Dấu trang của Google

Dấu trang của Google Chrome khác biệt với các dấu trang được lưu trong Dấu trang của Google. Mặc dù hiện không thể tự động đồng bộ hóa hai nhóm dấu trang này, bạn có thể sử dụng bookmarklet để dễ dàng tạo Dấu trang của Google trong Google Chrome.

Kéo bookmarklet vào thanh dấu trang của Google Chrome: Dấu trang của Google

Bất cứ khi nào bạn truy cập một trang web mà bạn muốn lưu vào trang Dấu trang của Google, bạn chỉ cần nhấp vào bookmarklet trong thanh dấu trang.

Bài viết này hữu ích như thế nào:

Phản hồi được ghi lại. Cảm ơn bạn!
  • Hoàn toàn không hữu ích
  • Không hữu ích lắm
  • Có phần hữu ích
  • Rất hữu ích
  • Cực kỳ hữu ích