Tillåt privat surfning

Den här sidan är för IT-administratörer som hanterar Chrome-webbläsare eller Chrome-enheter för företag eller skolor

Som Chrome-administratör kan du låta användarna surfa på webben privat. Till exempel kan flera användare dela samma enhet utan att kunna se andra användares surfhistorik och Chrome-profilinformation.

Steg 1: Jämför alternativ för att surfa privat

Bestäm vilken typ av privat surfning som är rätt för användarna i din organisation.

 • Tillfällig – användarna loggar in på Chrome och har åtkomst till en hel webbläsarsession. De kan till exempel använda Chrome-synkronisering för att synkronisera och spara bokmärken, historik och andra inställningar i sitt Google-konto. När de loggar ut från Chrome eller stänger webbläsaren raderas all lokal data. Tillfällig surfning är användbar för delade enheter med flera användare.
 • Gäst – användare kan surfa på webben utan att logga in på sitt Google-konto eller påverkas av befintliga Chrome-profiler på en enhet. Data från webbläsarsessioner sparas inte på den lokala disken. Gästsessioner är användbara för att låta andra användare besöka webbplatsen privat utan att logga in. Till exempel kan användare tillhandahålla certifikat eller samla in loggar som bidrar till att felsöka problem med Chrome.
 • Inkognito – användarna kan surfa på webben med ett separat Chrome-fönster från det som de är inloggade i. Användarna kan växla mellan inkognitofönster och sina vanliga Chrome-fönster, men de surfar bara privat när de använder ett inkognitofönster. Data från webbläsarsessioner sparas inte på den lokala disken. Inkognitofönster är användbara när användare vill surfa på webben tillfälligt utan att behålla historiken eller använda tidigare historik. Om en användare till exempel har loggat in på sitt personliga konto och vill logga in på Googles administratörskonsol med ett annat konto, ger inkognitoläget separering och tillfällighet.

Användarna kan surfa i Chrome som gäst eller i inkognitoläge om du inte använder policyer för att inaktivera dessa surflägen. Användarna kan bara surfa i Chrome i tillfälligt läge om du använder policy för att tvinga dem att göra det. I följande tabell jämförs vanliga funktioner som är tillgängliga för tillfälligt läge, gästsessioner och privat inkognitoläge.

Funktion Tillfälligt Gäst Inkognito
Användare kan lägga till bokmärken. Ja
Bokmärken tas bort när webbläsarsessionen är slut.
Nej Ja
Bokmärken finns kvar när webbläsarsessionen är slut.
Chrome-synkronisering är tillgänglig. Ja Nej Nej
Data skrivs till disk under webbläsarsessionen. Ja
Data tas bort när webbläsarsessionen är slut.
Nej Nej
Användare kan använda tillägg. Ja Nej Ja
Användare måste individuellt aktivera tillägg i inkognitoläge.
Användare kan starta Chrome i det här läget. Nej Nej Ja
Användare kan öppna de flikarna som nyss stängts på nytt. Ja Nej Nej
Webbhistoriken sparas. Ja (endast om Chrome-synkronisering har aktiverats) Nej Nej

Steg 2: Granska policyer

Policy Beskrivning

BrowserGuestModeEnabled

Anger om användare kan använda webbläsaren Chrome som gäst. Gästanvändare kan surfa på webben utan att behöva logga in på sitt Google-konto.

Ej inställt: Gästsessioner är tillåtna.

DeviceEphemeralUsersEnabled

Anger om du vill rensa lokal användardata när användare loggar ut från Chrome.

Ej inställt: Enheter som kör Chrome OS behåller lokal användardata.

DeviceGuestModeEnabled

Anger om användare kan använda en enhet som kör Chrome OS som gäst. Gästanvändare kan surfa på webben utan att behöva logga in på sitt Google-konto.

Ej inställt: Gästanvändare kan surfa på webben

ForceEphemeralProfiles

Anger om du vill byta till tillfällig surfning när Chrome startar.

Om du använder lokala verktyg för att tillämpa policyer som styr Chrome gäller den här policyn för alla användare som loggar in på Chrome, inklusive personliga Gmail-konton. Om du använder Googles administratörskonsol för att hantera policyer på användarnivå från molnet gäller denna policy enbart när användare loggar in på Chrome med sitt hanterade Google-konto.

Ej inställt: Chrome övergår inte till tillfällig surfning.

IncognitoModeAvailability

Anger om användare kan surfa på webben i ett inkognitofönster i Chrome och på enheter som kör Chrome OS.

Välj ett av alternativen:

 • 0 – inkognitoläge tillgängligt: Användare kan öppna webbsidor i ett inkognitofönster.
 • 1 – inkognitoläge inaktiverat: Användare kan öppna webbsidor i ett inkognitofönster.
 • 2 – inkognitoläge tvingat: Användare kan bara öppna webbsidor i ett inkognitofönster.

Ej inställt: Användare kan surfa på webben i ett inkognitofönster.

Steg 3: Ställ in policyerna

Klicka nedan för steg för steg-anvisningar, baserat på hur du vill hantera dessa policyer.

Adminkonsol

Gäller när användare är inloggade på ett hanterat Google-konto på en Chrome-webbläsare eller enhet som kör Chrome OS.
 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Enheter på administratörskonsolens startsida följt av Chrome-hantering.
 3. (Valfritt) Så här tvingar du användare att surfa på webben i tillfälligt läge:
  1. Klicka på Inställningar för användare och webbläsare.
  2. Till vänster väljer du den organisation som du vill konfigurera policyer för.
   Välj organisationen på toppnivå för alla användare. Annars väljer du en underordnad organisation.
  3. Öppna Säkerhet.
  4. För Tvinga fram tillfälligt läge väljer du Radera all lokal användardata.
 4. (Valfritt) Så här tillåter du gästsessioner på enheter med Chrome OS:
  1. Klicka på Enhetsinställningar.
  2. Till vänster väljer du den organisation som du vill konfigurera policyer för.
   Välj organisationen på toppnivå om inställningarna ska gälla alla enheter. Annars väljer du en underordnad organisation.
  3. Öppna Inloggningsinställningar.
  4. För policyn med gästsessioner väljer du Tillåt gästläge.
 5. (Valfritt) Så här låter du användarna surfa på webben i inkognitoläget:
  1. Klicka på Inställningar för användare och webbläsare.
   Till vänster väljer du den organisation som du vill konfigurera policyer för.
   Välj organisationen på toppnivå för alla användare. Annars väljer du en underordnad organisation.
  2. Öppna Säkerhet.
  3. För inkognitoläge väljer du Tillåt inkognitoläge.
 6. Klicka på Spara.

Windows

Gäller för Windows-användare som loggar in på ett hanterat konto i webbläsaren Chrome.

Med Grupprincip

I redigeraren för hantering av Microsoft Windows-gruppolicy (mappen Dator eller Användarkonfiguration):
 1. Öppna Policyerföljt avAdministrativa mallarföljt avGoogleföljt avGoogle Chrome.
 2. Om du vill tvinga användarna att surfa på webben i tillfälligt läge aktiverar du den tillfälliga profilen.
  Tips! Om du inte ser den här policyn laddar du ned den senaste policymallen.
  Om du lämnar denna policy som Inte konfigurerad används beteendet för Ej inställd som beskrivs ovan.
 3. Om du vill tillåta gästsessioner i Chrome slår du på Aktivera gästläge i webbläsare.
  Om du lämnar denna policy som Inte konfigurerad används beteendet för Ej inställd som beskrivs ovan.
 4. Så här låter du användarna surfa på webben i inkognitoläget:
  1. Aktivera Tillgänglighet för inkognitoläge.
   Om du lämnar denna policy som Inte konfigurerad används beteendet för Ej inställd som beskrivs ovan.
  2. Ange ett alternativ:
   • Inkognitoläge tillgängligt – användarna kan öppna webbsidor i inkognitoläge.
   • Inkognitoläge inaktiverat – användarna kan inte öppna webbsidor i inkognitoläge.
   • Tvingat inkognitoläge – användarna kan bara öppna webbsidor i inkognitoläge.
 5. Implementera uppdateringen för användarna.

Mac

Gäller för AppleMac-användare som är inloggade på ett hanterat konto i Chrome-webbläsaren.
 1. Lägg till eller uppdatera följande nycklar i konfigurationsprofilen för Chrome. 
  • Om du vill tvinga användarna att surfa på webben i tillfälligt läge ställer du in ForceEphemeralProfiles på true.
  • Om du vill tillåta gästsessioner i webbläsaren Chrome ställer du in BrowserGuestModeEnabled på true.
  • Om du vill låta användarna surfa på webben i inkognitoläge ställer du in IncognitoModeAvailability på <integer>value</integer>, där <value> är 0, 1 eller 2.
 2. Implementera ändringen hos användarna.

Linux

Gäller för Linux-användare som är inloggade på ett hanterat konto i Chrome-webbläsaren.
Använd önskad JSON-filredigerare:
 1. Öppna mappen /etc/opt/chrome/policies/managed.
 2. Skapa eller uppdatera en JSON-fil.
 3. Tillämpa inställningar:
  • Om du vill tvinga användarna att surfa på webben i tillfälligt läge ställer du in ForceEphemeralProfiles1.
  • Om du vill tillåta gästsessioner i webbläsaren Chrome ställer du in BrowserGuestModeEnabled1.
  • Om du vill låta användarna surfa på webben i inkognitoläge ställer du in IncognitoModeAvailability0, 1 eller 2.

Verifiera policyer som tillämpas

När du har tillämpat Chrome-policyer måste användarna starta om Chrome-webbläsaren för att inställningarna ska träda i kraft. Kontrollera användarnas enheter för att säkerställa att policyn har tillämpats korrekt.

 1. På en hanterad enhet öppnar du chrome://policy.
 2. Klicka på Läs in policy på nytt.
 3. Markera rutan Visa policy utan värde.
 4. Kontrollera att Status är inställd på OK för de policyer du ställer in:
  • DeviceEphemeralUsersEnabled
  • ForceEphemeralProfiles
  • IncognitoModeAvailability
  • DeviceGuestModeEnabled
  • BrowserGuestModeEnabled
 5. Kontrollera att policyvärdena matchar det du anger i policyn för de policyer du ställer in.
  • DeviceEphemeralUsersEnabled – true eller false
  • ForceEphemeralProfiles – true eller false
  • IncognitoModeAvailability – 0, 1 eller 2
  • DeviceGuestModeEnabled – true eller false
  • BrowserGuestModeEnabled – true eller false

Relaterade ämnen

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?