Prispôsobenie stránky na novej karte v Chrome

V závislosti od predvoleného vyhľadávača budete môcť ovládať, čo sa na stránke na novej karte zobrazuje pod vyhľadávacím poľom.

V počítači môžete prispôsobiť:

 • motív s obrázkom a farbou,
 • obsah, ktorý sa zobrazí.

Ak chcete prispôsobiť stránku novej karty, musíte mať prihlásený účet Google a používať Google ako predvolený vyhľadávač.

Prispôsobenie stránky na novej karte

Keď otvoríte novú kartu, pod vyhľadávacím poľom nájdete weby, ktoré často navštevujete, alebo odkazy na weby, ktoré ste vybrali.

Ak chcete prepnúť medzi odkazmi alebo najnavštevovanejšími webmi:
 1. Otvorte Chrome.
 2. V pravom dolnom rohu stránky na novej karte kliknite na Prispôsobiť Chrome .
 3. V sekcii Odkazy vyberte Moje odkazy alebo Najnavštevovanejšie weby.
 4. Ak chcete odkazy skryť, vypnite Zobrazovať odkazy.
Ak chcete odstrániť alebo upraviť web:
 1. Ukážte na jeho ikonu. 
 2. V pravom hornom rohu ikony kliknite na Viac Viac.
 3. Vyberte buď Upraviť skratku, alebo Odstrániť.

Tip: Navrhované články sa nezobrazujú na domovskej stránke v počítači. 

Zmena motívu prehliadača

Pridanie vlastného obrázka na pozadí

Môžete si vybrať z kategórií motívov a špeciálnych zbierok alebo nahrať obrázok, ktorý sa použije ako pozadie v Chrome.

 1. V pravom dolnom rohu stránky na novej karte kliknite na Prispôsobiť Chrome .
  • Vpravo hore môžete vybrať aj Bočný panel a potom Prispôsobiť Chrome.
 2. V sekcii Vzhľad vyberte Zmeniť motív.
 3. Môžete:
  • Vyberte motív z galérie.
  • Vyberte Nahrať obrázok.

Chrome automaticky navrhne farbu prehliadača na základe obrázka, ktorý nahráte, alebo motívu, ktorý vyberiete. Ak sa vám navrhovaná farba nepáči, v sekcii Vzhľad vyberte inú.

Ak chcete motív resetovať, v dolnej časti panela vyberte Resetovať na predvolený Chrome.

Tip: Ak chcete meniť pozadie denne, kliknite na zbierku a zapnite Obnovovať denne.

Zmena farby prehliadača

 1. V pravom dolnom rohu stránky na novej karte kliknite na Prispôsobiť Chrome .
  • Vpravo hore môžete vybrať aj Bočný panel a potom Prispôsobiť Chrome
 2. V sekcii Vzhľad vyberte z dostupných možností. 
  • Keď vyberiete motív, Chrome navrhne farby, ktoré sa k sebe hodia.

Správa tmavého režimu v Chrome

 1. V pravom dolnom rohu stránky na novej karte vyberte Prispôsobiť Chrome .
  • Vpravo hore môžete vybrať aj Bočný panel a potom Prispôsobiť Chrome
 2. V sekcii Vzhľad vyberte jednu z možností:
  • Svetlý : Chrome bude používať svetlý motív.
  • Tmavý : Chrome bude v tmavom motíve.
  • Zariadenie : Chrome bude sledovať motív vášho zariadenia. 

Ďalšie informácie o tmavom režime alebo tmavom motíve 

Používanie kariet Chromu na stránke na novej karte

Chrome na základe vašej aktivity vyberá obsah, ktorý by vás mohol zaujímať. Ak chcete, aby sa vaše karty zobrazovali na stránke na novej karte, musíte sa prihlásiť do účtu Google. Keď kliknete na určitú položku na karte, príslušný obsah sa otvorí na rovnakej karte.

Pomocou kariet Chromu môžete:

 • prezerať svoje karty,
 • zatvárať obsah kariet alebo karty zapínať či vypínať;
 • preklikávať medzi kartami a hľadať prispôsobené weby a obsah.

Zapnutie a vypnutie kariet

 1. V dolnej časti stránky na novej karte kliknite na Prispôsobiť .
 2. Kliknite na Karty a potom Prispôsobiť karty.
 3. Vyberte karty, ktoré chcete zobraziť alebo skryť.
Pokračovanie v prehliadaní na stránke novej karty

Jedným zo spôsobov usporiadania histórie a vyhľadávaní v prehliadači Chrome je podľa skupiny.

V prehliadaní môžete jednoducho pokračovať kliknutím na kartu:

 • Na stránke novej karty kliknite na weby z histórie.
 • Môžete na nej kliknúť aj na súvisiace vyhľadávania.

Otvorenie všetkých výsledkov

Otvorte novú skupinu kariet zahŕňajúcu pôvodné vyhľadávanie a relevantné webové stránky.

 1. Otvorte novú kartu alebo okno v Chrome.
 2. V strede obrazovky nájdite kartu Pokračovať v prehliadaní.
 3. V pravej hornej karte kliknite na Viac Viac a potom Otvoriť všetko v novej skupine kariet.

Skrytie konkrétnej karty

Odstráňte konkrétne vyhľadávanie zo stránky novej karty, kým sa nerozhodnete daný výraz znova hľadať.

 1. Otvorte novú kartu alebo okno v Chrome.
 2. V strede obrazovky nájdite kartu Pokračovať v prehliadaní.
 3. V pravej hornej karte kliknite na Viac Viac a potom Skryť [search].

Ďalšie informácie o obnovení prehliadania

Začíname s košíkmi v Chrome
Keď do košíka maloobchodného predajcu pridáte nejaké položky, ale platbu nedokončíte, môžete na stránke na novej karte zobraziť odkaz na príslušný košík. 

Dôležité: Košíky sa v Chrome zobrazujú 14 dní alebo dokým nezaplatíte.

Získanie zliav na položky v košíkoch

Niekedy vám môžu maloobchodní predajcovia ponúknuť na obsah košíka zľavy. Ak chcete tieto zľavy využiť:

 1. Keď vás Google požiada o povolenie, kliknite na Získať zľavy.
 2. Skontrolujte, či sa v hornej časti košíka nachádza odznak zľavy.
 3. Ak chcete prejsť na web príslušného maloobchodného predajcu, kliknite na odznak.
 4. Zľava sa automaticky uplatní na váš nákup.
  • Ak sa zľava neuplatní automaticky, skopírujte a prilepte kód zľavy ručne.

Ako skryť konkrétnych maloobchodných predajcov

 1. Otvorte novú kartu alebo okno v Chrome.
 2. V strede obrazovky pod záložkami nájdite maloobchodného predajcu, ktorého chcete skryť.
 3. V pravom hornom rohu košíka, ktorý chcete skryť, kliknite na Viac .
 4. Vyberte niektorú možnosť:
  • Ak chcete obsah košíka zmeniť a dovtedy obchod skryť, vyberte Skryť [názov maloobchodu].
  • Ak chcete obchod skryť natrvalo, vyberte Nezobrazovať [názov maloobchodu].

Skrytie košíkov

 1. Otvorte novú kartu alebo okno v Chrome.
 2. V strede obrazovky kliknite v pravom hornom rohu sekcie Vaše košíky na Viac .
 3. Vyberte niektorú možnosť:
  • Ak chcete vykonať zmenu a dovtedy vaše košíky zavrieť, vyberte Skryť tieto košíky.
  • Ak chcete košíky vypnúť, vyberte Nezobrazovať košíky.
Používanie prioritnej karty Disku v Chrome

Chrome v niektorých spravovaných zariadeniach vytvorí odkazy na súbory na Disku, ktoré môžete potrebovať, a automaticky ich pridá na stránku na novej karte. Prioritná karta Disku sa na stránke na novej karte zobrazuje z niekoľkých dôvodov. Súbory môžu byť napríklad priorizované a zobrazia sa, ak:

 • niekto pridá k súboru nový komentár;
 • bude súbor priložený k vášmu nasledujúcemu stretnutiu.

Prioritná karta Disku naraz zobrazuje tri súbory a nájdete ju pod odkazmi na weby.

V počítači sa prioritná karta Disku nezobrazí.

Skrytie prioritnej karty Disku na stránke na novej karte

 1. Otvorte Chrome.
 2. Otvorte novú kartu, ak sa automaticky nezobrazí.
 3. V pravom hornom rohu prioritnej karty Disku kliknite na Viac Viac.
 4. Vyberte niektorú možnosť:
  • Ak chcete kartu s obsahom Disku odmietnuť, vyberte Zatiaľ skryť.
  • Ak chcete kartu Disku vypnúť, vyberte Nikdy nezobrazovať súbory na Disku Google.

Súvisiace zdroje

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka