Migrera från Cloud Print

Google Cloud Print, Googles molnbaserade utskriftslösning som har varit i beta sedan 2010, stöds inte längre från och med den 31 december 2020. Från och med den 1 januari 2021 går det inte att skriva ut med Cloud Print från någon enhet i något operativsystem. Vi rekommenderar att du hittar en alternativ utskriftslösning och migrerar dina utskriftstjänster innan 2020 är slut. För enheter som kör Chrome OS rekommenderar vi integrerad utskrift (CUPS). För andra enheter eller scenarier med flera operativsystem rekommenderar vi respektive plattforms infrastruktur för inbyggd utskrift eller samarbete med en leverantör av utskriftslösningar.

Överväg integrerad utskrift (CUPS) för Chrome-enheter

För Chrome-enheter kan du använda Googles administratörskonsol för att konfigurera CUPS för utskrift till lokala skrivare och nätverksskrivare. När du lägger till en skrivare visas den automatiskt i användarnas lista över skrivare och de kan börja skriva ut utan ytterligare konfiguration.

Nuvarande och kommande funktioner för integrerad utskrift (CUPS)

Nuvarande eller kommer att stödjas i slutet av 2019

  • Administratörskonsolens gränssnitt för hantering av tusentals CUPS-baserade skrivare för användare, enheter och hanterade gäster per organisationsenhet (den gamla gränsen på 20 skrivare har tagits bort)
  • Administratörskonsolens policy för hantering av standardvärden för användarutskrifter för dubbelsidig utskrift och färgutskrift
  • Stöd för avancerade utskriftsattribut (häftning, pappersmagasin, stiftutskrift)
  • Administratörskonsolens princip för att inkludera användarkonto och filnamn i IPP-rubriken för utskriftsjobbet via en säker IPPS-anslutning, vilket möjliggör utskriftsfunktioner från tredje part, som säker utskrift och spårning av utskriftsanvändning
  • Administratörskonsolens princip för hantering av pinkodutskrift, så att användarna kan ange en pinkod när de skickar ett utskriftsjobb och frisläppa utskriftsjobbet för utskrift när de anger en pinkod på skrivaren

Tillgängligt innan Google Cloud Print fasas ut

  • Stöd för externa CUPS-skrivarservrar, inklusive autentisering
  • Princip för konfiguration av anslutningar till externa CUPS-skrivarservrar 
  • API:er för tredje parts åtkomst till metadata för utskriftsjobb, sändning av utskriftsjobb och funktioner för skrivarhantering

Använda en utskriftspartner

Utöver integrerad utskrift kan du använda en utskriftspartner. Följ länkarna nedan för exempel på ett några som är tillgängliga:

Nästa steg

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?