Отпечатване от Chrome

Можете да отпечатвате от Chrome от компютъра или мобилното си устройство. Чрез Google Отпечатване в облак можете да направите принтерите си достъпни за вас и за всеки избран от вас човек.

Научете повече за начина на работа на Google Отпечатване в облак.

Настройване на Google Отпечатване в облак

Ако безжичният ви принтер е с готовност за работа в облак, изпълнете инструкциите от производителя му или вижте информацията за настройване на такива устройства.

Ако принтерът ви няма готовност за работа в облак, изпълнете стъпките по-долу.

 1. Включете принтера.
 2. Отворете Chrome на компютъра си с Windows или на своя Mac.
 3. Горе вдясно кликнете върху „Още“ Още и след това Настройки.
 4. Кликнете върху Разширени в долната част.
 5. Под „Отпечатване“ кликнете върху Google Отпечатване в облак.
 6. Кликнете върху Управление на устройствата в Отпечатване в облак.
 7. При подкана влезте в профила си в Google.
 8. Изберете принтерите, които искате да свържете, и след това кликнете върху Добавяне на принтерa или съответно принтерите.

Принтерът вече е асоцииран с профила ви в Google и е свързан с Google Отпечатване в облак. Можете да отпечатвате на него от всяко устройство, на което сте влезли в профила си в Google.

Отпечатване посредством Google Отпечатване в облак

 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Отворете страницата, изображението или файла, които искате да отпечатате.
 3. Кликнете върху Файл и след това Печат. Можете също да използвате клавишна комбинация:
  • Windows и Linux: Ctrl + p;
  • Mac: ⌘ + p.
 4. По избор: За да изберете принтер, кликнете върху стрелката надолу и изберете от списъка. Ако не виждате желания от вас принтер, изберете Вижте още и посочете целеви принтер.
 5. Променете настройките за печат, които желаете.
 6. Когато сте готови, кликнете върху Печат.

Ако използвате Chromebook на работното си място или в училище, системният ви администратор може да свърже един или повече принтери вместо вас. Те ще са налице, когато сте влезли в служебния или учебния си профил. Научете за използването на Chromebook на работното ви място или в учебното ви заведение.

Печат от стандартен принтер

За да настроите принтера си, изпълнете инструкциите на производителя му.

 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Отворете страницата, изображението или файла, които искате да отпечатате.
 3. Кликнете върху Файл и след това Печат. Можете също да използвате клавишна комбинация:
  • Windows и Linux: Ctrl + p;
  • Mac: ⌘ + p.
 4. В прозореца, който се показва, изберете целевия принтер и променете настройките за печат, които желаете.
 5. Когато сте готови, кликнете върху Печат.