Testovanie experimentálnych funkcií v Chrome

Pred pridaním funkcií do Chromu ich môžete otestovať a poskytnúť k nim spätnú väzbu.

Tip: To try experiments in Search on Chrome, including AI-powered experiences, learn how to sign up for Search Labs.

Zapnutie alebo vypnutie funkcií

Ak chcete používať experimentálne funkcie, stiahnite si Chrome Beta.

  1. Otvorte Chrome.
  2. Vedľa panela s adresou vyberte Experimenty .
  3. Vedľa názvu a popisu funkcie vyberte šípku nadol a potom Povolené.
  4. Reštartujte prehliadač.

Odoslanie spätnej väzby k funkciám

Ak testujete funkcie, môžete poskytnúť spätnú väzbu, ktorá sa týka:

  • vašich skúseností s danou funkciou,
  • problémov,
  • navrhovaných zlepšení.

Ak chcete poskytnúť spätnú väzbu:

  1. Otvorte Chrome.
  2. Vedľa panela s adresou vyberte Experimenty .
  3. Vedľa názvu a popisu funkcie vyberte Odoslať spätnú väzbu.

Ak chcete odoslať všeobecnú spätnú väzbu k Chromu, zistite, ako nahlásiť problém alebo odoslať spätnú väzbu v Chrome.

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka