Експортиране на данните ви от Chrome

Можете да експортирате и изтеглите личната информация, която се съхранява в профила ви в Google, докато сте влезли в Chrome. В състояние сте да изтеглите данните, които не са изтрити. Можете да ги използвате в друга услуга или да ги запазите за архива си. Научете как да изтеглите данните си.

Ако използвате служебен или училищен профил в Google, част от данните може да не са налице за изтегляне. Ако сте суперадминистратор на домейна си от Google, можете да изтеглите или мигрирате данните на организацията си. Научете как да експортирате данните в Google Workspace на организацията си.

В зависимост от предпочитанията ви експортираните данни от Chrome може да включват:

  • данни за автоматичното попълване;
  • отметки;
  • историята на браузъра Chrome;
  • речника;
  • разширенията;
  • търсещите машини;
  • настройките, които съдържат теми и приложения.
Данните за плащане, които съхранявате в профила си в Google, са част от Google Pay и са включени в експортирането на данни от тази услуга. За да експортирате запазените пароли от профила си в Google, моля, посетете настройките за мениджъра на паролите.
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню