چاپ از Chrome

می‌توانید از Chrome بااستفاده از رایانه یا دستگاه همراهتان چاپ کنید.

نقل مکان دادن از Cloud Print

Google Cloud Print در دسامبر ۲۰۲۰ منسوخ می‌شود.

 • قبل از به‌پایان رسیدن ۲۰۲۰: توصیه می‌کنیم روش دیگری برای پاسخ‌گویی به نیازهای چاپ خود پیدا کنید.
 • از ۱ ژانویه ۲۰۲۱: از Google Cloud Print پشتیبانی نمی‌شود. دستگاه‌ها با هر نوع سیستم‌عاملی نمی‌توانند با Google Cloud Print چاپ کنند.

برای چاپ کردن با Chromebook، با نحوه راه‌اندازی چاپگر آشنا شوید.

چاپ از چاپگر استاندارد

برای راه‌اندازی چاپگر، دستورالعمل‌های سازنده چاپگر را دنبال کنید.

 1. Chrome را در رایانه باز کنید؛
 2. صفحه، تصویر، یا فایلی را که می‌خواهید چاپ کنید باز کنید؛
 3. روی فایل و سپس چاپ کردن کلیک کنید. یا، از میان‌بر صفحه کلید استفاده کنید:
  • Windows & Linux: ‏Ctrl + p
  • ‏Mac‏: ‎⌘ + p
 4. در پنجره‌ای که نمایان می‌شود، مقصد را انتخاب کنید و تنظیمات چاپ ترجیحی‌تان را تغییر دهید؛
 5. روی چاپ کلیک کنید.

ذخیره در Google Drive از پیش‌نمای چاپ

می‌توانید اسناد را از پیش‌نمای چاپ در Google Drive ذخیره کنید.

برای ذخیره کردن از «پیش‌نمای چاپ»

مهم: مطمئن شوید افزونه «ذخیره در Google Drive» را نصب کرده باشید.

 1. Chrome را در رایانه باز کنید؛
 2. صفحه، تصویر، یا فایلی را که می‌خواهید چاپ کنید باز کنید؛
 3. روی فایل و سپس چاپ کردن کلیک کنید. یا، از میان‌بر صفحه کلید استفاده کنید:
  • Windows & Linux: ‏Ctrl + p
  • Mac:‏ ‎⌘ + p
 4. در پنجره‌ای که نمایان می‌شود، «ذخیره در Drive» را به‌عنوان مقصد انتخاب کنید. شاید لازم باشد به‌صورت دستی از «دیدن موارد بیشتر» انتخاب کنید.
 5. روی ذخیره کلیک کنید.

برای ذخیره با «پشتیبان‌گیری و همگام‌سازی» یا «فایل جریانی Drive»:

مهم: برای ذخیره از پیش‌نمای چاپ در Google Drive، مطمئن شوید پشتیبان‌گیری و همگام‌سازی یا فایل جریانی Drive را نصب کرده باشید.

 1. روی ذخیره به‌عنوان PDF کلیک کنید؛
 2. PDF را ازطریق «پشتیبان‌گیری و همگام‌سازی» یا «فایل جریانی Drive» در Drive بارگذاری کنید.

برای بارگذاری کردن در Drive ازطریق وب‌سایت Drive:

 1. روی ذخیره به‌عنوان PDF کلیک کنید؛
 2. به drive.google.com بروید؛
 3. روی + کلیک کنید و بارگذاری فایل را انتخاب کنید؛
 4. پوشه‌ای انتخاب کنید.
جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی
جستجوی مرکز راهنمایی
true
237
false