Uppmana användarna att starta om för att tillämpa väntande uppdateringar

Gäller för hanterade Chrome-webbläsare och enheter som kör Chrome OS.

Som en Chrome Enterprise-administratör kan du ställa in policyer för att informera användarna om att de måste starta om enheten som kör Chrome OS eller starta om Chrome-webbläsaren för att tillämpa väntande uppdateringar.

Steg 1: Granska policyer

Du kan ställa in en eller flera av följande policyer:

Policy Beskrivning och inställningar

RelaunchNotification

Uppmana användarna att starta om Chrome-webbläsaren eller starta om enheten som kör Chrome OS för att få den senaste uppdateringen. Välj ett av alternativen:

 • Omstart rekommenderas – Användarna kan stänga aviseringen och fortsätta använda den gamla versionen av Chrome-webbläsaren eller Chrome OS tills de väljer att starta om webbläsaren eller sin Chrome-enhet.
 • Omstart krävs – Användarna kan stänga aviseringen men ser ett återkommande meddelande om att Chrome-webbläsaren eller deras Chrome-enhet startas om automatiskt efter en viss tid. Använd RelaunchNotificationPeriod-policyn för att ställa in detaljer för omstarttid nedan).

Ej inställt: I verktygsfältet ändras ikonen Mer Mer för att ange att en uppdatering är tillgänglig men att användarna inte måste starta om.

RelaunchNotificationPeriod

Anger tidsperioden i millisekunder (ms) som en användare aviseras om att Chrome-webbläsaren eller Chrome-enheten måste startas om för att en uppdatering ska tillämpas.

Ej inställd: Standardperioden är 604 800 000 ms (7 dagar).

RelaunchHeadsUpPeriod

Stöds endast på Chrome-enheter

Anger tidsperioden i millisekunder (ms) mellan det att en användare för den första aviseringen om att starta om sin Chrome-enhet för att tillämpa en uppdatering och slutet på den tidsperiod som anges i policyn RelaunchNotificationPeriod.

Obs! För enkelhetens skull kan du konfigurera den här policyn på administratörskonsolen med inställningen Inledande lugn period.

Ej inställd: Standardperioden är 259 200 000 ms (3 dagar).

Steg 2: Ställ in policyerna

Adminkonsol

Gäller när användare är inloggade på ett hanterat Google-konto på en Chrome-webbläsare eller enhet som kör Chrome OS.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Enheter på administratörskonsolens startsida följt av Chrome-hantering.
 3. Klicka på Inställningar för användare och webbläsare.
 4. Om du vill att inställningen ska gälla alla väljer du organisationsenheten på den högsta nivån. Välj annars en underordnad organisationsenhet.
 5. Scrolla till Chrome-uppdateringar.
 6. Välj ett alternativ för avisering om omstart:
  • Ingen avisering om omstart – ingen avisering visas.
  • Visa avisering som rekommenderar omstart – användarna kan stänga aviseringen och fortsätta använda den gamla versionen av Chrome-webbläsaren eller Chrome OS tills de väljer att starta om webbläsaren eller sin Chrome-enhet.
  • Tvinga omstart efter en period – användarna kan stänga aviseringen men ser ett återkommande meddelande om att Chrome startas om automatiskt efter en viss tid.
 7. (Valfritt) Ställ in tidsperioden mellan 1 och 168 timmar då användarna uppmanas att starta om webbläsaren Chrome eller Chrome-enheten.
  Obs! Om du vill använda systemets standardinställning, som är 168 timmar (7 dagar), anger du inget i fältet.
 8. (Valfritt) (Endast för Chrome-enheter) Ställ in den första lugna perioden då användarna inte aviseras om att starta om sina enheter för att tillämpa uppdateringar. Kontrollera att Ursprunglig lugn period är kortare än Tidsperiod.
  Obs! Om du vill använda systemets standardinställning, som visar aviseringar för de senaste tre dagarna av den tidsperiod du anger, lämnar du fältet tomt.
 9. Klicka på Spara.
 10. (Valfritt) Om du hanterar Chrome-enheter kan du ange att enheter ska startas om automatiskt när uppdateringar har tillämpats:
  1. Klicka på Enhetsinställningar högst upp.
  2. Scrolla till Inställningar för enhetsuppdateringföljt avInställningar för automatisk uppdatering.
  3. För automatisk omstart efter uppdateringar väljer du Tillåt automatiska omstarter.
  4. Klicka på Spara.
Windows

Gäller för Windows-användare som loggar in på ett hanterat konto i webbläsaren Chrome.

Med Gruppolicy

I redigeraren för hantering av grupppolicy (mappen Dator eller Användarkonfiguration):

 1. Öppna Policyer följt av Administrativa mallar följt av Google följt av Google Chrome
 2. Aktivera Meddela användaren att webbläsaren eller enheten bör eller måste startas om.
  Tips! Om du inte ser den här policyn laddar du ned den senaste policymallen.
  Om du lämnar denna policy som Inte konfigurerad används beteendet för Ej inställd som beskrivs ovan.
 3. Ange ett alternativ:
  • Visa användaren ett återkommande meddelande om att omstart krävs
  • Visa användaren ett återkommande meddelande om att omstart rekommenderas
 4. (Valfritt) Så här ställer du in aviseringsperioden:
  1. Aktivera Ange tidsperiod för aviseringar om uppdatering.
   Om du lämnar denna policy som Inte konfigurerad används beteendet för Ej inställd som beskrivs ovan.
  2. Klicka på Ange tidsperiod för aviseringar om uppdatering.
  3. Ange antalet millisekunder för aviseringsperioden och klicka på Tillämpa.
 5. (Valfritt) (Endast för Chrome-enheter som hanteras med Microsoft® Active Directory®) för att ange när användarna ser den första aviseringen om att starta om sin Chrome-enhet:
  1. Aktivera Ange tid för den första användaraviseringen om omstart
   Om du lämnar denna policy som Inte konfigurerad används beteendet för Ej inställd som beskrivs ovan.
  2. Klicka på Ange tid för den första användaraviseringen om omstart
  3. Ange antalet millisekunder före slutet på aviseringsperioden då användaren ska se den första aviseringen.
  4. Klicka på Använd.
 6. Implementera uppdateringen för användarna.

Mac

Gäller för AppleMac-användare som är inloggade på ett hanterat konto i Chrome-webbläsaren.
 I konfigurationsprofilen för Chrome-policy (.plistfil):
 1. Lägg till eller uppdatera följande nycklar: 
  • Ställ in <RelaunchNotification> på <integer>value</integer>, där value är 1 (omstart rekommenderas) eller 2 (omstart krävs).
  • Ställ in <RelaunchNotificationPeriod> på <integer>value</integer>, där value är antalet millisekunder för aviseringsperioden.
 2. Implementera ändringen hos användarna. 

Exemplet visar hur du

 • upprepade gånger uppmanar användarna att starta om Chrome-webbläsaren eller Chrome-enheten för att få den senaste uppdateringen
 • automatiskt startar om Chrome-webbläsaren och Chrome-enheter efter fem dagar (432 000 000 ms) om användarna inte redan har gjort det.
<key>RelaunchNotification</key>
<dict>
   <integer>2</integer>
</dict>
<key>RelaunchNotificationPeriod</key>
<dict>
   <integer>432000000</integer>
</dict>

Linux

Gäller för Linux-användare som är inloggade på ett hanterat konto i Chrome-webbläsaren.
Använd önskad JSON-filredigerare:
 1. Öppna mappen /etc/opt/chrome/policies/managed.
 2. Skapa eller uppdatera en JSON-fil.
 3. Ställ in RelaunchNotification1 (omstart rekommenderas) eller 2 (omstart krävs).
 4. Ställ in RelaunchNotificationPeriod på antalet millisekunder för aviseringsperioden.
 5. Implementera uppdateringen för användarna.

Exemplet visar hur du

 • upprepade gånger uppmanar användarna att starta om Chrome-webbläsaren eller Chrome-enheten för att få den senaste uppdateringen
 • automatiskt startar om Chrome-webbläsaren och Chrome-enheter efter fem dagar (432 000 000 ms) om användarna inte redan har gjort det

{
  "RelaunchNotification": 2
}
{
   "RelaunchNotificationPeriod": 432000000 
}

 Steg 3: Verifiera policyer på användarenheter

När du har tillämpat Chrome-policyer måste användarna starta om Chrome-webbläsaren för att inställningarna ska träda i kraft. Kontrollera sedan användarnas enheter för att säkerställa att policyn är korrekt.

 1. På en hanterad Chrome-enhet öppnar du chrome://policy.
 2. Klicka på Läs in policy på nytt.
 3. Markera rutan Visa policy utan värde.
 4. För RelaunchNotificationRelaunchNotificationPeriod och RelaunchHeadsUpPeriod kontrollerar du att Status är inställd på OK och policyvärdena matchar det du anger i policyn.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?