Övervaka och förhindra återanvändning av lösenord

Översikt: Kontrollera återanvändning av lösenord

Som Chrome-administratör kan du förhindra att användarna använder sitt lösenord på farliga webbplatser eller webbplatser som inte är auktoriserade av organisationen. Genom att förhindra återanvändning av lösenord på flera webbplatser kan du skydda organisationen mot att konton utsätts för intrång.

Alternativ för lösenordsskydd

  • Passiv övervakning – logga återanvändning av lösenord i det lokala filsystemet eller Windows Event® Logger utan att visa varningar för användarna. Mer information finns i Konfigurera passiv övervakning av lösenord.
  • Aktiv identifiering – visa en varning för användarna och uppmana dem att ändra sitt lösenord när de återanvänder det på webbplatser för nätfiske eller webbplatser som du inte har auktoriserat. Händelser loggas i det lokala filsystemet eller Windows Event Logger. Mer information finns i Konfigurera aktiv lösenordsidentifiering.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?