Förhindra att Chrome-tillägg ändrar webbsidor

För administratörer som hanterar Chrome-policyer från Googles administratörskonsol.

Som Chrome-administratör kan du skydda organisationens webbsidor från att ändras av appar och tillägg i Chrome. Ändringarna omfattar att blockera infogande av skript, cookie-åtkomst och ändringar av webbeägran. Om utvecklarens värdkod finns i ett externt kodregister kan du se till att Chrome-tilägg inte kan stjäla eller ändra koden.

Konfigurera principer på administratörskonsolen

Gäller när användare är inloggade på ett hanterat Google-konto på en Chrome-webbläsare eller enhet som kör Chrome OS.

Du kan tillåta eller blockera alla appar från att ändra sidor som du anger. Du kan även tillåta eller blockera specifika appar. Normalt sett anger administratörer en kombination av principer. Du kan till exempel följa de första stegen nedan för att blockera appar generellt från att ändra dina webbsidor. Följ sedan nästa steg för att tillåta specifika appar att ändra dem, som undantag. 

Steg 1: Förhindra eller tillåta alla appar från att ändra sidor

Dessa steg styr åtkomst till sidor du anger, för appar och tillägg i allmänhet. Du kan blockera appar från att ändra alla sidor på domänen (definieras som blockerade webbadresser), förutom specifika sidor du definierar som tillåtna webbadresser.

De här stegen förutsätter att du känner till hur du gör Chrome-inställningar på administratörskonsolen.

 1. Följ standardanvisningarna för att göra användar- och webbläsarinställningar i Chrome:
  1. Öppna Enheter på administratörskonsolen följt av Chrome Management följt av Inställningar för användare och webbläsare.
  2. Välj organisationen med de användare eller registrerade webbläsare som du vill blockera appar för.

  Du hittar fullständig information i Ange en Chrome-princip för flera appar.

 2. Bläddra till Appar och tillägg och ange webbadresser för webbsidan enligt följande:
  • Blockerade webbadresser – webbadresser till webbsidor som du vill förhindra appar från att ändra.
  • Tillåtna webbadresser – webbadresser till sidor som du vill tillåta appar att ändra. Åtkomst tillåts även om sidorna också är definierade i Blockerade webbadresser.
  • För syntax för webbadress, se Syntax för blockerade eller tillåtna webbadresser (nedan).
 3. Klicka på Spara.
Steg 2: Förhindra eller tillåta en app

Dessa steg styr om en viss app eller ett visst tillägg kan ändra webbsidor du anger. Du kan till exempel blockera appar i allmänhet från att ändra dina sidor, enligt beskrivningen ovan. Följ sedan dessa steg för att tillåta en specifik app att ändra sidor, som ett undantag.

De här stegen förutsätter att du känner till hur du gör Chrome-inställningar på administratörskonsolen. 

 1. Följ standardanvisningarna för att ställa in Chrome-principer för en app eller ett tillägg:
  1. Öppna Enheter på administratörskonsolen följt av Chrome Management följt av Apphantering.
  2. Välj den app du vill blockera eller tillåta.
  3. Välj en typ av inställning, till exempel Inställningar för användare och webbläsare eller Inställningar för offentlig session.
  4. Välj organisationen med de användare eller registrerade webbläsare du vill tillåta eller blockera appen för.

  Mer information finns i Ange Chrome-principer för en app.

 2. Klicka på Hantera under Blockera appar efter behörighet.
 3. Ange webbadresser enligt följande:
  • Blockerade webbadresser – webbadresser till sidor som du vill förhindra den här appen från att ändra.
  • Tillåtna webbadresser – webbadresser till sidor som du vill tillåta att den här appen att ändra. Åtkomst tillåts även om sidorna också är definierade i Blockerade webbadresser.
  • För syntax för webbadress, se Syntax för blockerade eller tillåtna webbadresser (nedan).
 4. Klicka på Spara.
Syntax för blockerade eller tillåtna webbadresser

När du följer stegen ovan anger du värdmönster för att definiera blockerade webbadresser och tillåtna webbadresser.

Formatet för värdmönster är [http|https|ftp|*]://[underdomän|*].[värdnamn|*].[eTLD|*], där

 • [http|https|ftp|*], [värdnamn|*] och [eTLD|*] är obligatoriska och
 • [underdomän|*] är valfri.
Giltiga värdmönster Matchningar Matchar inte
 *://*.example.* http://example.com
https://test.example.co.uk
https://example.google.com
http://example.google.co.uk
http://example.* http://example.com http://example.ly https://example.com
http://test.example.com
http://example.com http://example.com https://example.com
http://test.example.co.uk
http://*.example.com http://example.com
http://test.example.com
http://t.t.example.com
https://example.com
https://test.example.com
http://example.co.* http://example.co.com
http://example.co.co.uk
http://example.co.uk
http://*.test.example.com http://t.test.example.com
http://test.example.com
http://not.example.com
*://* Alla webbadresser  

 

Ogiltiga värdmönster

 • http://t.*.example.com
 • http*://example.com
 • http://*example.com
 • http://example.com/
 • http://example.com/*

 

Exempel

Här är några vanliga användningsområden för stegen och syntaxinstruktionerna som visas ovan.

Använda Google Translate för specifika webbplatser

Låt säga att du vill visa översättningar av specifika webbplatser för användarna med hjälp av Google Translate.

Gör så här

 1. Följ stegen ovan när du vill förhindra eller tillåta att en app ändrar webbsidor. 
 2. Välj Chrome-appen för Google Translate.
 3. För Blockerade webbadresser anger du *://*. 
 4. För Tillåtna webbadresser anger du webbadresserna till specifika webbplatser som du vill att användarna ska kunna se på olika språk. Information om syntax finns ovan: Syntax för blockerade eller tillåtna webbadresser.
Tillåt enbart interna appar att ändra sidor på domänen

Låt oss säga att organisationen har flera domäner, till exempel exempel.com, exempel.info och exempel.co.uk. Du vill förhindra att alla appar och tillägg i Chrome ändrar sidor på dessa domäner, förutom en intern app. 

Gör så här

 1. Blockera appar och tillägg generellt från att ändra sidor på dina domäner:
  1. Följ stegen ovan för att förhindra eller tillåta alla appar att ändra sidor.
  2. Under Blockerade webbadresser anger du *://.example.*.
 2. Tillåt en specifik app eller ett specifikt tillägg:
  1. Följ stegen ovan när du vill förhindra eller tillåta att en app ändrar webbsidor.
  2. Välj organisationens privata app.
  3. Under Tillåtna webbadresser anger du *://*.
Anpassa vad användarna kan installera och få åtkomst till

Låt säga att du vill validera alla appar och tillägg som användarna installerar. Du bör även ange särskilda webbsidor som appar eller tillägg kan få åtkomst till enligt följande:

 • Extension1 har enbart åtkomst till sidor som skyddas med TLS (Transport Layer Security) på privat.exempel.com.
 • Extension2 har åtkomst till okrypterade sidor på offentligt.exempel.com.

Gör så här

 1. Blockera appar och tillägg i allmänhet från att ändra webbadresser:
  1. Följ stegen ovan för att förhindra eller tillåta alla appar för alla i organisationen.
  2. Ange *://* under Blockerade webbadresser.
 2. Ge Extension1 enbart åtkomst till privat.example.com:
  1. Konfigurera Extension1 enligt anvisningarna för att förhindra eller tillåta en app ovan. 
  2. Ange *://* under Blockerade webbadresser
  3. Ange https://privat.example.com under Tillåtna webbadresser.
 3. Ge Extension2 åtkomst till offentlig.example.com:
  1. Konfigurera Extension2 enligt anvisningarna för att förhindra eller tillåta en app ovan. 
  2. Ange *://* under Blockerade webbadresser
  3. Ange http://offentlig.example.com under Tillåtna webbadresser

Relaterade ämnen

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?