Pluginprogrammet Adobe Flash Player

Adobe Flash Player är inbyggt direkt i Google Chrome och aktiverat som standard. När uppdateringar till Adobe Flash Player blir tillgängliga tas de automatiskt med i systemuppdateringarna för Chrome.

Om du vill använda Adobe Flash Player i andra webbläsare måste du ladda ned Adobe Flash Player separat för dem.

Aktivera eller inaktivera Adobe Flash Player

De här anvisningarna gäller Google Chrome på Windows, Mac, Linux och Chrome OS.

 1. Öppna sidan Plugin-program genom att skriva chrome:plugins i adressfältet.
 2. Titta efter raden för Flash på sidan Plugin-program som öppnas.
  • Om du vill aktivera Adobe Flash Player klickar du på länken Aktivera under namnet.
  • Om du vill inaktivera Adobe Flash Player helt klickar du på länken Inaktivera under namnet.

Obs! Om du tidigare har installerat Adobe Flash Player separat visas två filer för pluginprogrammet i listan. Om båda står som aktiverade används den version som följde med Chrome. Om du vill aktivera en viss version av Adobe Flash Player klickar du på länken Info uppe till höger på sidan. Klicka sedan på länken Aktivera för den version av Adobe Flash Player som du vill aktivera. I tabellen nedan visas filnamnet för den version som är inbyggd i Google Chrome.

Plattform Inbyggt pluginprogram för Adobe Flash Player i Chrome Pluginprogram i systemet
Windows pepflashplayer.dll NPSWF32.dll
Mac PepperFlashPlayer.plugin Flash Player.plugin
Linux libpepflashplayer.so libflashplayer.so
Chrome OS libpepflashplayer.so libpepflashplayer.so
 

Linux-användare: Ett plattsformsoberoende API, Pepper API (PPAPI), används för att köra pluginprogrammet Adobe Flash Player i Chrome.

Du kan stöta på något av problemen nedan som bara gäller Linux-versionen av Chrome:

 • Det kanske inte fungerar att låsa musen.
 • Det går inte att titta på DRM-skyddat innehåll med Adobe Access eftersom Adobe inte stöder detta på Linux.
 • Stage3D-innehåll renderas alltid via programvara.
 • Adobe Connect fungerar inte i presentationsläge med den här versionen av Flash Player.
 • Det går inte att installera Adobe AIR-appar på skrivbordet från webben. Det gäller bland annat följande appar: musikspelaren Pandora för skrivbordet, Tweetdeck, Flickr Desktop Search, Twhirl och nedladdningsprogrammet Amazon Music.
 • Det går inte att installera Octoshape Grid Delivery Enhancement.

Installera Flash Player för Chromium

Om du använder Chromium (endast på engelska) måste du installera Adobe Flash Player separat för att kunna se Flash-innehåll.

Anvisningar för Windows

 1. Ladda ned installationsprogrammet för Flash Player från Adobe.
 2. När installationsprogrammet har laddats ned klickar du på det i nedladdningsfältet längst ned i Chrome, Installera Adobe Flash Player genom att följa anvisningarna på skärmen.

  I Windows kan fönstret Kontroll av användarkonto visas. Du måste ha behörighet för att installera programmet. Om du inte har administratörsbehörighet på datorn kontaktar du systemadministratören för att slutföra installationen.

 3. Starta om Chrome.

Anvisningar för Mac

 1. Ladda ned installationsprogrammet för Flash Player från Adobe.
 2. När installationsprogrammet har laddats ned klickar du på det i nedladdningsfältet längst ned i Chrome,
 3. Öppna installationsprogrammet genom att dubbelklicka på install_flash_player_osx.pkg.
 4. Slutför installationen genom att följa anvisningarna på skärmen.
 5. Starta om Chrome.