چاپ از Chrome

می‌توانید از Chrome بااستفاده از رایانه یا دستگاه همراهتان چاپ کنید.

نقل مکان دادن از Cloud Print

Google Cloud Print در دسامبر ۲۰۲۰ منسوخ می‌شود.

  • قبل از به‌پایان رسیدن ۲۰۲۰: توصیه می‌کنیم روش دیگری برای پاسخ‌گویی به نیازهای چاپ خود پیدا کنید.
  • از ۱ ژانویه ۲۰۲۱: از Google Cloud Print پشتیبانی نمی‌شود. دستگاه‌ها با هر نوع سیستم‌عاملی نمی‌توانند با Google Cloud Print چاپ کنند.

چاپ کردن از دستگاه

در دستگاه Android می‌توانید از Chrome چاپ کنید. برای چاپ کردن از تلفن، چاپگری اضافه کنید که می‌تواند ازطریق Wi-Fi یا شبکه تلفن همراه، داده دریافت کند.

  1. در دستگاه Android، برنامه Chrome را باز کنیدChrome؛
  2. صفحه، تصویر، یا فایلی را که می‌خواهید چاپ کنید باز کنید؛
  3. در بالا چپ، روی «بیشتر» بیشترو سپس هم‌رسانی ضربه بزنید؛
  4. «چاپ» چاپ را انتخاب کنید؛
  5. در بالا، چاپگری را انتخاب کنید؛
  6. برای تغییر تنظیمات چاپ، روی «پیکان روبه‌پایین» Down arrow ضربه بزنید؛
  7. روی «چاپ» چاپ ضربه بزنید.
جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی
جستجوی مرکز راهنمایی
true
237
false