Zdieľanie citátov a textu v Chrome alebo odkazovanie na ne

Môžete vytvoriť odkaz na zdieľanie, ktorý bude priamo smerovať na konkrétny zvýraznený text na stránke.

Ak chcete vytvoriť odkaz, ktorý sa otvorí priamo na zvýraznenom texte, postupujte takto: 

  1. Otvorte v počítači Chrome. 
  2. Prejdite na stránku s textom, ktorý chcete zdieľať. 
  3. Daný text zvýraznite pridržaním a presunutím myšou.
  4. Kliknutím na zvýraznený text pravým tlačidlom otvorte kontextovú ponuku.
  5. Vyberte Kopírovať odkaz na zvýraznenie
    • Ak túto možnosť nemôžete vybrať, funkcia nemusí pre vybraný obsah fungovať.
  6. Odkaz prilepte na ľubovoľné miesto, napríklad do e‑mailu alebo vlákna správ.

Tip: Ak chcete odstrániť zvýraznenie z textu v prepojenom obsahu, kliknite pravým tlačidlom myši na zvýraznený text a vyberte Odstrániť zvýraznenie.

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka