Långtidslagring av Chromebooks

När skolåret är slut kanske du fungerar på vad du ska göra med dina Chromebooks. Här är några bra tips som hjälper dig se till att enheterna fungerar som förväntat för nästa års elever.

Rekommendationer

Batteritips
 • Låt inte Chromebook-batteriet laddas ur helt under sommaren. Även när en Chromebook är avstängd fortsätter batteriet att sakta förlora laddning. Om batterierna lämnas för länge kan de sluta fungera och kan då inte laddas.
 • Du bör dock inte heller låta Chromebooks vara anslutna till en vagn eller laddare under lagring i flera månader. Detta kan förkorta batteriets livslängd och leda till andra problem. Om du ska lagra Chromebooks under längre tid följer du anvisningarna nedan och laddar dem till minst 80 % samt kopplar bort dem från en batterikälla.
Lagringstips

Följ de här stegen om du planerar att lagra Chromebooks under en längre tid:

 • Stapla inte fler än 7 enheter på varandra. Vikten av flera Chromebooks kan nämligen skada skärmarna. Placera Chromebooks på ett säkert ställe, till exempel i ett skåp eller en vagn där de inte kommer att knuffas ned av misstag.
 • Förvara dina Chromebooks på en sval, torr plats. Se till att de inte utsätts för direkt solljus.
 • Följ anvisningarna nedan.

Förbereda Chromebooks för långtidslagring

 1. Ladda dina Chromebooks så att batteriet är minst 80 % fullt. 
  Det ser till att batteriet inte får helt slut på ström även när det laddas ur då enheten inte är ansluten till strömförsörjning under sommaren.
 2. Batteriets laddning håller längre under lagring om du inte fysiskt tar bort batteriet från Chromebook. Gör i stället följande:
  1. Anslut enheten till en laddare och slå på den.
  2. Håll Uppdatera Uppdatera och Strömförsörjning Strömbrytare samtidigt.
  3. Håll dessa tangenter nedtryckta och ta bort strömkabeln från enheten. Släpp sedan tangenterna.
   Enheten ska stängas av och förbli avstängd.
  4. Kontrollera att frånkopplingen av batteriet fungerade genom att trycka på strömbrytaren. 
   Enheten ska inte starta trots att den har batteriladdning. Chromebook-enheten startar inte när du trycker på strömbrytaren eller öppnar locket förrän du anslutit den till en strömkälla igen.

Detta är det bästa sättet att lagra enheter. Det gör att batteriurladdningen minskar till ett minimum, förhindrar att kontinuerlig laddning och urladdning förkortar batteritiden och ser till att Chromebook-enheten förblir i ett stabilt, avstängt tillstånd.

Obs! Om du inte kan sätta din Chromebook i frånkopplingsläget för batteri som beskrivs ovan laddar du batteriet till minst 80 %. Slå sedan av Chromebook-enheten, dra ut stickkontakten ur strömkällan och förvara enheten den på en sval och torr plats.

Förbered dina Chromebooks för användning

En vecka innan lektionerna återupptas förbereder du Chromebooks-enheterna för eleverna.

 1. Anslut Chromebooks-enheterna till en laddare och en strömkälla.
  Det gör att de lämnar frånkopplingsläget för batteri.
 2. Slå på enheterna.
 3. Anslut dina Chromebooks till Wi-Fi och uppdatera dem till den senaste versionen av Chrome OS. 
  Det kan ta tid eftersom flera Chrome OS-versioner kan har släppts sedan den senaste enhetsuppdateringen. Läs mer i Viktig information om Chrome Enterprise.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?