Cách bật hoặc tắt Plugin Adobe Flash Player

Adobe Flash Player được tích hợp trực tiếp với Google Chrome và được mở sẵn theo mặc định. Các phiên bản cập nhật hiện tại của Adobe Flash Player đều được tự động gộp vào trong bản cập nhật hệ thống của Chrome.

Nếu bạn muốn sử dụng Adobe Flash Player trong các trình duyệt khác, bạn cần tải xuống riêng Adobe Flash Player cho các trình duyệt đó.

Cách mở hoặc tắt Adobe Flash Player

Các hướng dẫn này áp dụng cho Google Chrome trên Windows, Mac, Linux và Chrome OS.

 1. Nhập chrome:plugins vào thanh địa chỉ để mở trang Plugin.
 2. Trên trang Plug-in xuất hiện, hãy tìm danh sách "Flash".
  • Để bật Adobe Flash Player, hãy nhấp vào liên kết Bật bên dưới tên Adobe Flash Player.
  • Để tắt hoàn toàn Adobe Flash Player, hãy nhấp vào liên kết Tắt bên dưới tên Adobe Flash Player.

Lưu ý: Nếu trước đó bạn đã cài đặt riêng Adobe Flash Player, bạn sẽ thấy hai tệp được liệt kê cho plugin. Nếu cả hai đều được liệt kê là đã bật, phiên bản được đóng gói với Chrome sẽ được sử dụng. Để bật một phiên bản Adobe Flash Player cụ thể, hãy nhấp Chi tiết ở góc trên bên phải của trang. Sau đó, nhấp vào liên kết Bật của phiên bản Adobe Flash Player mà bạn muốn bật. Bảng bên dưới hiển thị tên tệp của phiên bản được tích hợp với Google Chrome.

Nền tảng Plugin Adobe Flash Player được tích hợp với Chrome Plugin hệ thống
Windows pepflashplayer.dll NPSWF32.dll
Mac PepperFlashPlayer.plugin Flash Player.plugin
Linux libpepflashplayer.so libflashplayer.so
Chrome OS libpepflashplayer.so libpepflashplayer.so
 

Người dùng Linux: Adobe Flash Player sử dụng API đa nền tảng, API Pepper (PPAPI), để chạy plugin trong Chrome.

Bạn có thể thấy một số vấn đề đã biết dưới đây đối với riêng Linux Chrome:

 • Tính năng khóa chuột có thể không hoạt động.
 • Tính năng xem nội dung Adobe Access (DRM) không được hỗ trợ vì Adobe không hỗ trợ tính năng này trên Linux.
 • Nội dung Stage3D sẽ luôn được hiển thị thông qua phần mềm.
 • Adobe Connect ở chế độ người trình bày sẽ không hoạt động với phiên bản Flash Player này.
 • Việc cài đặt các ứng dụng Adobe AIR Desktop từ web sẽ không thực hiện được. Điều này bao gồm các ứng dụng như trình phát nhạc Desktop của Pandora, Tweetdeck, Flickr Desktop Search, Trình tải nhạc xuống của Twhirl và Amazon.
 • Cài đặt Octoshape Grid Delivery Enhancement sẽ không thành công.

Cài đặt Flash Player dành cho Chromium

Nếu bạn đang sử dụng Chromium (chỉ có bản tiếng Anh), bạn cần cài đặt riêng Adobe Flash Player để hiển thị nội dung Flash.

Hướng dẫn dành cho Windows

 1. Tải xuống trình cài đặt Flash Player từ Adobe.
 2. Khi hoàn tất tải xuống, nhấp vào trình cài đặt trong thanh tải xuống ở cuối Chrome. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt Adobe Flash Player.

  Kiểm soát tài khoản người dùng của Windows có thể xuất hiện và yêu cầu bạn cho phép cài đặt. Nếu bạn không có các đặc quyền quản trị trên máy tính, hãy liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn để hoàn tất cài đặt.

 3. Khởi động lại Chrome.

Hướng dẫn dành cho Mac

 1. Tải xuống trình cài đặt Flash Player từ Adobe.
 2. Khi hoàn tất tải xuống, nhấp vào trình cài đặt trong thanh tải xuống ở cuối Chrome.
 3. Nhấp đúp vào install_flash_player_osx.pkg để mở trình cài đặt.
 4. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất cài đặt.
 5. Khởi động lại Chrome.

 

Laura là chuyên gia về Google Chrome, đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy gửi phản hồi về trang này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?