Snabbstart för Chrome-webbläsaren (Windows)

3. Installera appar

Du kan automatiskt installera Chrome-appar och -tillägg på användarnas Windows-datorer. Du kan också styra vilka appar eller tillägg de kan installera själva. Ange en standardpolicy (Inställningar för tilläggshantering) för alla appar och tillägg. Om du sedan vill anpassa policyer för specifika appar eller tillägg kan du åsidosätta dina standardinställningar.

Använda gruppolicy

I redigeraren för Microsoft Windows-gruppolicy (mappen Dator eller Användarkonfiguration):

 1. Öppna Administrativa mallar följt av Google följt av Google Chrome följt av Tillägg.
 2. Aktivera Inställningar för tilläggshantering.
 3. I rutan under Alternativ använder du JSON-kod och anger installationsläget till:
  • tillåtet – användare får installera appar och tillägg från Chrome Web Store. Om installationsläge inte har definierats är detta standardvärdet.
  • blockerat – användare får inte installera appar eller tillägg från Chrome Web Store. Du kan ange ett anpassat felmeddelande som informerar användarna om blockeringen (detaljer nedan).
  • tvångsinstallerat – installera automatiskt tillägg som du anger utan användarinteraktion. Användare får inte inaktivera eller ta bort dem. Du måste även definiera nedladdningsplatsen för tillägg (detaljer nedan).
  • normalinstallaterat – installera automatiskt tillägg som du anger utan användarinteraktion. Användare kan inaktivera dem. Du måste även definiera nedladdningsplatsen för tillägg (detaljer nedan).

   Obs! Ange JSON-koden som en enda rad utan radbrytningar. Använd detta JSON-komprimeringsverktyg för att validera policyer och samla dem på en rad. Se exemplet nedan.
  Exempel på JSON

  {

  "*": {

  "runtime_blocked_hosts": ["*://*.exempel.com"],

  "blocked_permissions": ["usb"]

     }

  }

  Kompakt JSON
  {"*":{"runtime_blocked_hosts":["*://*.exempel.com"],"blocked_permissions":["usb"]}}

Detaljerade anvisningar om inställningar för app- och tilläggspolicy finns i Ange policyer för appar och tillägg för Windows

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?