Snabbstart för Chrome-webbläsaren (Windows)

Konfigurera Chrome-webbläsaren i Windows

Följ de här stegen för att distribuera hanterade Chrome-webbläsare på hanterade Microsoft® Windows®-datorer. Du kan även använda vägledningen för att snabbt konfigurera en liten Chrome Browser-testimplementering.

Översikt över stegen

  1. Ladda ned Chrome-webbläsaren för företagspaket för att få alla viktiga filer för implementering.
  2. Ange och anpassa policyer för Chrome-webbläsaren för att anpassa för organisationen och användarna.
  3. Kontrollera Chrome-appen och tilläggsinstallationen för att anpassa de appar och tillägg som du vill att personer ska använda.
  4. Installera och testa Chrome-webbläsaren på användarnas Windows-datorer.

STARTA KONFIGURATIONEN NU

En mer detaljerad vägledning finns i implementeringsvägledning för Chrome-webbläsare i Windows.

Relaterade ämnen

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?