Chia sẻ hoặc liên kết đến các đoạn trích dẫn và văn bản trong Chrome

Bạn có thể tạo một đường liên kết có thể chia sẻ dẫn trực tiếp đến phần văn bản cụ thể đã được làm nổi bật trên một trang.

Cách tạo một đường liên kết mở trực tiếp đến văn bản đã đánh dấu: 

  1. Mở Chrome trên máy tính. 
  2. Truy cập vào trang có văn bản mà bạn muốn chia sẻ. 
  3. Để đánh dấu văn bản bạn muốn chia sẻ, hãy nhấp và giữ văn bản đó rồi kéo chuột.
  4. Để mở trình đơn theo bối cảnh, hãy nhấp chuột phải vào phần văn bản đã đánh dấu.
  5. Chọn Sao chép đường liên kết đến văn bản được làm nổi bật
    • Nếu bạn không thể chọn được tùy chọn này thì có thể là do tính năng này không dùng được trên nội dung đã chọn.
  6. Dán đường liên kết đã sao chép vào bất cứ đâu, chẳng hạn như vào một email hoặc chuỗi thư.

Mẹo: Để xoá nội dung được làm nổi bật khỏi văn bản trong nội dung được liên kết, hãy nhấp chuột phải vào văn bản đã được làm nổi bật rồi chọn Xoá nội dung được làm nổi bật.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính