Dùng thử các tính năng thử nghiệm trong Chrome

Trước khi các tính năng được đưa vào Chrome, bạn có thể dùng thử và đưa ra ý kiến phản hồi.

Tip: To try experiments in Search on Chrome, including AI-powered experiences, learn how to sign up for Search Labs.

Bật hoặc tắt các tính năng

Để dùng các tính năng thử nghiệm, hãy tải Chrome Beta xuống.

  1. Mở Chrome.
  2. Bên cạnh thanh địa chỉ, hãy chọn biểu tượng Thử nghiệm .
  3. Bên cạnh tên và phần mô tả của tính năng, hãy chọn mũi tên xuống sau đó Đã bật.
  4. Khởi động lại trình duyệt.

Đưa ra ý kiến phản hồi về các tính năng

Nếu dùng thử bất kỳ tính năng nào, bạn có thể đưa ra ý kiến phản hồi về:

  • Trải nghiệm sử dụng tính năng đó
  • Các vấn đề hoặc sự cố
  • Những điểm cải tiến đề xuất

Cách đưa ra ý kiến phản hồi:

  1. Mở Chrome.
  2. Bên cạnh thanh địa chỉ, hãy chọn biểu tượng Thử nghiệm .
  3. Bên cạnh tên và phần mô tả của tính năng, hãy chọn Gửi ý kiến phản hồi.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính