Cá nhân hoá trang Thẻ mới của bạn trong Chrome

Tuỳ vào công cụ tìm kiếm mặc định, bạn có thể kiểm soát nội dung xuất hiện bên dưới hộp tìm kiếm trên trang Thẻ mới.

Trên máy tính, bạn có thể tuỳ chỉnh:

 • Giao diện, bằng một hình ảnh và màu
 • Nội dung xuất hiện

Để tuỳ chỉnh trang Thẻ mới, bạn phải đăng nhập vào Tài khoản Google và sử dụng Google làm công cụ tìm kiếm mặc định.

Tuỳ chỉnh Trang thẻ mới

Khi mở một thẻ mới, bạn có thể thấy các trang web bạn thường xuyên truy cập hoặc những phím tắt đến các trang web mà bạn đã chọn bên dưới hộp tìm kiếm.

Để chuyển đổi giữa các phím tắt hoặc các trang web bạn truy cập nhiều nhất:
 1. Mở Chrome.
 2. Ở dưới cùng bên phải của trang Thẻ mới, hãy nhấp vào biểu tượng Tuỳ chỉnh Chrome .
 3. Trong mục "Lối tắt", hãy chọn Lối tắt của tôi hoặc Trang web truy cập nhiều nhất.
 4. Để ẩn lối tắt, hãy tắt tuỳ chọn Hiện lối tắt.
Để xoá hoặc chỉnh sửa một trang web:
 1. Trỏ vào biểu tượng của trang web đó. 
 2. Ở trên cùng bên phải của biểu tượng này, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm.
 3. Chọn Chỉnh sửa phím tắt hoặc Xoá.

Mẹo: Các bài viết được đề xuất sẽ không xuất hiện trên trang chủ của trình duyệt trên máy tính của bạn. 

Thay đổi giao diện của trình duyệt

Thêm hình nền tuỳ chỉnh

Bạn có thể chọn trong danh mục giao diện và bộ sưu tập đặc biệt hoặc tải hình ảnh lên để dùng làm nền trong Chrome.

 1. Ở dưới cùng bên phải của trang Thẻ mới, hãy nhấp vào biểu tượng Tuỳ chỉnh Chrome .
  • Ở trên cùng bên phải, bạn cũng có thể chọn biểu tượng Bảng điều khiển bên sau đó Tuỳ chỉnh Chrome.
 2. Trong mục "Giao diện", hãy chọn Thay đổi giao diện.
 3. Bạn có thể:
  • Chọn giao diện từ thư viện.
  • Chọn Tải ảnh lên.

Chrome sẽ tự động đề xuất màu cho trình duyệt dựa trên hình ảnh bạn tải lên hoặc giao diện bạn chọn. Nếu bạn không thích màu được đề xuất, hãy chọn màu khác trong mục "Giao diện".

Để đặt lại giao diện, hãy chọn Đặt lại Chrome về mặc định ở cuối bảng điều khiển.

Mẹo: Để thay đổi ảnh nền mỗi ngày, hãy nhấp vào một bộ sưu tập và bật lựa chọn Làm mới hằng ngày.

Thay đổi màu của trình duyệt

 1. Ở dưới cùng bên phải của trang Thẻ mới, hãy nhấp vào biểu tượng Tuỳ chỉnh Chrome .
  • Ở trên cùng bên phải, bạn cũng có thể chọn biểu tượng Bảng điều khiển bên sau đó Tuỳ chỉnh Chrome
 2. Trong mục "Giao diện", bạn có thể chọn từ những lựa chọn hiện có. 
  • Khi bạn chọn một giao diện, Chrome sẽ đề xuất các màu phù hợp.

Quản lý Chế độ tối trên Chrome

 1. Ở dưới cùng bên phải trang Thẻ mới, hãy chọn biểu tượng Tuỳ chỉnh Chrome .
  • Ở trên cùng bên phải, bạn cũng có thể chọn biểu tượng Bảng điều khiển bên  sau đó Tuỳ chỉnh Chrome
 2. Trong mục "Giao diện", hãy chọn một trong hai tuỳ chọn sau:
  • Sáng : Chrome sẽ ở giao diện sáng.
  • Tối : Chrome sẽ chuyển sang giao diện tối.
  • Thiết bị : Chrome sẽ theo giao diện của thiết bị. 

Tìm hiểu thêm về Chế độ tối hoặc Giao diện tối

Sử dụng Thẻ Chrome trên Trang thẻ mới

Chrome chọn nội dung mà bạn có thể quan tâm dựa trên hoạt động của bạn. Bạn phải đăng nhập vào Tài khoản Google để Thẻ của bạn xuất hiện trên Trang thẻ mới. Khi bạn nhấp vào một mục trong thẻ, nội dung của mục sẽ được mở trong chính thẻ đó.

Với Thẻ Chrome, bạn có thể:

 • Xem các Thẻ của bạn.
 • Đóng nội dung của thẻ hoặc bật và tắt thẻ.
 • Nhấp vào các Thẻ của bạn để tìm những trang web và nội dung được cá nhân hoá.

Tắt hoặc bật các thẻ

 1. Ở cuối Trang thẻ mới, hãy nhấp vào biểu tượng Tuỳ chỉnh .
 2. Nhấp vào Thẻ sau đó Tuỳ chỉnh thẻ.
 3. Chọn các thẻ bạn muốn hiện hoặc ẩn.
Tiếp tục duyệt web trên trang Thẻ mới

Nội dung tìm kiếm và nhật ký duyệt web trên Chrome có thể được sắp xếp theo nhóm.

Bạn có thể dễ dàng tiếp tục duyệt web bằng cách nhấp vào một thẻ:

 • Trên trang Thẻ mới, nhấp vào các trang web trong Nhật ký.
 • Trên trang Thẻ mới, bạn có thể nhấp vào nội dung tìm kiếm có liên quan.

Mở tất cả kết quả

Mở một nhóm thẻ mới, bao gồm nội dung tìm kiếm ban đầu và các trang web có liên quan.

 1. Mở một thẻ hoặc một cửa sổ mới trên Chrome.
 2. Ở giữa màn hình, hãy tìm thẻ Tiếp tục duyệt tìm.
 3. Ở thẻ trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm sau đó Mở tất cả trong nhóm thẻ mới.

Ẩn một thẻ cụ thể

Xoá một nội dung tìm kiếm cụ thể khỏi trang Thẻ mới cho đến khi bạn quyết định tìm kiếm lại nội dung đó.

 1. Mở một thẻ hoặc một cửa sổ mới trên Chrome.
 2. Ở giữa màn hình, hãy tìm thẻ Tiếp tục duyệt tìm.
 3. Ở thẻ trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm sau đó Ẩn [nội dung tìm kiếm].

Tìm hiểu thêm về cách tiếp tục duyệt web.

Bắt đầu sử dụng giỏ hàng của bạn trong Chrome
Khi bạn thêm mặt hàng vào giỏ hàng của nhà bán lẻ nhưng chưa hoàn tất quy trình thanh toán, có thể bạn sẽ nhận được một đường liên kết đến giỏ hàng đó trong trang Thẻ mới. 

Lưu ý quan trọng: Giỏ hàng xuất hiện trên Chrome trong 14 ngày hoặc cho đến khi bạn thanh toán.

Nhận chiết khấu cho các mặt hàng trong giỏ hàng của bạn

Đôi khi, các nhà bán lẻ áp dụng khoản chiết khấu cho giỏ hàng của bạn. Cách cho phép áp dụng những khoản chiết khấu này:

 1. Khi Google yêu cầu sự cho phép của bạn, hãy nhấp vào Nhận chiết khấu.
 2. Tìm huy hiệu chiết khấu ở phía trên cùng của giỏ hàng.
 3. Để truy cập vào trang web của nhà bán lẻ, hãy nhấp vào huy hiệu đó.
 4. Khoản chiết khấu sẽ tự động được áp dụng cho giao dịch mua của bạn.
  • Nếu khoản chiết khấu không được áp dụng tự động, hãy sao chép và dán mã giảm giá theo cách thủ công.

Ẩn những nhà bán lẻ cụ thể

 1. Mở một thẻ hoặc một cửa sổ mới trên Chrome.
 2. Ở giữa màn hình, hãy tìm nhà bán lẻ mà bạn muốn ẩn bên dưới các lối tắt.
 3. Ở góc trên cùng bên phải của giỏ hàng mà bạn muốn ẩn, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm .
 4. Chọn một chế độ:
  • Để ẩn cửa hàng cho đến khi bạn thay đổi nội dung của giỏ hàng, hãy chọn Ẩn [tên Nhà bán lẻ].
  • Để ẩn vĩnh viễn cửa hàng này, hãy chọn Đừng hiện [Tên nhà bán lẻ].

Ẩn giỏ hàng của bạn

 1. Mở một thẻ hoặc một cửa sổ mới trên Chrome.
 2. Ở giữa màn hình, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm ở trên cùng bên phải của "Giỏ hàng của bạn".
 3. Chọn một lựa chọn:
  • Để đóng các giỏ hàng của bạn cho đến khi bạn thực hiện thay đổi, hãy chọn Ẩn những giỏ hàng này.
  • Để tắt các giỏ hàng, hãy chọn Không hiện giỏ hàng.
Sử dụng thẻ ưu tiên của Drive trong Chrome

Trên một số thiết bị được quản lý, Chrome sẽ tự động tạo các lối tắt đến những tệp trên Drive mà có thể bạn sẽ cần rồi thêm chúng vào trang Thẻ mới. Thẻ "Ưu tiên của Drive" xuất hiện trên trang Thẻ mới vì một số lý do. Chẳng hạn như các tệp có thể được ưu tiên và xuất hiện nếu:

 • Người khác để lại một nhận xét mới trên tệp.
 • Tệp được đính kèm vào cuộc họp tiếp theo của bạn.

Thẻ "Ưu tiên của Drive" cho thấy 3 tệp cùng lúc và xuất hiện bên dưới các lối tắt web.

Trên máy tính, thẻ "Ưu tiên của Drive" sẽ không xuất hiện.

Ẩn thẻ ưu tiên của Drive trên Trang thẻ mới

 1. Mở Chrome.
 2. Mở một thẻ mới nếu thẻ đó không tự động xuất hiện.
 3. Ở trên cùng bên phải của thẻ "Ưu tiên của Drive", hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm.
 4. Chọn một lựa chọn:
  • Để đóng nội dung thẻ Drive, hãy chọn Ẩn ngay bây giờ.
  • Để tắt thẻ Drive, hãy chọn Đừng bao giờ hiện tệp trên Google Drive.

Tài nguyên liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính