Ispis iz Chromea

Možete ispisivati iz Chromea na računalu ili mobilnom uređaju. Uz Google Cloud Print vaši pisači mogu biti dostupni vama i drugim osobama koje odaberete.

Saznajte više o tome kako funkcionira Google Cloud Print.

Postavljanje Google Cloud Printa

Ako je vaš bežični pisač postavljen za oblak, slijedite upute proizvođača ili pročitajte informacije o postavljanju pisača postavljenih za oblak.

Ako za pisač nije navedeno da je postavljen za oblak, slijedite upute u nastavku.

 1. Uključite pisač.
 2. Na Windows ili Mac računalu otvorite Chrome.
 3. U gornjem desnom kutu kliknite Više Više a zatim Postavke.
 4. Pri dnu kliknite Napredno.
 5. U odjeljku "Ispis" kliknite Google Cloud Print.
 6. Kliknite Upravljanje uređajima Cloud Printa.
 7. Ako se to od vas traži, prijavite se svojim Google računom.
 8. Odaberite pisače koje želite povezati pa kliknite Dodaj pisače.

Pisač je sada pridružen vašem Google računu i povezan s aplikacijom Google Cloud Print. Na tom pisaču možete ispisivati s bilo kojeg uređaja na kojem ste prijavljeni na Google račun.

Ispis pomoću Google Cloud Printa

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. Otvorite stranicu, sliku ili datoteku koju želite ispisati.
 3. Kliknite Datoteka a zatim Ispis. Možete upotrijebiti i tipkovni prečac:
  • Windows i Linux: CTRL + p
  • Mac: ⌘ + p
 4. Nije obavezno: da biste odabrali pisač, kliknite donju strelicu i odaberite ga na popisu. Ako ne vidite željeni pisač, odaberite Pogledajte više i odaberite odredište.
 5. Promijenite postavke ispisa koje želite.
 6. Kada budete spremni, kliknite Ispis.

Ako upotrebljavate Chromebook na poslu ili u školi, mrežni administrator mogao bi vam postaviti jedan ili više pisača. Ti će vam pisači biti dostupni kada se prijavite na poslovni ili školski račun. Saznajte više o upotrebi Chromebooka dobivenog na poslu ili u školi.

Ispis na standardnom pisaču

Da biste postavili pisač, slijedite upute proizvođača pisača.

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. Otvorite stranicu, sliku ili datoteku koju želite ispisati.
 3. Kliknite Datoteka a zatim Ispis. Možete upotrijebiti i tipkovni prečac:
  • Windows i Linux: CTRL + p
  • Mac: ⌘ + p
 4. U prozoru koji se otvori odaberite odredište i promijenite postavke ispisa prema potrebi.
 5. Kada budete spremni, kliknite Ispis.