Release-opmerkingen voor Chrome Enterprise en Education

Laatst geüpdatet: 5 juni 2024

Voor beheerders die de Chrome-browser of ChromeOS-apparaten beheren voor een bedrijf of school.

Wil je ChromeOS-apparaten op afstand beheren? Start vandaag nog kosteloos uw Chrome Enterprise Upgrade-proefperiode

 Aanmelden voor e-mails over toekomstige releases

Releaseoverzicht voor Chrome 126

Updates van de Chrome-browser Beveiliging/privacy Gebruikersproductiviteit/apps Beheer
Beëindiging van cookies van derden (3PCD) in Chrome     
Tekst extraheren uit pdf's voor gebruikers van een schermlezer    
Agressiviteit van Geheugenbesparing    
Out-of-process iframe pdf-viewer    
Reactief prefetchen op bureaublad    
Tabbladgroepen op iPad    
De aanbieder van het UI Automation-toegankelijkheidsframework op Windows    
Support voor UserAgentClientHintsGREASEUpdateEnabled verwijderen  
navigator.cookieEnabled uitlijnen met specificatie    
Zoeken met Google Lens    
Nieuw en geüpdatet beleid in de Chrome-browser    
ChromeOS-updates Beveiliging/privacy Gebruikersproductiviteit/apps Beheer
Toestemming voor verlengde automatische updates    
Digitale zoom met superresolutie    
Nieuwe Chromebook instellen met Android-telefoon    
Instant hotspot    
Verbeterde firmware-updates  
Web-apps om meerdere platforms vast te leggen    
CRD op afstand voor inactieve apparaten    
Captive portal voor beheerde netwerken  
Overscrollgedrag uitzetten    
De knippersnelheid van de cursor uitzetten    
Vergrootglas kan de focus van Selecteer om voor te lezen volgen    
Installatieproces voor extensies van gebruikers onder toezicht    
Ondersteuning voor meerdere agenda's    
Nieuw beleid om de activerings- en slaaptijden bij Kiosk te bepalen    
Landinstelling voor live ondertiteling en dicteren    
Jokerteken-URL's tonen in rapporten voor gegevensbeheer    
Updates in de Beheerdersconsole Beveiliging/privacy Gebruikersproductiviteit/apps Beheer
Aangepaste configuraties voor IT-beheerders    
Interactieve installatiehandleidingen voor Chrome Enterprise Core    
Nieuw beleid in de Beheerdersconsole    
Geplande wijzigingen in de Chrome-browser Beveiliging/privacy Gebruikersproductiviteit/apps Beheer
Wantrouwen in Entrust-certificaat    
App-gebonden versleuteling voor cookies    
Integratie van telemetrie van Chrome-extensie met Chronicle    
Inzichten genereren voor waarschuwingen en fouten in de DevTools-console    
Migreer extensies vóór juni 2025 over naar Manifest V3
Netwerkservice in Windows wordt gesandboxt    
Makkelijker inloggen en synchroniseren op Android    
Telemetrie over pagina's waarop API's voor toetsenbord- of aanwijzervergrendeling worden getriggerd    
Geüpdatet wachtwoordbeheer op Android  
Watermerken    
Content automatisch instellen op volledig scherm    
Cross-site bovenliggende ketenbit voor CookiePartitionKey van gepartitioneerde cookies    
Mutatiegebeurtenissen beëindigen    
Toetsenbord-focusbare scrollcontainers    
Ondersteuning voor not-voorwaarde in ServiceWorkers static routing API    
Ad-hoc codehandtekeningen voor PWA-shims op macOS    
Uitgebreide rapportage van Safe Browsing beëindigen    
Chrome ondersteunt macOS 10.15 niet meer  
Link van gebruikers vastleggen op PWA's  
Het argument includeShadowRoots in DOMParser beëindigen    
Waarschuwingen voor onveilige formulieren op iOS    
Controles voor toegang tot privénetwerken voor navigatieverzoeken: Alleen met waarschuwing-modus    
Zakelijk beleid verwijderen dat wordt gebruikt voor verouderd gedrag van dezelfde site    
Sleutelinkapseling X25519Kyber768 voor TLS    
Geplande wijzigingen in ChromeOS Beveiliging/privacy Gebruikersproductiviteit/apps Beheer
Snapgroepen    
Voorlezen in Leesmodus    
Geplande wijzigingen in de Beheerdersconsole Beveiliging/privacy Gebruikersproductiviteit/apps Beheer
Filteren op populaire en recent toegevoegde instellingen met beleidstags    
Rapportage voor beheerde Chrome-browserprofielen    
Groepsgebaseerd beleid voor Chrome-browser    

 

Release-opmerkingen DOWNLOADEN (pdf)

↑ terug naar boven

De release-opmerkingen voor bedrijven en de informatie over updates voor Chrome zijn beschikbaar in 9 talen: Je kunt over de updates van Chrome lezen in het Engels, Duits, Frans, Nederlands, Spaans, Portugees, Koreaans, Indonesisch en Japans. Het vertalen in sommige talen kan 1 tot 2 weken in beslag nemen.

Releaseopmerkingen voor Chrome Enterprise en Education worden gepubliceerd volgens het releaseschema van Chrome, op de dag van de vroege stabiele release van de Chrome-browser.

Updates van de Chrome-browser

   

 • Beëindiging van cookies van derden (3PCD) in Chrome back to top 

  Cookies van derden worden in een toekomstige release van Chrome beperkt. Momenteel zijn ze standaard beperkt voor 1% van de Chrome-gebruikers om sites toe te staan een voorbeeld van de gebruikerservaring weer te geven zonder cookies van derden. De meeste bedrijven worden automatisch uitgesloten van deze groep en beheerders kunnen de beleidsregels BlockThirdPartyCookies en CookiesAllowedForUrls gebruiken om cookies van derden weer aan te zetten als dat nodig is.

  Eindgebruikers kunnen het oogicoon in de omnibox gebruiken om cookies van derden zo nodig 90 dagen lang opnieuw aan te zetten op een bepaalde site. Ga naar dit Help-artikel voor meer informatie over hoe je deze instellingen aan- of uitzet. Beveiligingsmaatregelen voor bouncetracking worden afgedwongen als de bouncesite geen cookies van derden mag gebruiken en kunnen worden beheerd met hetzelfde beleid. Als je zakelijke SaaS-integraties gebruikt in een cross-site context voor toepassingen zonder advertenties, kun je die registreren voor de proefperiode na beëindiging voor derden of de proefperiode na beëindiging voor je organisatie om gedurende een beperkte periode toegang tot cookies van derden te blijven houden.

  Ga naar de geüpdatete landingspagina over de voorbereiding voor de beëindiging van cookies van derden voor meer informatie over hoe je je kunt voorbereiden, feedback kunt geven en mogelijke siteproblemen kunt melden.

  • Vanaf Chrome 120 op ChromeOS, Linux, macOS, Windows
   Voor 1% van het wereldwijde verkeer worden cookies van derden uitgezet. Waar mogelijk worden zakelijke gebruikers hiervan automatisch uitgesloten. Er is een beleid beschikbaar om de wijziging te overschrijven.

   

 • Tekst extraheren uit pdf's voor gebruikers van een schermlezerback to top 

  De Chrome-browser lanceert nu een AI-lezer voor Optical Character Recognition (OCR) voor pdf's. Dit is een in de browser ingebouwde pdf-schermlezer voor ontoegankelijke documenten waarmee we het web nog toegankelijker maken voor blinde en slechtziende gebruikers.

  Deze functie gebruikt de OCR-modellen van Google om tekst uit pdf-documenten te extraheren en op te delen om het document toegankelijker te maken. Er wordt een lokale bibliotheek voor machine intelligence toegevoegd die scherm-AI-technologie gebruikt om screenshots of de toegankelijkheidsstructuur te analyseren. Ook wordt er meer informatie geëxtraheerd voor ondersteunende technologie, zoals teksten (OCR) en hoofdcontent van de pagina.

  Extract text from PDF

  • Chrome 126 op ChromeOS, Linux, Mac, Windows: Al volledig gelanceerd op ChromeOS. Wordt opgevoerd vanaf 50% Canary/Dev/Bèta naar Stabiel op Linux, Mac en Windows

   

 • Agressiviteit van Geheugenbesparingback to top 

  Geheugenbesparing is een functie die ongebruikte tabbladen deactiveert om geheugen vrij te maken op het apparaat van een gebruiker. Er is een bestaand beleid, HighEfficiencyModeEnabled, waarmee beheerders de functie Geheugenbesparing kunnen beheren. Met het nieuwe beleid MemorySaverModeSavings kun je bepalen hoe agressief Geheugenbesparing tabbladen deactiveert. Kies de voorzichtige optie om minder tabbladen te deactiveren of de agressieve optie om de grootste geheugenbesparing te behalen.

  • Chrome 126 op ChromeOS, Lacros, Linux, Mac, Windows: De functie wordt geleidelijk uitgerold naar alle platforms

   

 • Out-of-process iframe pdf-viewerback to top 

  In Chrome 126 gebruiken sommige gebruikers een out-of-process iframe-architectuur (OOPIF) voor de pdf-viewer. Dit is de nieuwe architectuur van de PDF-viewer, omdat deze eenvoudiger is en je er makkelijker nieuwe functies aan kunt toevoegen. Je kunt het zakelijke beleid PdfViewerOutOfProcessIframeEnabled gebruiken om weer de oorspronkelijke architectuur van de pdf-viewer te gebruiken.

  • Chrome 126 op Linux, Mac, Windows

   

 • Reactief prefetchen op bureaubladback to top 

  Deze functie maakt het prefetchen van subresources mogelijk tijdens een navigatie, om de navigatie te versnellen en nieuwe pagina's sneller te laden. De geprefetchte subresources worden voorspeld door een service van Google en de browser deelt de URL van pagina's waarnaar wordt genavigeerd met deze service om voorspellingen op te halen. Je beheert deze functie met het beleid UrlKeyedAnonymizedDataCollectionEnabled.

  • Chrome 126 op ChromeOS, Lacros, Linux, Mac, Windows

   

 • Tabbladgroepen op iPadback to top 

  Gebruikers van Chrome voor iPad kunnen tabbladgroepen maken en beheren. Zo kunnen gebruikers overzicht houden en hun taken efficiënter beheren.

  • Chrome 126 op iOS

   

 • Ondersteuning voor het UI Automation-toegankelijkheidsframework op Windowsback to top 

  Vanaf Chrome 126 ondersteunt Chrome rechtstreeks clientsoftware voor toegankelijkheid die gebruikmaakt van het UI Automation-toegankelijkheidsframework van Microsoft Windows. Vóór deze wijziging werkte deze software samen met Chrome via een compatibiliteitsshim in Microsoft Windows. Deze wijziging verbetert de gebruikerservaring voor veel gebruikers. Het biedt volledige ondersteuning voor Verteller, Vergrootglas en Spraaktoegang, en verbetert apps van derden die het Windows UI Automation-toegankelijkheidsframework gebruiken. Chrome-gebruikers merken dat het geheugengebruik en de verwerkingsoverhead lager zijn als ze toegankelijkheidstools gebruiken. Daarnaast wordt het hierdoor makkelijker om software met ondersteunende technologie te ontwikkelen.
  Met het zakelijke beleid UiAutomationProviderEnabled, dat wordt toegevoegd in Chrome 125, kunnen beheerders de nieuwe provider geforceerd aanzetten (zodat alle gebruikers de nieuwe functionaliteit krijgen) of uitzetten. Dit beleid wordt ondersteund tot en met Chrome 136 en wordt verwijderd in Chrome 137. Deze periode van een jaar is bedoeld om bedrijven voldoende tijd te geven samen te werken met externe leveranciers, zodat ze eventuele compatibiliteitsproblemen kunnen oplossen die voortkomen uit de overstap van de compatibiliteitsshim van Microsoft naar de UI Automation-provider van Chrome.

  • Chrome 125 op Windows: We introduceren het beleid UiAutomationProviderEnabled zodat beheerders het Chrome UI Automation-toegankelijkheidsframework kunnen aanzetten en controleren of toegankelijkheidstools van derden blijven werken.
  • Chrome 126 op Windows: We gebruiken het framework voor Chrome-varianten om het Chrome UI Automation-toegankelijkheidsframework aan te zetten voor gebruikers. Het framework wordt geleidelijk aangezet voor alle gebruikers op het stabiele kanaal, met onderbrekingen wanneer die nodig zijn om compatibiliteitsproblemen te behandelen die kunnen worden opgelost in Chrome. Zakelijke beheerders kunnen het beleid UiAutomationProviderEnabled blijven gebruiken om eerder toestemming te geven voor het nieuwe gedrag of om de toestemming tijdelijk in te trekken tot en met Chrome 136.
  • Chrome 137 op Windows: Het beleid UiAutomationProviderEnabled wordt verwijderd uit Chrome. Alle clients gebruiken de provider van het UI Automation-toegankelijkheidsframework van de browser.

   

 • Ondersteuning voor UserAgentClientHintsGREASEUpdateEnabled wordt verwijderdback to top 

  In Chrome 126 verwijderen we het beleid UserAgentClientHintsGREASEUpdateEnabled omdat het geüpdatete GREASE-algoritme al meer dan een jaar standaard aanstaat.

  • Chrome 124 op Android, ChromeOS, Linux, MacOS, Windows: Het beleid wordt beëindigd
  • Chrome 126 op Android, ChromeOS, Linux, MacOS, Windows: Het beleid wordt verwijderd

   

 • navigator.cookieEnabled uitlijnen met specificatieback to top 

  navigator.cookieEnabled geeft momenteel aan of de user-agent cookies probeert te verwerken in een bepaalde context. Een wijziging in Chrome, die wordt toegevoegd als onderdeel van de beëindiging van cookies van derden (third-party cookie deprecation, 3PCD), zou ertoe leiden dat het systeem aangeeft of niet-gepartitioneerde cookietoegang mogelijk is (waardoor false wordt geretourneerd in de meeste cross-site iframes). We moeten het eerdere gedrag van navigator.cookieEnabled herstellen, dat alleen aangaf of cookies aan- of uitstonden voor de site, en de functie document.hasStorageAccess voor meerdere leveranciers gebruiken om te bepalen of niet-gepartitioneerde cookietoegang mogelijk is.

  • Chrome 126 op Windows, Mac, Linux, Android

   

 • Zoeken met Google Lensback to top 

  Al vanaf Chrome 126 kunnen gebruikers met Google Lens zoeken met afbeeldingen of tekst die ze op hun scherm zien. Als je deze functie wilt gebruiken, ga je naar een website en klik je op Zoeken met Google Lens op de on-focus omnibox-chip, in de rechtermuisknop-menu's of in het menu met 3 stippen. Gebruikers kunnen ergens op het scherm klikken, een deel markeren of het verslepen om de content te zoeken. Ze kunnen hun zoekopdracht verfijnen door zoekwoorden of vragen te typen in het zoekvak. Beheerders kunnen de functie beheren via een beleidsregel met de naam LensOverlaySettings. Er wordt een screenshot van het scherm naar de servers van Google gestuurd om de zoekopdracht uit te voeren, maar deze is niet gekoppeld aan ID's of accounts, wordt niet door mensen bekeken en er worden geen gegevens vastgelegd over de content.

  We rollen deze functie geleidelijk uit in Chrome 126 en zijn van plan deze volledig te lanceren in Chrome 127.

  • Chrome 126 op ChromeOS, Linux, Mac, Windows: Uitrol van de functie voor 1% op het stabiele kanaal en LensOverlaySettings komt beschikbaar
  • Chrome 127: Uitrol naar 100% op het stabiele kanaal

   

ChromeOS-updates

   

 • Toestemming en beleid voor verlengde automatische updatesback to top

  ChromeOS biedt 10 jaar lang OS-updates voor verbeteringen op het gebied van beveiliging, stabiliteit en prestaties. De meeste apparaten krijgen deze updates automatisch. Voor een deel van de oudere apparaten kunnen gebruikers en beheerders nu toestemming geven voor verlengde updates zodat deze 10 jaar lang worden ondersteund.

  Ga naar dit Helpcentrum-artikel voor meer informatie.

   

 • Digitale zoom met superresolutieback to top

  De ingebouwde camera-app ondersteunt nu zoomen met camera's zonder optische zoommotoren, inclusief de ingebouwde camera. Op bepaalde krachtige Chromebooks kan AI gebaseerde superresolutie worden toegepast om het beeld verder te verbeteren.

   

 • Nieuwe Chromebook instellen met Android-telefoonback to top

  Je kunt nu een nieuwe Chromebook instellen met je Android-telefoon. Door een beveiligde verbinding tot stand te brengen tussen je telefoon en de Chromebook, kun je de inloggegevens van je wifi en je Google-account automatisch overzetten zonder dat je de wachtwoorden handmatig hoeft in te voeren. Dit is alleen beschikbaar voor onbeheerde gebruikers.

  Set up Chromebook

   

 • Instant hotspotback to top

  In ChromeOS 126 wijzigen we de naam van de functie Instant tethering in Instant hotspot.

   

 • Verbeterde firmware-updatesback to top

  ChromeOS 126 ondersteunt firmware-updates voor een breed scala aan extra randapparaten. Dit vermindert aanzienlijk de overhead en de tijd die nodig is om nieuwe firmware-updates beschikbaar te maken.

   

 • Web-apps om meerdere platforms vast te leggenback to top

  Webapps kunnen nu meerdere platforms tegelijk vastleggen. Deze functie introduceert de nieuwe API getAllScreensMedia() waarmee ontwikkelaars meerdere platforms tegelijk kunnen aanvragen (in plaats van maar één met getDisplayMedia()). Deze API accepteert automatisch opnameverzoeken, alleen voor beheerde sessies, bewaakt door beleid dat expliciet moet worden ingesteld door de apparaateigenaren en met duidelijke gebruiksindicatoren zodat gebruikers altijd op de hoogte zijn van de opname. Ga naar dit Helpcentrum-artikel voor meer informatie.

   

 • Beheer op afstand voor inactieve apparatenback to top

  Chrome Remote Desktop (CRD) is een functie waarmee je ChromeOS-apparaten op afstand kunt beheren als een apparaat inactief en ongebruikt is, voornamelijk om problemen op te lossen. Beheerders kunnen nu een CRD-verbinding tot stand brengen met een ChromeOS-apparaat dat op het inlogscherm staat. Hierdoor kunnen beheerders inloggen bij een beheerd apparaat met hun eigen inloggegevens voor probleemoplossing of om tests uit te voeren.

  CRD at login screen

   

 • Captive portal voor beheerde netwerkenback to top

  Captive portal-detectie staat altijd uit voor beheerde netwerken, dus beheerders kunnen niet instellen dat het ChromeOS-apparaat automatisch verbinding maakt met captive portal-netwerken of detecteert dat de captive portal bestaat. Als ze instellen dat de captive portal via het netwerk wordt beheerd, moeten gebruikers handmatig een browser openen en verbinding maken met een HTTP-site die dan kan worden omgeleid naar een inlogpagina voor de portal. We hebben een nieuw beleid toegevoegd, CaptivePortalAuthenticationIgnoresProxy, waarmee beheerders portaldetectie kunnen afdwingen.

  Captive portal

   

 • Overscrollgedrag uitzetten  back to top

  Er is een nieuwe instelling beschikbaar om het swipegebaar om tussen pagina's te navigeren aan of uit te zetten. Deze functie wordt ook wel overscrollen of overscrollen van pagina's genoemd. Je vindt deze instelling onder Instellingen > Toegankelijkheid > Cursor en touchpad > Een swipegebaar gebruiken om tussen pagina's te navigeren.

   

 • De knippersnelheid van de cursor uitzettenback to top

  Er is een nieuwe instelling beschikbaar om de knipperende tekstcursor uit te zetten onder Instellingen > Toegankelijkheid > Toetsenbord en tekstinvoer > Knippersnelheid van tekstcursor. Klanten die een epileptische aanval kunnen krijgen van licht en klanten met afwijkende cognitieve vaardigheden kunnen de knipperende tekstcursor uitzetten.

   

 • Vergrootglas volgt Selecteer om voor te lezenback to top

  De functie 'Vergrootglas volgt Selecteer om voor te lezen' is gemaakt voor slechtzienden, maar kan nuttig zijn voor iedereen die graag tekst in groter formaat leest. Als je tekst laat voorlezen met Selecteer om voor te lezen, volgt het vergrootglas automatisch de woorden, zodat je nooit de plek kwijtraakt waar je bent gebleven. Als je dit wilt uitproberen, zet je Vergrootglas en Selecteer om voor te lezen aan in de instellingen. Zoom in naar het gewenste zoomniveau met Ctrl + Alt + Helderheid omhoog en Ctrl + Alt + Helderheid omlaag. Selecteer de tekst die je wilt laten voorlezen en druk op de knop Selecteer om voor te lezen, of op Zoeken + S. In de vergrootglasinstellingen vind je een instelling om dit gedrag aan te passen.

   

 • Installatie van extensies voor gebruikers onder toezichtback to top

  Voor accounts onder toezicht die worden beheerd via Family Link scheiden we het ouderlijk toezicht voor Rechten voor sites, extensies en apps om ouders meer gedetailleerde controle te geven. Ouders kunnen nu kiezen uit 2 opties: Rechten voor apps en Extensies. Het gevolg voor accounts onder toezicht is dat een ouder nu de installatie van extensies kan toestaan met of zonder goedkeuring. Eerder konden ouders extensies blokkeren, maar niet zonder goedkeuring toestaan.

   

 • Ondersteuning voor meerdere agenda'sback to top

  We lanceren ondersteuning voor meerdere agenda's zodat gebruikers in hun Google Agenda alle afspraken kunnen zien uit meerdere agenda's die ze hebben geselecteerd.

  multi calendar

   

 • Nieuw beleid om de activerings- en slaaptijden van kiosk te bepalenback to top

  In ChromeOS 126 introduceren we een nieuw apparaatbeleid voor kiosks waarmee beheerders kunnen plannen wanneer een apparaat wordt geactiveerd en in de slaapstand gaat. Ga naar Kioskinstellingen voor meer informatie.

   

 • Meer talen voor live ondertiteling en dicterenback to top

  In ChromeOS 126 breiden we de ondersteuning voor live ondertiteling uit van 1 naar 6 talen en dicteren van 1 naar 18 talen. We gebruiken nu een nieuw model voor spraakherkenning dat de batterij nog meer bespaart.

  Je kunt live ondertiteling in ChromeOS gebruiken voor video's die worden afgespeeld met de speler-app Galerij, op YouTube, in Google Meet, in Zoom of op social media. Als je de huidige taal van de live ondertiteling wilt bekijken of wijzigen, selecteer je Instellingen > Audio en ondertiteling > Live ondertiteling > Talen beheren.  Ga naar dit Helpcentrum-artikel voor meer informatie over live ondertiteling.

  Dicteren is beschikbaar in Google Documenten en in andere tekstinvoer door dicteren aan te zetten in de taakbalk, op de microfoonknop te klikken en te spreken. Als je de dicteertaal wilt bekijken of wijzigen, selecteert je Instellingen > Toegankelijkheid > Toetsenbord- en tekstinvoer > Dicteren > Taal. Ga naar dit Helpcentrum-artikel voor meer informatie over dicteren.

   

 • Jokerteken-URL's tonen in rapporten voor gegevensbeheerback to top

  Met ChromeOS-regels voor gegevensbeheer kunnen beheerders bron- en bestemmings-URL's invoeren als een jokertekenwaarde (*). Gebeurtenissen over gegevensbeheer in ChromeOS staan in het Chrome-controlerapport. Je kunt ze bekijken in de Beheerdersconsole of via de Chrome Reporting Connector. Als je logboekgebeurtenissen controleert, wordt nu de URL die de regel heeft getriggerd gerapporteerd in plaats van het jokerteken.

Updates in de Beheerdersconsole

   
 • Aangepaste configuraties voor IT-beheerdersback to top

  Op de pagina Aangepaste configuraties kunnen IT-beheerders met json-scripts Chrome-beleid instellen dat nog niet in de Beheerdersconsole staat. Je kunt nu dus al het Chrome-beleid instellen in Chrome Enterprise Core, via de pagina Instellingen of de pagina Aangepaste configuraties. Je kunt deze pagina ook gebruiken om de installatiemodus voor extensies in te stellen die niet wordt ondersteund in de Beheerdersconsole, zoals normal_installed. Deze functie is beschikbaar voor browsers die op apparaatniveau zijn ingeschreven.

  • Vanaf Chrome 126 op Android, iOS, Linux, MacOS, Windows: Toegang voor betrouwbare testers
  • Vanaf Chrome 127 op Android, iOS, Linux, MacOS, Windows: Functie wordt uitgerold
   
 • Interactieve installatiehandleidingen voor Chrome Enterprise Coreback to top

  Team Chrome Enterprise introduceert nieuwe interactieve installatiehandleidingen voor browserbeheer in de Beheerdersconsole, waar beheerders een traject kunnen kiezen waarin ze geïnteresseerd zijn en praktische training krijgen met gerelateerde Chrome-installatiehandleidingen. Met deze handleiding leer je bijvoorbeeld het volgende:

  • Testorganisatie-eenheden maken
  • Rapporten aanzetten
  • Browsers inschrijven
  • Browserbeleid toepassen
  • Extensie-opties instellen
  • Een beheerder maken

  Deze handleidingen zijn ideaal voor nieuwe beheerders of voor beheerders die nieuwe dingen willen leren.

  setup guides
  • Vanaf Chrome 126: Functie wordt uitgerold

 

   

↑ terug naar boven  

Binnenkort beschikbaar

Opmerking: De items hieronder zijn experimentele of geplande updates. We kunnen ze wijzigen, vertragen of annuleren voordat we ze lanceren op het Stabiele kanaal.

 

Geplande browserwijzigingen

    

 • Wantrouwen in Entrust-certificaatback to top 

  Als reactie op aanhoudende nalevingsfouten verandert Chrome hoe openbaar vertrouwde TLS-serververificatie (dat wil zeggen websites en certificaten die zijn uitgegeven door Entrust) standaard wordt vertrouwd in Chrome 127 en hoger op Windows, macOS, ChromeOS, Android en Linux. iOS-beleid staat het gebruik van de Chrome Root Store in Chrome voor iOS niet toe.

  Specifiek:

  - TLS-certificaten die worden gevalideerd bij de Entrust-root-CA-certificaten die zijn opgenomen in de Chrome Root Store en die zijn uitgegeven:

  - na 31 oktober 2024 worden niet meer standaard vertrouwd.

  - op of vóór 31 oktober 2024 ondergaan geen invloed van deze wijziging.

  Als een Chrome-gebruiker of -bedrijf een van de betrokken Entrust-certificaten expliciet vertrouwt op een platform en versie van Chrome die afhankelijk is van de Chrome Root Store, bijvoorbeeld als expliciet vertrouwen wordt uitgedrukt via een Windows-groepsbeleidsobject, worden de op SCT gebaseerde beperkingen die hierboven zijn beschreven, overschreven en werken certificaten zoals nu het geval is.  

  Ga naar Sustaining Digital Certificate Security - Entrust Certificate Distrust voor meer informatie en testbronnen.

  Neem deze veelgestelde vragen door voor meer informatie over de Chrome Root Store.

  • Chrome 127 op Android, ChromeOS, Linux, Mac, Windows: Alle versies van Chrome 127 en hoger die afhankelijk zijn van de Chrome Root Store, volgen de blokkeringsactie, maar de blokkeringsactie wordt pas gestart voor certificaten die na 31 oktober 2024 zijn uitgegeven.
  • Chrome 130 op ChromeOS, Linux, Mac, Windows: De blokkeringsactie begint voor certificaten die na 31 oktober 2024 zijn uitgegeven. Dit geldt ook voor Chrome 127, 128 en 129.

    

 • App-gebonden versleuteling voor cookiesback to top 

  We willen de beveiliging van cookies in Windows verbeteren. Daarom beveiligen we de versleutelingssleutel voor cookieversleuteling nog beter door deze te koppelen aan de app-ID van Chrome. Zo ben je beter beschermd tegen malware die probeert cookies te stelen uit het systeem. Dit biedt geen bescherming tegen aanvallers die rechten kunnen wijzigen of injecteren in de processen van Chrome.

  Het zakelijke beleid ApplicationBoundEncryptionEnabled is beschikbaar als je app-gebonden versleuteling wilt uitzetten.

  • Chrome 127 op Windows 

    

 • Integratie van telemetrie van Chrome-extensie met Chronicleback to top 

  We zijn van plan relevante telemetriegegevens voor extensies te verzamelen vanuit Chrome (voor beheerde profielen en apparaten) en deze naar Chronicle te sturen. Chronicle analyseert de gegevens om inzichten en context te geven voor risicovolle activiteiten.

  • Chrome 127 op ChromeOS, Lacros, Linux, Mac, Windows

    

 • Inzichten genereren voor waarschuwingen en fouten in de DevTools-console back to top 
  In Chrome 125 hebben we een nieuwe generatieve AI-functie (GenAI) toegevoegd voor onbeheerde gebruikers: Inzichten genereren voor waarschuwingen en fouten in de Chrome DevTools-console. Deze inzichten bevatten een gepersonaliseerde beschrijving en voorgestelde oplossingen voor de geselecteerde fouten en meldingen. Deze functie is in eerste instantie alleen beschikbaar in het Engels voor gebruikers van 18 jaar en ouder. Beheerders beheren deze functie met het beleid DevToolsGenAiSettings.
  • Chrome 125 op ChromeOS, Linux, Mac, Windows: De functie komt wereldwijd beschikbaar voor onbeheerde gebruikers, met uitzondering van Europa, Rusland en China.
  • Chrome 127 op ChromeOS, Linux, Mac, Windows: De functie komt beschikbaar voor beheerde gebruikers van Chrome Enterprise en Education in ondersteunde regio's.

    

 • Migreer extensies vóór juni 2025 naar Manifest V3back to top 

  Je moet extensies updaten om Manifest V3 te gebruiken. Chrome-extensies gaan over op een nieuwe manifestversie: Manifest V3. Deze versie geeft je gebruikers meer privacy, bijvoorbeeld door over te stappen op een model waarbij extensies verzoeken declaratief aanpassen, zonder inzage te geven in afzonderlijke verzoeken. Ook zijn extensies beter beveiligd, omdat extern gehoste code niet is toegestaan in Manifest V3. Vanaf juni 2024 zet Chrome geleidelijk Manifest V2-extensies uit die worden uitgevoerd in de browser, beginnend bij de versies voorafgaand aan de stabiele versies van Chrome 127. Je kunt het zakelijke beleid ExtensionManifestV2Availability gebruiken om Manifest V3 te testen in je organisatie voorafgaand aan de migratie. Daarnaast zetten we Manifest V2-extensies pas volgend jaar (juni 2025) uit op apparaten waarop dit beleid aanstaat. Daarna verwijderen we het beleid.

  Op de pagina App- en extensiegebruik in Chrome Enterprise Core staat welke Manifest-versie de Chrome-extensies op je apparaten gebruiken. Je vindt meer informatie in de Manifest-tijdlijn, zoals:

  • Chrome 127 op ChromeOS, Lacros, Linux, macOS, Windows: Chrome zal Manifest V2-extensies geleidelijk uitzetten op gebruikersapparaten. Alleen gebruikers voor wie het zakelijke beleid ExtensionManifestV2Availability aanstaat, kunnen Manifest V2-extensies blijven gebruiken in hun organisatie.
  • Chrome 139 op ChromeOS, Lacros, Linux, MacOS, Windows: Het beleid ExtensionManifestV2Availability wordt verwijderd.

    

 • Netwerkservice in Windows wordt gesandboxtback to top 

  De netwerkservice, die al in een eigen proces wordt uitgevoerd, wordt in Windows gesandboxt om de beveiliging en betrouwbaarheid te verbeteren. Code van derden die momenteel de netwerkservice kan manipuleren, kan dat daarna misschien niet meer doen. Dit kan leiden tot interoperabiliteitsproblemen met software die code injecteert in de procesruimte van Chrome, zoals software ter voorkoming van gegevensverlies. Met het beleid NetworkServiceSandboxEnabled kun je de sandbox uitzetten als je compatibiliteitsproblemen ervaart. Je kunt de sandbox testen in je omgeving door deze instructies te volgen. Meld eventuele problemen die je tegenkomt.

  • Chrome 127 op Windows: Netwerkservice gesandboxt in Windows

    

 • Makkelijker inloggen en synchroniseren op Androidback to top 

  Chrome lanceert een vereenvoudigde en geconsolideerde manier van inloggen en synchroniseren in Chrome op Android. Chrome-synchronisatie wordt niet meer als afzonderlijke functie getoond in de instellingen of op andere plekken. In plaats daarvan kunnen gebruikers inloggen bij Chrome en informatie (zoals wachtwoorden en bookmarks) gebruiken en opslaan in hun Google-account, volgens het relevante bedrijfsbeleid.

  De functie, die eerder onderdeel was van Chrome-synchronisatie en die Chrome-gegevens opslaat en opent in het Google-account, kun je net als eerst volledig uitzetten via SyncTypesListDisabled. Je kunt inloggen bij Chrome uitzetten via BrowserSignin, net als eerst.

  Deze wijzigingen hebben geen invloed op de mogelijkheid van gebruikers om in te loggen bij Google-services op internet (zoals Gmail) zonder in te loggen bij Chrome, de mogelijkheid om uitgelogd te blijven bij Chrome of de mogelijkheid om te bepalen welke informatie wordt gesynchroniseerd met hun Google-account.

  De wijzigingen zijn vrijwel identiek aan de vereenvoudigde manier van inloggen en synchroniseren die we in iOS 117 hebben gelanceerd.

  • Chrome 127 op Android

   

 • Telemetrie over pagina's die API's voor toetsenbord- of cursorvergrendeling triggerenback to top 

  Als een gebruiker van de uitgebreide versie van Safe Browsing een pagina bezoekt waarop een API voor toetsenbord- of cursorvergrendeling wordt getriggerd, worden kenmerken van die pagina naar Safe Browsing gestuurd.

  Als de telemetrie wordt verstuurd en de pagina schadelijk lijkt, zien gebruikers een Safe Browsing-waarschuwing en wordt hun toetsenbord of cursor ontgrendeld als deze waren vergrendeld.

  • Chrome 127 op Android, ChromeOS, Lacros, Linux, macOS, Windows, Fuchsia

    

 • Geüpdatete functionaliteit voor wachtwoordbeheer op Android back to top 
  In Chrome op Android kunnen sommige gebruikers die wel zijn ingelogd bij Chrome maar de Chrome-synchronisatie niet hebben aangezet toch wachtwoorden gebruiken en opslaan in hun Google-account. Relevante zakelijke beleidsregels, zoals BrowserSignin, SyncTypesListDisabled en PasswordManagerEnabled, blijven werken zoals voorheen. Je kunt ze gebruiken om te bepalen of gebruikers wachtwoorden kunnen gebruiken en opslaan in hun Google-account.
  • Chrome 127 op Android

    

 • Watermerkenback to top 

  Met deze functie kunnen beheerders een watermerk op een webpagina plaatsen als hiernaartoe navigeren een specifieke DLP-regel triggert. Het watermerk bestaat uit een statische tekenreeks. Watermerken zijn beschikbaar voor Chrome Enterprise Premium-klanten.

  • Chrome 124 op Linux, Mac, Windows: Toegang als betrouwbare tester
  • Chrome 127 op Linux, Mac, Windows: Functie wordt uitgerold

     

 • Instelling voor content automatisch op volledig schermback to top 

  Met de nieuwe instelling voor content automatisch op volledig scherm wordt Element.requestFullscreen() toegestaan zonder gebruikersgebaren en wordt toegestaan dat browserdialoogvensters worden getoond zonder het volledige scherm te verlaten.

  De instelling is standaard geblokkeerd en sites kunnen niet om toestemming vragen. Nieuwe UI-bedieningselementen zijn beperkt tot de instellingenpagina's van Chrome (chrome://settings/content/automaticFullScreen) en de ballon met site-informatie. Gebruikers kunnen geïsoleerde web-apps toestaan en zakelijke beheerders kunnen aanvullende oorsprongen toestaan met het beleid AutomaticFullscreenAllowedForUrls.

  In combinatie met het recht Vensterbeheer en niet-geblokkeerde pop-ups (chrome://settings/content/popups) krijg je toegang tot waardevolle functies op volledig scherm:

  - Met één gebaar op een ander scherm een pop-up op volledig scherm openen

  - Met één gebaar op meerdere schermen content op volledig scherm tonen

  - Content op volledig scherm op een nieuw scherm tonen als dit is verbonden

  - Met één gebaar wisselen tussen vensters op volledig scherm

  - Content op volledig scherm tonen na het verlopen of verbruiken van gebruikersgebaren

  • Chrome 127 op Windows, Mac, Linux

    

 • Cross-site bovenliggende ketenbit voor CookiePartitionKey van gepartitioneerde cookiesback to top 

  Chrome 127 voegt een cross-site bovenliggende bit toe aan de sleutel van de CookiePartitionKey van de gepartitioneerde cookie. Deze wijziging voegt de partitiesleutel samen met de partitiesleutelwaarden die worden gebruikt bij de partitionering van opslag en voegt bescherming toe tegen clickjacking-aanvallen door te voorkomen dat ingebedde frames van meerdere sites toegang hebben tot de gepartitioneerde cookies van de site op het hoogste niveau.

  Als bedrijven problemen ervaren met ingesloten iframes, kunnen ze het beleid CookiesAllowedForUrls gebruiken of SameSite=None-cookies gebruiken zonder het kenmerk Partitioned. Daarna kunnen ze de Storage Access API (SAA) aanroepen om ervoor te zorgen dat ingesloten iframes toegang hebben tot dezelfde cookies als het top-level domein.

  • Chrome 127 op Windows, Mac, Linux

    

 • Mutatiegebeurtenissen beëindigenback to top 

  Synchrone mutatiegebeurtenissen, waaronder DOMSubtreeModified, DOMNodeInserted, DOMNodeRemoved, DOMNodeRemovedFromDocument, DOMNodeInsertedIntoDocument en DOMCharacterDataModified, hebben een negatieve invloed op de paginaprestaties en maken het aanzienlijk complexer om nieuwe functies toe te voegen aan het web. We hebben deze API's in 2011 verwijderd uit de specificaties en (in 2012) vervangen door de gebruiksvriendelijkere Mutation Observer API. Je moet gebruik van de beëindigde mutatiegebeurtenissen verwijderen of overzetten naar Mutation Observer. Vanaf Chrome 124 is er een tijdelijk bedrijfsbeleid, MutationeventsEnabled, beschikbaar om beëindigde of verwijderde mutatiegebeurtenissen weer aan te zetten. Als je problemen ondervindt, kun je hier bugs melden.

  Ondersteuning voor mutatiegebeurtenissen wordt rond 30 juli 2024 standaard uitgezet vanaf Chrome 127. Je moet code vóór die datum migreren om te voorkomen dat je site niet meer werkt. Als je meer tijd nodig hebt, zijn er een paar opties:

  • Je kunt de Mutation Events Deprecation Trial (proefperiode na beëindiging van mutatiegebeurtenissen) gebruiken om de functie tijdelijk weer aan te zetten op een bepaalde site. Je kunt deze gebruiken tot en met Chrome 134, tot 25 maart 2025.
  • Je kunt het zakelijke beleid MutationEventsEnabled gebruiken voor hetzelfde doel, ook tot en met Chrome 134.

  Ga naar deze blogpost voor meer informatie. Meld eventuele problemen hier.

  • Chrome 127 op Windows, Mac, Linux, Android

   

 • Toetsenbord-focusbare scrollcontainersback to top 

  Door scrollcontainers focusbaar te maken met opeenvolgende focusnavigatie, is de toegankelijkheid aanzienlijk beter. Tegenwoordig focust de Tab-toets scrollers niet, tenzij tabIndex expliciet is ingesteld op 0 of meer.

  Als je scrollers standaard focusbaar maakt, kunnen gebruikers die geen muis kunnen (of willen) gebruiken, de focus op een fragment plaatsen met de Tab-toets en de pijltoetsen op het toetsenbord. Dit gedrag staat alleen aan als de scroller geen onderliggende toetsenbord-focusbare scrollers bevat. Deze logica is nodig zodat we geen regressies veroorzaken voor bestaande focusbare elementen die mogelijk voorkomen in een scroller, zoals een <textarea>.

  • Chrome 127 op Windows, MacOS, Linux, Android

    

 • Support voor not -voorwaarde in ServiceWorkers static routing APIback to top 

  De ServiceWorkers static routing API is een API die wordt gebruikt om de aanvraag naar het netwerk of de ServiceWorkers-ophaalhandler te routeren, of rechtstreeks op te zoeken vanuit het cachegeheugen etc. Elke route bestaat uit een voorwaarde en een bron. De voorwaarde wordt gebruikt om aan het verzoek te voldoen.

  Voor Chromium-implementaties is de voorwaarde or de enige ondersteunde voorwaarde. Maar om de voorwaarde flexibeler te kunnen maken, wordt verwacht dat de voorwaarde not wordt ondersteund, die overeenkomt met de omgekeerde voorwaarde daarin.

  • Chrome 127 op Windows, Mac, Linux, Android

    

 • Ad-hoc codehandtekeningen voor PWA-shims op macOSback to top 

  We veranderen de codehandtekeningen voor de app-shims die worden gemaakt bij de installatie van een progressive web-app (PWA) op macOS, zodat ze ad-hoc codehandtekeningen gebruiken die worden gemaakt wanneer de app wordt geïnstalleerd. De codehandtekening wordt door macOS gebruikt als onderdeel van de app-ID. Deze ad-hoc handtekeningen zorgen ervoor dat elke PWA-shim een unieke identiteit voor macOS krijgt. Momenteel beschouwt macOS elke PWA als dezelfde app.

  Hiermee worden problemen opgelost wanneer wordt geprobeerd meerdere PWA's toe te voegen aan het macOS-voorkeurenvenster Openen bij inloggen en worden toekomstige verbeteringen mogelijk voor de verwerking van gebruikersmeldingen binnen PWA's op macOS.

  • Chrome 128 op Mac

    

 • Uitgebreide rapportage van Safe Browsing beëindigenback to top 

  De functie Uitgebreide rapportage van Safe Browsing verbetert de veiligheid van alle gebruikers door telemetriegegevens van deelnemende gebruikers te verzamelen die worden gebruikt voor Google Safe Browsing-beveiligingen. De verzamelde gegevens bevatten URL's van bezochte webpagina's, beperkte systeeminformatie en bepaalde paginacontent. We vervangen deze functie nu door de modus Geoptimaliseerde beveiliging. We raden gebruikers aan over te stappen op Geoptimaliseerde beveiliging om alle gebruikers te beschermen en om de krachtigste beveiliging te bieden die beschikbaar is in Chrome. Ga naar Safe Browsing-beschermingsniveaus voor meer informatie.

  safe browsing
  • Chrome 128 op Android, iOS, ChromeOS, Linux, Mac, Windows: Beëindiging van uitgebreide rapportage van Safe Browsing

    

 • Chrome ondersteunt macOS 10.15 niet meerback to top 

  Chrome ondersteunt macOS 10.15 niet meer. Deze versie wordt al niet meer ondersteund door Apple. Gebruikers moeten hun besturingssysteem updaten om de Chrome-browser te blijven gebruiken. Voor de beste beveiliging is het belangrijk om een ondersteund besturingssysteem te gebruiken. Als je macOS 10.15 gebruikt, blijft er in Chrome een infobalk staan die gebruikers eraan herinnert dat Chrome 129 geen ondersteuning meer biedt voor macOS 10.15.

  • Chrome 129 op MacOS: Chrome ondersteunt macOS 10.15 niet meer.

    

 • Link van gebruikers vastleggen op PWA'sback to top 

  Weblinks leiden gebruikers automatisch naar geïnstalleerde web-apps. In Chrome wordt het makkelijker om te schakelen tussen de browser en geïnstalleerde web-apps om beter aan te sluiten bij de verwachtingen van gebruikers rond geïnstalleerde web-apps. Als de gebruiker op een link klikt die kan worden verwerkt door een geïnstalleerde web-app, voegt Chrome een chip aan de adresbalk toe met het voorstel om over te schakelen naar de app. Als de gebruiker op de chip klikt, wordt de app rechtstreeks gestart of wordt er een raster met apps geopend die de link ondersteunen. Bij sommige gebruikers wordt de app altijd automatisch geopend als ze op een link klikken.

  • Chrome 121 op Linux, macOS, Windows: Als sommige gebruikers op een link klikken, wordt deze altijd geopend in een geïnstalleerde PWA. Bij andere gebruikers wordt de link geopend in een nieuw tabblad met een chip in de adresbalk. Als de gebruiker op de chip klikt, wordt de app geopend. Er is een flag beschikbaar om deze functie te beheren: chrome://flags/#enable-user-link-capturing-pwa.
  • Chrome 129 op Linux, Mac, Windows: Lancering naar 100% van stabiel met standaard aan (apps altijd openen bij klikken op links) of standaard uit (altijd openen in een tabblad, alleen openen als de gebruiker klikt op chip in adresbalk).
  Link PWAs

    

 • Het argument includeShadowRoots in DOMParser beëindigenback to top 

  Het argument includeShadowRoots was een nooit gestandaardiseerd argument voor de functie DOMParser.parseFromString(). Dit argument was bedoeld om verplichte parseerbaarheid van HTML-content met een declaratieve schaduw-DOM mogelijk te maken. Dit is toegevoegd aan Chrome 90 als onderdeel van de eerste toevoeging van declaratieve schaduw-DOM. Toen de discussie over standaarden in 2023 opnieuw aanwakkerde, is de vorm van DSD-API's veranderd, waaronder deze functie voor verplichte parseerbaarheid. Ga voor meer informatie naar de details van de context over de gerelateerde standaarden. Er is ook informatie beschikbaar over de gerelateerde beëindigingen van serialisatie van schaduw-DOM en schaduwrootkenmerk.
  Nu er aan Chrome 129 een gestandaardiseerde versie van deze API wordt toegevoegd, in de vorm van setHTMLUnsafe() en parseHTMLUnsafe(), moeten we het niet-standaard argument includeShadowRoots beëindigen en verwijderen. Al het gebruik wordt overeenkomstig aangepast:
  In plaats van:
    (new DOMParser()).parseFromString(html,'text/html',{includeShadowRoots: true});
  kun je dit gebruiken:
    document.parseHTMLUnsafe(html);

  • Chrome 129 op Linux, Mac, Windows, Android

    

 • Waarschuwingen voor onveilige formulieren op iOS back to top 

  Chrome 125 blokkeert formulierinzendingen van beveiligde pagina's naar onveilige pagina's op iOS. Als Chrome een onveilige formulierinzending detecteert, wordt er een melding getoond waarin de gebruiker wordt gevraagd de inzending te bevestigen. Het doel is om te voorkomen dat formuliergegevens uit platte tekst worden gelekt zonder dat de gebruiker hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven. Je kunt deze functie beheren met het beleid InsecureFormsWarningsEnabled.

    

 • Controles voor toegang tot privénetwerken voor navigatieverzoeken: Alleen met waarschuwing-modus back to top 

  Voordat website A naar website B in het privénetwerk van de gebruiker navigeert, doet deze functie het volgende:

  1. Controleren of het verzoek is gestart vanuit een beveiligde context.

  2. Een pre-flightverzoek sturen en controleren of B reageert met een header die toegang tot privénetwerken toestaat.

  Er zijn al functies voor subresources en werkrollen, maar deze functie is specifiek bedoeld voor navigatieverzoeken.

  Deze controles beschermen het privénetwerk van de gebruiker. Deze functie werkt in de modus alleen-waarschuwing. Daarom mislukken de verzoeken niet als de uitkomst van een of meerdere controles negatief is. In plaats daarvan wordt een waarschuwing getoond in DevTools, zodat ontwikkelaars zich kunnen voorbereiden op de komende afdwinging.

  • Chrome 130 op Windows, Mac, Linux, Android

    

 • Zakelijk beleid verwijderen dat wordt gebruikt voor verouderd gedrag van dezelfde site back to top 

  In Chrome 79 hebben we het beleid LegacySameSiteCookieBehaviorEnabledForDomainList geïntroduceerd om het SameSite-gedrag van cookies terug te zetten naar het verouderde gedrag in de gegeven domeinen. De levensduur van het beleid LegacySameSiteCookieBehaviorEnabledForDomainList is verlengd. Het wordt verwijderd bij de mijlpaal hieronder.

    

 • Sleutelinkapseling X25519Kyber768 voor TLSback to top 

  Vanaf Chrome 124 staat Chrome standaard op alle desktopplatforms het nieuwe post-quantum veilige inkapselingsmechanisme voor TLS-sleutels X25519Kyber768 aan, op basis van een NIST-standaard (ML-KEM). Dit beschermt het netwerkverkeer van Chrome met servers die ook ML-KEM ondersteunen tegen ontsleuteling door een toekomstige kwantumcomputer. Dit wordt getoond als een nieuwe TLS-cipher suite. TLS onderhandelt automatisch over ondersteunde coderingen, dus deze wijziging zou transparant moeten zijn voor serveroperators. Deze codering wordt gebruikt voor zowel TLS 1.3- als QUIC-verbindingen.

  Sommige TLS-middleboxes zijn mogelijk niet voorbereid op de grootte van een Kyber-sleutelinkapseling (ML-KEM) of een nieuw TLS ClientHallo-coderingspunt, wat kan leiden tot afgebroken of hangende verbindingen. Je kunt dit probleem oplossen door je middlebox te updaten of het mechanisme voor sleutelinkapseling uit te zetten via het tijdelijke bedrijfsbeleid PostQuantumKeyAgreementEnabled. Dit is beschikbaar tot eind 2024. Er zijn echter post-quantum beveiligde coderingen op de lange termijn vereist in TLS en het bedrijfsbeleid wordt verwijderd. Post-quantum cryptografie is vereist voor CSNA 2.0.

  Ga naar deze blogpost voor meer informatie.

  • Chrome 124 op Windows, Mac, Linux
  • Chrome 135 op Android

↑ terug naar boven  

Geplande wijzigingen in ChromeOS

   

 • Snapgroepen in ChromeOSback to top 

  Vanaf ChromeOS 127 kun je met snapgroepen vensters groeperen in ChromeOS. Een snapgroep wordt gemaakt als een gebruiker 2 vensters koppelt voor een gesplitst scherm. De gebruiker kan de vensters dan weer bij elkaar brengen, gelijktijdig vergroten of verkleinen, of als groep verplaatsen.

   

 • Voorlezen in Leesmodusback to top 

  Vanaf ChromeOS 127 brengt Voorlezen de hoogwaardige stemmen van Google naar de Leesmodus in Chrome-, zodat gebruikers tekst-naar-spraak kunnen gebruiken om content op het web te lezen. Het doel van Voorlezen is om mensen die moeite hebben met lezen te helpen lange teksten te begrijpen. Met de nieuwe functie Voorlezen in de Leesmodus op Chrome voor desktop kunnen gebruikers de tekst die ze lezen ook horen. Hiermee kunnen ze zich beter concentreren en de tekst beter begrijpen.

 

Geplande wijzigingen in de Beheerdersconsole

   

 • Filteren op populaire en recent toegevoegde instellingen met beleidstagsback to top

  Binnenkort kun je in de Beheerdersconsole instellingen filteren op Onlangs toegevoegd en Populair. Met deze nieuwe filters zie je de nieuwste instellingen en de populairste en meest relevante Chrome-instellingen.

  filter admin console
  • Vanaf Chrome 126 op Android, iOS, Linux, Mac, Windows: Toegang voor betrouwbare testers
  • Vanaf Chrome 127 op Android, iOS, Linux, Mac, Windows: Functie wordt uitgerold

   

 • Rapportage voor beheerde profielen in de Chrome-browser back to top
  Chrome Enterprise Core voegt nieuwe rapportagemogelijkheden voor beheerde profielen in de Chrome-browser toe aan de Beheerdersconsole. Met deze functie krijg je de nieuwe vermelding 'Beheerd profiel' en detailpagina's. Op deze pagina's vinden IT-beheerders rapportinformatie over beheerde profielen, zoals profieldetails, browserversies en toegepast beleid.
  • Vanaf Chrome 127 op Android, Linux, MacOS, Windows: Vroege toegang voor betrouwbare testers
  • Vanaf Chrome 130 op Android, iOS, Linux, MacOS, Windows: Functie wordt uitgerold

   

 • Groepsgebaseerd beleid voor Chrome-browserback to top

  Als beheerder kun je Google-groepen gebruiken om beheerde Chrome-browsers aan groepen toe te voegen en gebruikers- en browserbeleid en extensie-opties in te stellen voor een groep browsers. IT-beheerders kunnen beheerde browsers toewijzen aan meerdere groepen, waardoor ze Chrome-browsers flexibeler kunnen beheren via cloudbeheer.

  • Vanaf Chrome 126 op Android, Linux, MacOS, Windows: Toegang voor betrouwbare testers
  • Vanaf Chrome 127 op Android, iOS, Linux, MacOS, Windows: Functie wordt uitgerold

↑ terug naar boven  

Eerdere release-opmerkingen

 

Meer bronnen

Heb je nog hulp nodig?

Google en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu