flikar som var öppna tidigare:

 • Windows: Tryck på Ctrl + Skift + t.
 • Mac: Tryck på ⌘ + Shift + t.

Steg 3: Felsök problem med sidinläsningen

Om problemet inte löstes när du startade om Chrome testar du stegen nedan.

1. Kontrollera om problemet uppstår i Chrome eller på webbsidan

Ta reda på om problemet gäller webbsidan eller Chrome genom att försöka öppna webbsidan i en annan webbläsare. Testa till exempel att öppna sidan i Internet Explorer, Firefox eller Safari.

Om sidan öppnas som den ska i en annan webbläsare

Om webbsidan öppnas som den ska i en annan webbläsare testar du stegen nedan för att åtgärda problemet i Chrome:

 1. Stäng alla flikar utom den som du försöker öppna och testa sedan att läsa in webbsidan på nytt.
  • Det kan hända att datorn inte har tillräckligt med minne kvar för att läsa in webbplatsen. Datorer använder minne för att köra appar, tillägg och program. Om det inte finns tillräckligt med minne kan de köras långsamt eller avslutas helt.
 2. Rensa cacheminnet och ta bort cookies och testa sedan att öppna webbsidan igen.
  • Det kan hända att Chrome har lagrat information om webbplatsen eller dina uppgifter, och det kan hindra att webbsidan läses in ordentligt.
 3. På Windows kan du använda Chrome Cleanup Tool.
  • Det kan finnas oönskade program på datorn som hindrar att webbsidan öppnas som den ska. Med Chrome Cleanup Tool får du hjälp att hitta och ta bort sådana oönskade program.

Om sidan inte går att öppna i en annan webbläsare

Om det inte gick att öppna webbsidan i en annan webbläsare kan problemet bero på webbplatsen eller på enheten du använder.

Fortsätt till nästa steg i felsökningen.

2. Starta om datorn

Ibland kan andra program eller appar hindra att en webbsida läses in ordentligt.

Stäng av datorn och slå sedan på den igen. Testa sedan att öppna sidan på nytt.

3. Åtgärda problem med webbplatsen

Problemet kan bero på webbplatsen. Testa att åtgärda problemet på något av följande sätt:

 • Kontakta webbplatsägaren och rapportera problemet.
 • Rapportera problem med webbsidor som kraschar i Chrome.
4. Testa på en annan dator

Problemet kan bero på din dator.

Testa om det fungerar på en annan dator. Om det gör det kan du testa att lösa problemet på den ursprungliga enheten genom att:

 • kontrollera internetanslutningen
 • kontrollera om det finns några programvaruuppdateringar.

Fungerar det fortfarande inte? Få mer hjälp att lösa problemet i hjälpforumet för Chrome.