Plugin-programmet Adobe Flash Player

Adobe Flash Player är diskret integrerat i Google Chrome och det är aktiverat som standard. Tillgängliga uppdateringar för Adobe Flash Player ingår automatiskt i Chromes systemuppdateringar.

Om du vill använda Adobe Flash Player i andra webbläsare måste du hämta Adobe Flash Player separat för dem.

Aktivera eller inaktivera Adobe Flash Player

Den här artikeln gäller Google Chrome i Windows, Mac, Linux och Chrome OS.

 1. Skriv chrome:plugins i adressfältet om du vill öppna sidan Pluginprogram.
 2. På sidan Pluginprogram som visas söker du efter Flash i listan.
  • Om du vill aktivera Adobe Flash Player klickar du på länken Aktivera under namnet.
  • Om du vill inaktivera Adobe Flash Player helt klickar du på länken Inaktivera under namnet.

Om du tidigare har installerat Adobe Flash Player separat visas två filer för det aktuella plugin-programmet. Om båda visas som aktiverade kommer den version som är knuten till Chrome att användas. Om du vill aktivera en viss version av Adobe Flash Player klickar du på Information uppe till höger på sidan. Klicka sedan på länken Aktivera för den version av Adobe Flash Player som du vill aktivera. I tabellen nedan visas filnamnet för den version som är integrerad i Google Chrome.

Plattform Plugin-programmet Adobe Flash Player är integrerat i Chrome Plugin-program för systemet
Windows pepflashplayer.dll NPSWF32.dll
Mac PepperFlashPlayer.plugin Flash Player.plugin
Linux libpepflashplayer.so libflashplayer.so
Chrome OS libpepflashplayer.so libpepflashplayer.so

Linux-användare: Adobe Flash Player använder ett plattformsoberoende API, Pepper API (PPAPI), för att köra sitt plugin-program i Chrome.

Du kanske lägger märke till några av de kända problemen nedan som är specifika för Linux Chrome:

 • Muspekarlåset kanske inte fungerar.
 • Det går inte att visa Adobe Access-innehåll (DRM) eftersom Adobe inte stöder det på Linux.
 • Stage3D-innehåll renderas alltid via programvara.
 • Adobe Connect i presentationsläge fungerar inte med den här versionen av Flash Player.
 • Det går inte att installera Adobe AIR Desktop-program från webben. Det omfattar program som Pandoras Desktop music player, Tweetdeck, Flickr Desktop Search, Twhirl och Amazons Music Downloader.
 • Det går inte att installera Octoshape Grid Delivery Enhancement.

Installera Flash Player för Chromium

Om du använder Chromium (endast på engelska) måste du installera Adobe Flash Player separat för att Flash-innehåll ska kunna visas.

Anvisningar för Windows

 1. Hämta installationsprogrammet för Flash Player från Adobe.
 2. När hämtningen är klar klickar du på installationsprogrammet i hämtningsfältet längst ned i Chrome. Installera Adobe Flash Player genom att följa anvisningarna på skärmen.

  Windows User Account Control kan visas och begära behörighet för att installera programmet. Om du inte har administratörsbehörighet på datorn kontaktar du systemadministratören för att slutföra installationen.

 3. Starta om Chrome.

Anvisningar för Mac

 1. Hämta installationsprogrammet för Flash Player från Adobe.
 2. När hämtningen är klar klickar du på installationsprogrammet i hämtningsfältet längst ned i Chrome.
 3. Dubbelklicka på install_flash_player_osx.pkg för att öppna installationsprogrammet.
 4. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.
 5. Starta om Chrome.