Avinstallera tillägg

Om du vill ta bort tillägget helt från webbläsaren avinstallerar du det:

  1. Klicka på Chrome-menyn Chrome menu i webbläsarens verktygsfält.
  2. Klicka på Verktyg.
  3. Välj Tillägg.
  4. Klicka på ikonen för papperskorgen Remove an extension from Chrome vid tillägget som du vill ta bort helt.
  5. En dialogruta visas. Klicka på Ta bort.

Du kan också stänga av ett tillägg tillfälligt genom att inaktivera det på sidan Tillägg.