Apparaten inschrijven en wissen

Schrijf de Chrome OS-apparaten in die u wilt beheren via de beheerdersconsole. Wis apparaten die zijn kwijtgeraakt of gestolen of schrijf deze uit.