Testa kanaler för webbläsaren Chrome

För administratörer som hanterar Chrome-webbläsaren på Windows för ett företag eller en skola.

Som administratör kan du behöva låta vissa användare testa webbsidor och appar i kommande versioner av webbläsaren Chrome. Eller så vill du kanske låta utvecklarna testa Canary-kanalen. Genom att testa kanaler för webbläsaren Chrome kan du kontrollera webbläsarkompatibilitet med befintliga system och utvärdera nya funktioner. Exempelvis ändringar av testpolicy eller regressionstestning.

Du kan köra den stabila kanalen, beta-, dev- och Canary-kanalerna för webbläsaren Chrome samtidigt på Windows®-datorer. Med betakanalen får du en 4–6 veckors förhandsgranskning av funktioner som kommer till den stabila versionen av Chrome. Med dev-kanalen får du en förhandsgranskning på 9–12 veckor. Canary är en tidig experimentversion av Chrome som bara rekommenderas för avancerad testning. Kanalerna delar inte installationsplatser eller användarprofiler med varandra.

Steg 1: Installera flera kanaler

 1. För den stabila kanalen laddar du ned Chrome-paketet för Windows för att få alla viktiga filer för implementering. 
  Mer information om innehållet i paketet finns i Ladda ned Chrome Enterprise-paketet.
 2. För de kanaler du vill testa laddar du ned filerna som krävs för att installera Chrome:
 3. Ladda ned och installera ADM- eller ADMX-mallen för Windows Group Policy Editor.
 4. I gruppolicy anger du policyer för Chrome med avseende på din organisation och dina användare.
 5. Implementera Chrome-webbläsarkanalerna på Windows-datorer i testgruppen.

Steg 2: Testa installationen

För varje Chrome-webbläsarkanal som du vill testa:

 1. Öppna chrome://policy på varje Windows-dator i testgruppen.
 2. Verifiera att rätt policyer tillämpas. 
  Mer information finns i Visa en enhets nuvarande Chrome-policyer.
 3. Om du inte ser rätt policy eller inställningar tvingar du redigeraren för hantering av gruppolicy att uppdatera:
  1. Öppna en kommandorad. 
  2. Ange gpupdate/force.

Relaterade ämnen 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?