Migrera från Cloud Print

Google Cloud Print fasades ut i januari 2021 och stöds inte längre.

Det går inte att skriva ut med Google Cloud Print från enheter i alla operativsystem. Vi rekommenderar att du hittar en alternativ utskriftslösning och migrerar dina utskriftstjänster.

Rekommenderade utskriftsalternativ

 • Utskrift (CUPS) för Chrome OS-enheter.
 • För andra enheter eller scenarier med flera operativsystem rekommenderar vi respektive plattforms infrastruktur för utskrift eller samarbete med utskriftspartner.
Utskrift (CUPS) för Chrome-enheter

För Chrome OS-enheter kan du använda Googles administratörskonsol för att konfigurera CUPS för utskrift till lokala skrivare och nätverksskrivare. Mer information finns i Hantera lokala skrivare och nätverksskrivare.

På samma sätt som Cloud Print kan du hantera skrivare för användarna. Däribland:

 • Standardinställningar för användarutskrift med dubbelsidig utskrift och färgutskrift
 • Användarkonto och filnamn i IPP-rubriken för utskriftsjobbet inkluderas via en säker IPPS-anslutning. Detta möjliggör utskriftsfunktioner från tredje part, till exempel säker utskrift och spårning av utskriftsanvändning.
 • Konfigurera avancerade utskriftsattribut (häftning, pappersmagasin, stiftutskrift). 
 • Hantering av pinkod Detta gör att användarna kan ange en pinkod när de skickar ett utskriftsjobb och släppa utskriftsjobbet för utskrift när de anger en pinkod på skrivaren.
 • Tilläggs-API:er för tredje parts åtkomst till metadata för utskriftsjobb och sändning av utskriftsjobb.

Mer information om hur du konfigurerar utskriftspolicyer finns i Ange Chrome-policyer för användare och webbläsare.

Kommande funktioner för utskrift (CUPS)

Tillgängligt innan Google Cloud Print fasas ut

 • Stöd för externa CUPS-skrivarservrar, inklusive autentisering.
 • Princip för konfiguration av anslutningar till externa CUPS-skrivarservrar. 
 • API:er för skrivarhanteringsfunktioner.
Utskriftspartner

Förutom integrerad utskrift kan du använda utskriftstjänster som tillhandahålls av en utskriftspartner. Följ länkarna nedan om du vill veta mer om våra utskriftspartner.

Om du vill konfigurera utskriftstjänster från en utskriftspartner via administratörskonsolen läser du Konfigurera utskrift med en utskriftspartner.

Spara på Google Drive från förhandsgranskningen

Från och med december 2020 är alternativet Spara på Drive inte tillgängligt för Windows-, MacOS- och Linux-enheter. Du kan spara dokument på Google Drive från förhandsgranskningen.

Så här sparar du från förhandsgranskningen

Viktigt! Kontrollera att du har installerat tillägget Spara på Google Drive

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Öppna sidan, bilden eller filen som du vill skriva ut.
 3. Välj Arkivföljt avSkriv ut. Du kan också använda ett kortkommando:
  • Windows och Linux: Ctrl + P
  • Mac: ⌘ + P
 4. Välj Spara på Drive på listan Destination.
  Om Spara på Drive  inte finns med på listan väljer du Visa mer ...  och väljer alternativet därifrån. 
 5. Välj Spara.

Så här sparar du med Säkerhetskopiera och synkronisera eller med Drive Direktsynk:

Viktigt! Om du vill spara på Google Drive från förhandsgranskningen kontrollerar du att du har installerat Säkerhetskopiera och synkronisera eller Drive Direktsynk.

 1. Klicka på Spara PDF.
 2. Ladda upp PDF-filen till Drive via Säkerhetskopiera och synkronisera eller Drive Direktsynk.

Så här laddar du upp till Drive med Drive Web:

 1. Klicka på Spara PDF.
 2. Öppna drive.google.com.
 3. Klicka på + och välj Filuppladdning.
 4. Välj en mapp.

Nästa steg

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?