สั่งพิมพ์จาก Chrome

คุณสามารถสั่งพิมพ์จาก Chrome โดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ เมื่อใช้ Google Cloud Print คุณสามารถให้เครื่องพิมพ์พร้อมใช้งานสำหรับคุณและคนที่คุณเลือกได้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของ Google Cloud Print

ตั้งค่า Google Cloud Print

หากเครื่องพิมพ์ไร้สายของคุณระบุไว้ว่าใช้งานได้ในระบบคลาวด์ ให้ทำตามวิธีการของผู้ผลิตเครื่องพิมพ์หรือดูข้อมูลการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานได้ในระบบคลาวด์

หากเครื่องพิมพ์ไม่ได้ระบุว่าใช้งานได้ในระบบคลาวด์ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

 1. เปิดเครื่องพิมพ์
 2. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์ Windows หรือ Mac
 3. ที่ด้านขวาบน คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 4. คลิกขั้นสูงที่ด้านล่าง
 5. ในส่วน "การพิมพ์" ให้คลิก Google Cloud Print
 6. คลิกจัดการอุปกรณ์ Cloud Print
 7. หากได้รับแจ้ง ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ
 8. เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ แล้วคลิกเพิ่มเครื่องพิมพ์

ตอนนี้เครื่องพิมพ์ได้เชื่อมโยงกับบัญชี Google ของคุณและเชื่อมต่อกับ Google Cloud Print แล้ว คุณสามารถสั่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์นี้จากอุปกรณ์ใดก็ได้ที่คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google

พิมพ์โดยใช้ Google Cloud Print

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. เปิดหน้าเว็บ รูปภาพ หรือไฟล์ที่ต้องการพิมพ์
 3. คลิกไฟล์ จากนั้น พิมพ์ หรือใช้แป้นพิมพ์ลัดดังนี้
  • Windows และ Linux: Ctrl + p
  • Mac: ⌘ + p
 4. ไม่บังคับ: หากต้องการเลือกเครื่องพิมพ์ ให้คลิกลูกศรลงแล้วเลือกจากรายการ หากไม่เห็นเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ ให้เลือกดูเพิ่มเติมแล้วเลือกเครื่องพิมพ์ปลายทาง
 5. เปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ตามที่ต้องการ
 6. เมื่อพร้อมแล้ว ให้คลิกพิมพ์

หากคุณกำลังใช้ Chromebook ในที่ทำงานหรือโรงเรียน ผู้ดูแลระบบเครือข่ายอาจเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ให้คุณไว้ 1 เครื่องขึ้นไป เครื่องพิมพ์จะใช้ได้เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีของที่ทำงานหรือโรงเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ Chromebook ผ่านที่ทำงานหรือโรงเรียน

พิมพ์จากเครื่องพิมพ์มาตรฐาน

ในการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ให้ทำตามวิธีการของผู้ผลิตเครื่องพิมพ์นั้น

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. เปิดหน้าเว็บ รูปภาพ หรือไฟล์ที่ต้องการพิมพ์
 3. คลิกไฟล์ จากนั้น พิมพ์ หรือใช้แป้นพิมพ์ลัดดังนี้
  • Windows และ Linux: Ctrl + p
  • Mac: ⌘ + p
 4. ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น ให้เลือกปลายทางและเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ตามที่ต้องการ
 5. เมื่อพร้อมแล้ว ให้คลิกพิมพ์
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร