พิมพ์จาก Chrome

คุณสั่งพิมพ์จาก Chrome ด้วยคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ได้

พิมพ์จากอุปกรณ์ของคุณ

คุณสั่งพิมพ์จาก Chrome ในอุปกรณ์ Android ได้ หากต้องการสั่งพิมพ์จากโทรศัพท์ ให้เพิ่มเครื่องพิมพ์ที่รับข้อมูลผ่าน Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือได้

  1. เปิดแอป Chrome Chrome ในอุปกรณ์ Android
  2. เปิดหน้าเว็บ รูปภาพ หรือไฟล์ที่ต้องการพิมพ์
  3. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แชร์
  4. เลือก "พิมพ์" พิมพ์
  5. เลือกเครื่องพิมพ์ที่ด้านบน
  6. หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ ให้แตะลูกศรลง ลูกศรลง
  7. แตะ "พิมพ์" พิมพ์

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก