Så här fungerar Chrome-policyhanteringen

Den här sidan är för IT-administratörer som hanterar Chrome-webbläsare eller Chrome-enheter för företag eller skolor

Om du vill implementera företagsfunktioner till Chrome-användare distribuerar du policyer och inställningar till deras enheter eller deras Google-konto (Chrome-profil). Använd policyer för att ställa in användarnas startsida, förinstallera deras appar, kontrollera vilka webbplatser de kan besöka med mera.

Alternativ för att tillämpa Chrome-policyer

Det finns flera sätt att implementera policyer till användare. Vilken du väljer beror på vilka enheter du hanterar och de konfigurationsverktyg du vill använda.

Windows, Mac, Linux managed on-premise by GPOs, managed preferences, and JSON files and Chromebook cloud-managed in Admin console

Vad finns i diagrammet?

 • Användarenheter: Hantera Chrome-webbläsare på Windows-, Mac- och Linux-datorer eller på Chrome-enheter som Chromebooks.

 • Administratörsverktyg: Använd önskade lokala verktyg för att hålla hanteringen bakom företagets brandvägg. Eller hantera policyer från Googles säkra, molnbaserade administratörskonsol. 

 • Policyer: Tillämpa Chrome-policyerna på enhetsnivå så att de gäller för alla som använder enheten. Eller anpassa policyer på OS-användarnivå eller Chrome-profilnivå.

Prioriteringsordning för Chrome-policyer

Du kan konfigurera Chrome-policyer på enhetsnivå där de gäller för alla som använder enheten. Du kan även konfigurera en policy på användarnivå, där den bara gäller när användare loggar in på ett hanterat konto. Om det finns en konflikt där samma policy konfigureras på fler än en nivå, tillämpas bara ett värde, vilket visas nedan.  

Chrome policy precedence

1. Policyer på enhets-/datornivå 

 • Gäller alla användare av en enhet, oavsett vilken webbläsare de använder eller om de är inloggade på något konto.
 • Gäller framför alla policyer på användarnivå.
 • Konfigureras med hjälp av Windows gruppolicy, Googles administratörskonsol för Chrome-enheter eller Hanterade inställningar för Mac. De kan också konfigureras för Linux. På Windows, Mac och Linux kallas de även datorpolicyer.

2. Policyer på OS-användarnivå

 • Gäller när en användare loggar in på sitt konto på en företagshanterad Windows- eller Mac-dator.
 • Gäller framför inställningarna för Chrome-profilen som gjorts på administratörskonsolen.
 • Konfigureras med hjälp av Windows gruppolicy eller Hanterade inställningar på Mac.

3. Chrome-profilpolicyer

 • Avser en användares Chrome-upplevelse när de loggar in på Chrome-webbläsaren på en dator med Windows, Mac eller Linux eller på en Chrome-enhet.
 • Åsidosätts av policyer som konfigureras lokalt för företagshanterade datorer.
 • Kallas även molnbaserade användarpolicyer och konfigureras av en administratör med hjälp av administratörskonsolen.

Relaterade ämnen

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?