Trình xem PDF

Google Chrome có sẵn trình xem PDF được bật theo mặc định. Khi bạn nhấp vào một liên kết PDF trên trang web, tệp sẽ được mở trực tiếp trong cửa sổ trình duyệt của bạn. Các nút điều khiển sau có sẵn ở khu vực bên phải phía dưới của cửa sổ trình duyệt:

Các nút PDF
Phóng vừa trang Phóng vừa chiều rộng Thu nhỏ Phóng to Lưu In

Xem các mẹo bổ sung khi duyệt tài liệu PDF của bạn

 • Lưu tệp PDF
  Ngoài cách nhấp vào nút Lưu, bạn có thể lưu tệp PDF của mình bằng các cách sau:
  • Sử dụng phím tắt Ctrl+S.
  • Nhấp chuột phải trên tệp PDF và chọn Lưu thành.
  • Nhấp vào trình đơn Chrome Chrome menu trên thanh công cụ của trình duyệt và chọn Lưu trang thành.
 • In tệp PDF của bạn
  Ngoài cách nhấp vào nút In, bạn có thể in tệp PDF của mình bằng các cách sau:
  • Sử dụng phím tắt Ctrl+P.
  • Nhấp chuột phải vào tệp PDF và chọn In.
  • Nhấp vào trình đơn Chrome Chrome menu trên thanh công cụ của trình duyệt và chọn In.
 • Điền biểu mẫu
  Các trường của biểu mẫu được đánh dấu màu xanh dương. Nhấp vào một trường của biểu mẫu để nhập ký tự. Nhấn Tab để nhảy tới trường tiếp theo.
 • Tìm kiếm trong tệp PDF của bạn
  Nhấn Ctrl+F để tìm kiếm văn bản trong tệp PDF của bạn. Các kết quả phù hợp với cụm từ tìm kiếm của bạn sẽ được đánh dấu.
 • Tắt trình xem PDF
  Để tắt trình xem sẵn có, hãy nhập chrome:plugins trên thanh địa chỉ và nhấp vào Tắt ở mục "Trình xem PDF của Chrome". Plugin Adobe Reader sẽ tự động được bật lên, nếu bạn đã cài đặt nó.

Nếu bạn không nhìn thấy các nút điều khiển, hãy di chuyển con trỏ xuống góc phải phía dưới của cửa sổ trình duyệt để làm hiện các nút này.

Laura là chuyên gia về Google Chrome, đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy gửi phản hồi về trang này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?