Google oznake

Oznake Google Chrome odvojene su od onih spremljenih u Google oznake. Premda trenutačno nije moguće automatski sinkronizirati ta dva skupa oznaka, možete upotrijebiti opciju označavanja za jednostavno stvaranje Google oznaka u Google Chromeu.

Ovu opciju označavanja povucite na traku oznaka Google Chrome: Google Bookmark

Kod svakog posjeta web-stranici koju želite spremiti na stranicu Google oznake, jednostavno kliknite opciju označavanja na traci oznaka.