Web-apps automatisch installeren

Geldt voor beheerde Chrome-browsers en apparaten met Chrome OS.

Als beheerder kun je web-apps voor de Chrome-browser automatisch installeren voor gebruikers in je organisatie. Gebruikers kunnen de apps vervolgens snel openen via de Launcher op Chrome-apparaten of in de Chrome-browser op andere apparaten.

Stap 1: Het beleid bekijken

Beleid Beschrijving en instellingen

WebAppInstallForceList

Specifieke web-apps automatisch installeren zonder dat de gebruiker iets hoeft te doen. Gebruikers kunnen deze apps niet uitschakelen of verwijderen.

Niet ingesteld: Web-apps worden niet automatisch geïnstalleerd.

Stap 2: Het beleid instellen

Klik hieronder voor de stappen, afhankelijk van hoe je dit beleid wilt beheren.

Windows
Geldt voor Windows-gebruikers die inloggen op een beheerd account in de Chrome-browser.

Met Groepsbeleid

Doe het volgende in de Groepsbeleidsbeheer-editor (map Computer of Gebruikersconfiguratie):

 1. Ga naar Beleid en dan Beheersjablonen en dan Google en dan Google Chrome.
 2. Open Lijst met afgedwongen geïnstalleerde web-apps instellen.
  Tip: Als je dit beleid niet ziet, download je de nieuwste beleidstemplate.
 3. Schakel het beleid in en voer de compacte JavaScript® Object Notation-gegevens (JSON-gegevens) van het beleid in het tekstvak in.
  Opmerking: Voer JSON-gegevens in als één regel, zonder regeleinden. Je kunt een JSON-compressietool van derden gebruiken om beleid te valideren en comprimeren tot één regel.
 4. Stel het beleid in voor de web-app:
  1. Voeg de URL's toe van de web-apps die je automatisch op de computers van gebruikers wilt laten installeren. Gebruik URL's zonder omleidingen, behalve omleidingen waarmee mogelijk queryparameters worden gewijzigd. Gebruik voor Google Maps bijvoorbeeld https://www.google.com/maps, niet https://maps.google.com.
  2. (Optioneel) Als je wilt dat URL's worden geopend in een nieuw tabblad of venster, stel je default_launch_container in op tab of window. Standaard worden web-apps geopend in een nieuw tabblad.
  3. (Optioneel) Als je een snelkoppeling wilt maken, stel je create_desktop_shortcut in op true.
 5. Implementeer de update voor je gebruikers.

In het voorbeeld zie je hoe je het volgende doet:

 • Google Maps en Google Documenten automatisch laten installeren.
 • Een snelkoppeling toevoegen voor Google Maps.
 • Google Maps openen in een nieuw venster.
 • Documenten openen in een nieuw tabblad.

Voorbeeld van JSON-gegevens

[
{
    "create_desktop_shortcut": true, 
    "default_launch_container": "window", 
    "url": "https://www.google.com/maps"
  }, 
  {
    "default_launch_container": "tab", 
    "url": "https://www.docs.google.com"
  }
]

Compacte JSON-gegevens

[{"create_desktop_shortcut":true,"default_launch_container":"window","url":"https://www.google.com/maps"},{"default_launch_container":"tab","url":"https://www.docs.google.com"}]

Mac
Geldt voor AppleMac-gebruikers die zijn ingelogd op een beheerd account in de Chrome-browser.
Doe het volgende in het configuratieprofiel voor Chrome-beleid (.plist-bestand):
 1. Voeg de volgende sleutels toe of update deze in de sleutel <WebAppInstallForceList>: 
  1. Voeg de URL's toe van de web-apps die je automatisch op de computers van gebruikers wilt laten installeren. Gebruik URL's zonder omleidingen, behalve omleidingen waarmee mogelijk queryparameters worden gewijzigd. Gebruik voor Google Maps bijvoorbeeld https://www.google.com/maps, niet https://maps.google.com.
  2. Als je wilt dat URL's worden geopend in een nieuw tabblad of venster, stel je de sleutel <default_launch_container> in op <string>waarde</string>, waarbij waarde de optie tab of window is.  Standaard worden web-apps geopend in een nieuw tabblad en heeft de sleutel <create_desktop_shortcut> geen invloed op de Mac-apparaten van gebruikers.
 2. Implementeer de wijziging voor je gebruikers.

In het voorbeeld zie je hoe je het volgende doet:

 • Google Maps en Google Documenten automatisch laten installeren.
 • Google Maps openen in een nieuw venster.
 • Documenten openen in een nieuw tabblad.

<key>WebAppInstallForceList</key>
<array>
  <dict>
    <key>default_launch_container</key>
    <string>window</string>
    <key>url</key>
    <string>https://www.google.com/maps</string>
  </dict>
  <dict>
    <key>default_launch_container</key>
    <string>tab</string>
    <key>url</key>
    <string>https://www.docs.google.com</string>
  </dict>
</array>

Linux

Doe het volgende in je voorkeursbewerker voor JSON-bestanden:

 1. Ga naar de map /etc/opt/chrome/policies/managed.
 2. Maak of update een JSON-bestand.
 3. Doe het volgende voor WebAppInstallForceList:
  1. Voeg bij url de URL's toe van de web-apps die je automatisch op de computers van gebruikers wilt laten installeren. Gebruik URL's zonder omleidingen, behalve omleidingen waarmee mogelijk queryparameters worden gewijzigd. Gebruik voor Google Maps bijvoorbeeld https://www.google.com/maps, niet https://maps.google.com.
  2. (Optioneel) Als je wilt dat URL's worden geopend in een nieuw tabblad of venster, stel je default_launch_container in op tab of window. Standaard worden web-apps geopend in een nieuw tabblad.
  3. (Optioneel) Als je een snelkoppeling wilt maken, stel je create_desktop_shortcut in op true.
 4. Implementeer de update voor je gebruikers. 

In het voorbeeld zie je hoe je het volgende doet:

 • Google Maps en Google Documenten automatisch laten installeren.
 • Een snelkoppeling toevoegen voor Google Maps.
 • Google Maps openen in een nieuw venster.
 • Documenten openen in een nieuw tabblad.

WebAppInstallForceList: [
  {
    "create_desktop_shortcut": true, 
    "default_launch_container": "window", 
    "url": "https://www.google.com/maps"
  }, 
  {
    "default_launch_container": "tab", 
    "url": "https://www.docs.google.com"
  }
]

Stap 3: Het beleid controleren op de apparaten van gebruikers

Nadat je Chrome-beleid hebt toegepast, moeten gebruikers de Chrome-browser opnieuw starten voordat de instellingen van kracht worden. Controleer vervolgens op de apparaten van gebruikers of het beleid juist wordt toegepast.

 1. Ga op een beheerd apparaat naar chrome://policy.
 2. Klik op Beleid opnieuw laden.
 3. Vink het vakje aan voor Beleid weergeven zonder waarde ingesteld.
 4. Controleer of bij WebAppInstallForceList de Status is ingesteld op OK en of de beleidswaarden overeenkomen met de waarden die je hebt ingesteld in het beleid.

Problemen oplossen

Als een opgegeven URL niet wordt geladen, zien gebruikers een placeholder-app in plaats van de echte app en het app-logo. Hoe je dit probleem kunt oplossen, hangt af van de reden waarom de placeholder-app wordt weergegeven. Bijvoorbeeld:

 • De URL wordt omgeleid naar een andere bron: Je moet de URL bewerken zodat deze de uiteindelijke URL van de web-app gebruikt na de omleiding. We raden je aan de URL rechtstreeks vanuit de adresbalk van de browser te kopiëren en te plakken. Bijvoorbeeld:
  • Als je example.com hebt opgegeven en deze URL wordt omgeleid naar www.example.com, moet je de URL wijzigen in www.example.com.
  • Als je http://example.com hebt opgegeven en deze URL wordt omgeleid naar https://example.com, moet je de URL wijzigen in https://example.com.
 • De URL wordt omgeleid naar een inlogpagina: Gebruikers moeten de app openen, inloggen via de omgeleide pagina en de app weer sluiten.
 • De URL is alleen toegankelijk in het netwerk van je organisatie: Gebruikers moeten verbinding maken met het netwerk en vervolgens de app openen en sluiten of de Chrome-browser of het apparaat met Chrome OS opnieuw opstarten.
 • De URL is tijdelijk niet beschikbaar vanwege updates of onderhoud: Vraag je gebruikers de Chrome-browser of het apparaat met Chrome OS opnieuw op te starten. Als dat niet werkt, vraag je ze de app opnieuw te openen en te sluiten wanneer de URL weer beschikbaar is.

Gerelateerde onderwerpen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?