Migrera från Cloud Print

Google Cloud Print fasas ut i december 2020.

 • Före slutet av 2020: Du bör hitta en alternativ utskriftslösning och migrera utskriftstjänsterna.
 • 1 januari 2021: Google Cloud Print stöds inte längre och det går inte att skriva ut med Cloud Print från någon enhet i något operativsystem.

Rekommenderade utskriftsalternativ

 • Integrerad utskrift (CUPS) för enheter som kör Chrome OS.
 • För andra enheter eller scenarier med flera operativsystem rekommenderar vi respektive plattforms infrastruktur för integrerad utskrift eller samarbete med utskriftspartner.
Integrerad utskrift (CUPS) för Chrome-enheter

För Chrome-enheter kan du använda administratörskonsolen för att konfigurera CUPS för utskrift till lokala skrivare och nätverksskrivare. Mer information finns i Hantera lokala skrivare och nätverksskrivare.

På samma sätt som Cloud Print kan du hantera integrerade skrivare för användarna. Däribland:

 • Standardinställningar för användarutskrift med dubbelsidig utskrift och färgutskrift
 • Användarkonto och filnamn i IPP-rubriken för utskriftsjobbet inkluderas via en säker IPPS-anslutning. Detta möjliggör utskriftsfunktioner från tredje part, till exempel säker utskrift och spårning av utskriftsanvändning.
 • Konfigurera avancerade utskriftsattribut (häftning, pappersmagasin, stiftutskrift). 
 • Hantering av pinkod Detta gör att användarna kan ange en pinkod när de skickar ett utskriftsjobb och släppa utskriftsjobbet för utskrift när de anger en pinkod på skrivaren.
 • Tilläggs-API:er för tredje parts åtkomst till metadata för utskriftsjobb och sändning av utskriftsjobb.

Mer information om hur du konfigurerar utskriftspolicyer finns i Ange Chrome-policyer för användare och webbläsare.

Kommande funktioner för integrerad utskrift (CUPS)

Tillgängligt innan Google Cloud Print fasas ut

 • Stöd för externa CUPS-skrivarservrar, inklusive autentisering.
 • Princip för konfiguration av anslutningar till externa CUPS-skrivarservrar. 
 • API:er för skrivarhanteringsfunktioner.
Utskriftspartner

Förutom integrerad utskrift kan du använda utskriftstjänster som tillhandahålls av en utskriftspartner. Följ länkarna nedan om du vill veta mer om våra utskriftspartner.

Om du vill konfigurera utskriftstjänster från en utskriftspartner via administratörskonsolen läser du Konfigurera utskrift med en utskriftspartner.

Nästa steg

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?