Optimera webbläsaren Chrome på virtuella datorer

För administratörer som hanterar Chrome-webbläsaren på Windows för ett företag eller en skola.

Som administratör kan du distribuera Chrome i en VDI-miljö (Virtual Desktop Infrastructure) som Citrix® Virtual Apps and Desktops. Om webbläsaren Chrome körs för långsamt eller använder för mycket minne följer här några förslag på hur du kan förbättra dess prestanda i en VDI-miljö.

Konfigurera VDI-miljön

  • Serverminne och CPU-storlek – hur många användare som kan använda webbläsaren Chrome samtidigt på virtuella datorer beror på dina VDI-servrars minne och CPU-resurser. För Chrome rekommenderar Google 1 GB RAM och mellan 2 och 4 virtuella processorer (vCPU) per virtuell dator. Kontrollera att dessa rekommendationer passar din organisation. Om du till exempel vill låta 100 användare använda Chrome samtidigt på virtuella datorer behöver du minst 100 GB RAM och 200 vCPU.
  • Maskinvaruacceleration – om din VDI-server inte stöder grafikprocessorer (GPU) använder du redigeraren för hantering av gruppolicy och ställer in policyn Använd maskinvaruacceleration användarhastighetsaccelerationen när det är tillgängligtfalsk.
  • Tillägg – tillägg kan förbruka mycket minne eller öka tiden det tar att starta webbläsaren Chrome. Google rekommenderar att du begränsar antalet tillägg som användare kan installera. Mer information finns i Ange app- och tilläggspolicyer för Chrome (Windows).
  • Användarprofiler för roaming – slå på användarprofiler för roaming så att användarna får en konsekvent Chrome-upplevelse varje gång de använder webbläsaren på en virtuell dator. Mer information finns i Använd Chrome-webbläsaren med användarprofiler för roaming.

Dela följande information med användarna

  • Stäng flikar som inte används – ju fler flikar användare har öppet samtidigt, desto hårdare måste Chrome jobba. Uppmana användarna att stänga flikar som de inte använder. Alternativt kan du implementera eller låta användare installera ett tillägg som minskar minnesanvändningen genom att stänga av flikar som inte används, till exempel The Great Suspender
  • Undvik överbelastning i nätverket – uppmana användarna att inte samtidigt använda streamingtjänster på virtuella datorer. Till exempel ökar 100 användare som tittar på YouTube användningen av både nätverksbandbredd, minne och CPU-resurser. Tänk på att GPU:er inte används på de flesta VDI-servrar.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?