Bildirim

Ofise dönüş stratejinizi mi planlıyorsunuz? Chrome OS'in nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.

Chrome Browser Enrollment Token API'yi kullanma

Yetkilendirme

Enrollment Token API'ye erişmek için gerekli yetkilendirme Chrome Browser Cloud Management'sTakeout API Service Script kılavuzunda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bir erişim jetonu almak için kullanıcıların oradan da aynı adımları uygulaması gerekir.

ChromeEnrollmentToken

ChromeEnrollmentToken, Chrome Tarayıcı'nın kaydını tanımlamak için kullanılan bir dizedir.

Kaynak Temsili

Directory API'de ChromeEnrollmentToken kaynağı için aşağıdaki JSON şablonu kullanılır:

{

"kind": "admin#directory#chromeEnrollmentToken",

"orgUnitPath": string,

"token": string,

"tokenPermanentId": string,

"customerId": string,

"orgUnitPath": string,

"state": enum {
    "active",

    "expired",

    "revoked",

}

"expiration": oneof {

    "expireTime": dateTime,

    "ttl": duration

  }

"creatorId": string,

"creationTime": dateTime,

"revokerId": string,

"revokeTime": dateTime,

"tokenType": enum {

    "chromeBrowser"

  }

}

API'yi çağırma

Bir hesaba ilişkin tüm kayıt jetonlarını listeleme

Bir kuruluş birimindeki hesabın tüm Chrome kayıt jetonlarını listelemek için aşağıdaki GET isteğini kullanın ve aşağıdaki "Yetkilendirme" bölümünden alınan erişim jetonunu dahil edin. 

Not: Okunabilirliği artırmak açısından bu kod örneğine satır sonları eklenmiştir.

GET
https://www.googleapis.com/admin/directory/v1.1beta1/customer/
{my_customer|customerId}/chrome/enrollmentTokens?query=
{query_string}&pageSize={number_of_results_to_return}
&pageToken={page_token_from_previous_request}&orgUnitPath={/org-unit-path}

  • customerId, müşterinin Google hesabının benzersiz bir tanımlayıcısıdır.
  • Bir hesap yöneticisinin kimliğine büründüğünüzde, hesabınızın müşteri kimliğini temsil eden my_customer dizesini de kullanabilirsiniz. customerId değerini almanın bir diğer yolu da Kullanıcı alma işlemini kullanmaktır. İşlemin userKey yolu parametresinde yönetici e-posta adresinizi veya yöneticinizin benzersiz kullanıcı kimliği değerini kullanın.

Aşağıda, istekte kullanılabilecek tüm yük parametreleri belirtilmiştir:

Parametre Zorunlu Tür Açıklama
orgUnitPath isteğe bağlı dize Yalnızca belirli bir kuruluş biriminde oluşturulan kayıt jetonlarını listeler.  Bu alan belirtilmezse bu müşterinin tüm kayıt jetonları listelenir.
pageSize isteğe bağlı tam sayı Döndürülecek maksimum sonuç sayısı. Maksimum ve varsayılan değer 100'dür.
pageToken isteğe bağlı dize pageToken sorgu parametresi, sorgu sonuçlarının bir sonraki sayfasını istemek için kullanılır. Takip eden isteğin pageToken sorgu parametresi, önceki yanıtınızdaki nextPageToken parametresidir. Not: page_token alanına sahip istekler, page_token öğesini oluşturan istekle aynı sorguyu ve org_unit_path alan değerini içermelidir.
query isteğe bağlı dize Listelenen jetonları filtrelemek için kullanılan arama dizesi. Liste sayfası sorgu dilinin biçimi aşağıdaki bölümde (Filtre Sorgusu Dili) açıklanmıştır.

Örnek

Bir istek örneği

GET https://www.googleapis.com/admin/directory/v1.1beta1/customer/my_customer/chrome/enrollmentTokens?pageSize=1&orgUnitPath=”/Org-unit-path”

JSON yanıtı

Başarılı bir istek HTTP 200 durum kodu döndürür. Yanıt, durum koduyla birlikte Chrome Kayıt Jetonu özelliklerini döndürür:

{
  kind: "admin#directory#chromeEnrollmentTokens",
  "chrome_enrollment_tokens": [
    {
      "tokenId": "token_id_value",
      "tokenPermanentId": "token_Permanent_id_value",
      "kind": "admin#directory#chromeEnrollmentToken",
      "orgUnitPath": "/Org-unit-path",
      "state": "active",
      "creator_id": “unique_id_of_user",
      "create_time": "2020-04-30T19:22:44Z",
      "tokenType": "chromeBrowser",
    }
  ],
  "nextPageToken": "abcdefghijkl123"
}

Filtre Sorgu Dili

Bir liste isteğinde "query" parametresini kullandığınızda isteğin eşleşme olarak değerlendirilmesi için sorgudaki her terimin aşağıdaki parametrelerden biriyle eşleşmesi gerekir. Döndürülen jetonların, terimdeki alan değeriyle eşleşecek şekilde daraltılmasını seçebilirsiniz. Sorguda operatör (alan) belirtmezseniz arama tüm kayıt jetonlarını bulur.

Örneğin,
{URL}?query="device_type:CHROME_BROWSER+token_state:REVOKED",
sorgusu, aşağıdakiler gibi kayıt jetonları döndürecektir:

{
  "tokenId": "token_id_value",
  "tokenPermanentId": "token_Permanent_id_value",
  "kind": "admin#directory#chromeEnrollmentToken",
  "orgUnitPath": "/Org-unit-path",
  “tokenState”: “revoked”,
  “creatorId”: “unique_id_of_user”,
  "create_time": "2020-04-30T19:22:44Z",
  "tokenType": "chromeBrowser",
}

Aramanızı belirli bir alana odaklamak için aşağıdaki alanları belirtebilirsiniz:

Alan Açıklama
device_type Kayıt jetonlarının kullanıldığı cihaz türü. Şu an yalnızca CHROME_BROWSER desteklenmektedir.
token_state Kayıt jetonunun durumu. Desteklenen değerler: REVOKED, ACTIVE, EXPIRED.

Kayıt jetonu oluşturma

Bir kuruluş biriminde Chrome kayıt jetonu oluşturmak için aşağıdaki POST isteğini kullanın ve aşağıdaki "Yetkilendirme" bölümünden alınan erişim jetonunu dahil edin.

Not: Okunabilirliği artırmak açısından bu kod örneğine satır sonları eklenmiştir.

POST
https://www.googleapis.com/admin/directory/v1.1beta1/customer/
{my_customer|customerId}/chrome/enrollmentTokens

  • customerId, müşterinin Google hesabının benzersiz bir tanımlayıcısıdır.
  • Bir hesap yöneticisinin kimliğine büründüğünüzde, hesabınızın müşteri kimliğini temsil eden my_customer dizesini de kullanabilirsiniz. customerId değerini almanın bir diğer yolu da Kullanıcı alma işlemini kullanmaktır. İşlemin userKey yolu parametresinde yönetici e-posta adresinizi veya yöneticinizin benzersiz kullanıcı kimliği değerini kullanın.

Aşağıda, istekte kullanılabilecek tüm yük parametreleri belirtilmiştir:

Parametre Zorunlu Tür Açıklama
expire_time isteğe bağlı dize Oluşturulan kayıt jetonunun geçerlilik süresi, "yyyy-AA-ggTss:dd:ssZ" biçimindedir. Bu alan belirtilmezse kullanıcılar iptal edene kadar kayıt jetonu kullanılır.
org_unit_path isteğe bağlı dize Kayıt jetonu oluşturulacak kuruluş birimi. Bu alan belirtilmezse kök kuruluş birimi için kayıt jetonu oluşturulur.
token_type zorunlu dize Kayıt jetonunun oluşturulacağı Chrome cihazın türü. Şu an yalnızca "CHROME_BROWSER" desteklenmektedir.
ttl isteğe bağlı dize "s" son eki ile saniye cinsinden kodlanmış, oluşturulan kayıt jetonunun kullanım süresi. Örneğin, bir jetonun 1 saat kullanılabilmesi için bu alan "3600s" olarak ayarlanmalıdır. Bu alan belirtilmezse kullanıcılar iptal edene kadar kayıt jetonu kullanılır.

Örnek

Bir istek örneği

POST https://www.googleapis.com/admin/directory/v1.1beta1/customer/my_customer/chrome/enrollmentTokens
{
  "token_type": "CHROME_BROWSER",
  "org_unit_path": "/org-unit-path",
  "expire_time": "2021-04-30T19:22:44Z",
}

JSON yanıtı

Başarılı bir istek HTTP 200 durum kodu döndürür. Yanıt, durum koduyla birlikte Chrome Kayıt Jetonu özelliklerini döndürür:

{
  "tokenId": "token_id_value",
  "tokenPermanentId": "token_Permanent_id_value",
  "kind": "admin#directory#chromeEnrollmentToken",
  "orgUnitPath": "/Org-unit-path",
  "state": "active",
  "creatorId”: "unique_id_of_user",
  "create_time": "2020-04-30T19:22:44Z",
  "expire_time": "2021-04-30T19:22:44Z",
  "tokenType": "chromeBrowser",
}

Kayıt jetonunu iptal etme

Bir kayıt jetonunu iptal etmek için aşağıdaki POST isteğini kullanın ve aşağıdaki "Yetkilendirme" bölümünden alınan erişim jetonunu dahil edin. 

Not: Okunabilirliği artırmak açısından bu kod örneğine satır sonları eklenmiştir.

POST
https://www.googleapis.com/admin/directory/v1.1beta1/customer/
{my_customer|customerId}/chrome/enrollmentTokens/{tokenPermanentId}:revoke

  • customerId, müşterinin Google hesabının benzersiz bir tanımlayıcısıdır.
  • Bir hesap yöneticisinin kimliğine büründüğünüzde, hesabınızın müşteri kimliğini temsil eden my_customer dizesini de kullanabilirsiniz. customerId değerini almanın bir diğer yolu da Kullanıcı alma işlemini kullanmaktır. İşlemin userKey yolu parametresinde yönetici e-posta adresinizi veya yöneticinizin benzersiz kullanıcı kimliği değerini kullanın.
  • tokenPermanentId, kayıt jetonunun benzersiz tanımlayıcısıdır ve "List" veya "Create" yanıtlarındaki "tokenPermanentId" alanında yer alır.

Örnek

Bir istek örneği

POST https://www.googleapis.com/admin/directory/v1.1beta1/customer/my_customer/chrome/enrollmentTokens/token_permanent_id_value:revoke

JSON yanıtı

Başarılı bir istek HTTP 200 durum kodu döndürür.

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü