ส่งออกข้อมูลจาก Chrome

คุณส่งออกและดาวน์โหลดข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บในบัญชี Google ซึ่งส่งผ่านฟีเจอร์การซิงค์ของ Chrome ได้ และดาวน์โหลดข้อมูลที่ยังไม่ได้ลบได้ รวมทั้งสร้างที่เก็บถาวรเพื่อเก็บข้อมูลไว้อ้างอิงหรือใช้ข้อมูลดังกล่าวในบริการอื่นได้ด้วย ดูวิธีดาวน์โหลดข้อมูล

คุณอาจดาวน์โหลดข้อมูลบางอย่างไม่ได้หากใช้บัญชี Google ของที่ทํางานหรือโรงเรียน คุณจะดาวน์โหลดหรือย้ายข้อมูลขององค์กรได้หากเป็นผู้ดูแลระบบขั้นสูงของโดเมน Google ดูวิธีส่งออกข้อมูล G Suite ขององค์กร

ข้อมูลที่ส่งออกจาก Chrome อาจมีดังนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่ากําหนดของคุณ

  • ข้อความที่ป้อนอัตโนมัติ
  • บุ๊กมาร์ก
  • ประวัติในเบราว์เซอร์ Chrome
  • พจนานุกรม
  • ส่วนขยาย
  • เครื่องมือค้นหา
  • การตั้งค่าที่ซิงค์ (รวมธีมและแอป)
ข้อมูลการชำระเงินที่จัดเก็บในบัญชี Google เป็นส่วนหนึ่งของ Google Pay และรวมอยู่ในการส่งออกข้อมูล Google Pay หากต้องการส่งออกรหัสผ่านที่บันทึกไว้จากบัญชี Google โปรดไปที่การตั้งค่าเครื่องมือจัดการรหัสผ่าน
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร